Інструкція з охорони праці для машиніста компресора


–при іскрінні електродвигуна і пускових електроприладів;

–при помітному збільшенні вібрації компресора;

–при раптовому припиненні подавання охолоджуючої води або іншої аварійної несправності системи охолодження;

–при появі стукотіння в механізмі компресора або двигуна;

–при виявленні в повітрі, що засмоктується в компресор, горючих газів;

–при виявленні витоку повітря через крани і вентилі повітрозбірника;

–при виході з ладу контрольно-вимірювальних приладів.

5.2. При раптовому припиненні подачі охолоджуючої води або при пуску компресора вода не була відкрита, в результаті чого надмірно нагрівся компресор. В такому випадку забороняється пуск води в систему охолодження до повного охолодження компресора і перевірки його стану.

5.3. Не допускати надмірного змащення в циліндрі, що може призвести до утворення газів та вибуху.

5.4. Щоб уникнути підвищення температури стисненого повітря, яке може призвести до займання продуктів розкладу мастила, слід постійно стежити за правильною і безперебійною роботою системи охолодження компресора.

5.5. При обриві шланга, перервах у роботі та несправностях слід негайно перекрити повітряний вентиль.

В разі виникнення пожежі необхідно виключити напругу, зупинити двигун компресора, негайно викликати пожежну команду і вжити заходів до ліквідації вогнища загоряння наявними засобами гасіння пожеж.

Гасити електродвигун, який горить, треба піском. Електрообладнання, що горить, – гасити порошковими або вуглекислотними вогнегасниками.

Якщо зайнялися нафтопродукти, їх слід гасити порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, піском. Забороняється гасити полум’я водою.

При нещасних випадках машиніст компресора повинен вміти надати потерпілому першу медичну допомогу і, при необхідності, викликати швидку медичну допомогу та повідомити адміністрації про те, що трапилось.

6. Додаткові вимоги

При виконанні робіт по поточному ремонту автомобільних доріг машиніст компресора повинен одягати сигнальний жилет.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)