________________

(місце видання)

______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

під час робіт з ручним

пневматичним інструментом

  1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Під час роботи з ручним пневматичним інструментом (далі пневмоінструмент) слід також керуватись інструкціями підприємств -виготовлювачів, а також ГОСТ 12.2.010-75 «Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности».

1.3. До роботи з ручним пневматичним інструментом допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання з будови ручного пневматичного інструменту та безпечної його експлуатації, мають відповідну кваліфікацію, пройшли перевірку знань з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.4. Основні шкідливі і небезпечні виробничі фактори, які діють на робітника

при роботі ручним пневматичним інструментом:

1.4.1. Підвищені рівні шуму і вібрації.

1.4.2. Гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях заготівель, інструменті і обладнанні.

1.4.3. Частини оброблюваного матеріалу, що відлітають.

1.4.4. Несправність робочого інструменту.

1.4.5. Фізичні перевантаження статичної та динамічної дії.

1.5. Робітник, якій працює з ручним пневматичним інструментом, забезпечується спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту згідно з основною професією.

1.6. З метою запобігання вібраційного захворювання власник, крім впровадження різних віброгасників (в залежності від характеру робіт), повинен слідкувати за тим, щоб працюючі з пневматичним ручним інструментом виконували під контролем медичного персоналу всі приписані профілактичні заходи.

1.7. Весь пневматичний інструмент повинен бути інвентаризований, мати на корпусі інвентарний номер і бути записаний в спеціальній журнал, в якому відмічається його періодичний огляд.

1.8. Капітальний, планово-попереджувальний, а також поточний ремонт слід виконувати централізовано згідно з інструкцією завода-виробника інструмента.

Ремонт інструмента на робочому місці забороняється.

1.9. Кожний пневмоінструмент повинен мати паспорт, в якому вказуються амплітуди вібрації, одержані при силі натиску 20 кгс; дата випуску інструменту та відмітки про всі види ремонту.

1.10. Конструкція інструменту повинна забезпечувати віброзахист обох рук робітника.

1.11. Інструменти ударної дії повинні мати пристрої, що виключають самовільний виліт робочого інструменту при холостих ударах.

1.12. Шліфувальні машини, пили і рубанки повинні мати огородження робочого інструменту.

1.13. Вихлопні отвори в інструменті повинні бути розташовані таким чином, щоб відпрацьоване повітря не заважало роботі робітника.

1.14. На повітропідвідному трубопроводі чи гнучкому шланзі на відстані не більше З м від робочого місця повинно бути розташоване запірне пристосування чи пристосування для дистанційного керування запірним краном.

1.15. Всім працюючим з пневмоінструментом під розписку видається інструкція з безпечної його експлуатації.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застібнути його на всі ґудзики. Волосся сховати під головний убір.

2.2. Отримати завдання від керівника робіт.

2.3. При роботі:

2.3.1. З обертаючим інструментом (ключами гайковертами, свердлами, буром, абразивом та інше) - не допускати звисаючих кінців спецодягу.

2.3.2. З ударним інструментом (молотком, зубилом і інше) - надягти захисні окуляри, а також м'які рукавиці з подвійною прокладкою по долонній поверхні.

2.3.3. Лежачи, спираючись на лікті чи коліна - надягти налокітники і наколінники.

2.3.4. На висоті — підготувати запобіжний пояс, користуватись ним на протязі всієї роботи (місце кріплення пояса вказує керівник робіт).

2.3.5. У середині будь-яких посудин (котли, цистерни) під час їх клепання, чекання та інших операцій з значним шумом - надягти протишумні навушники.

2.4. Оглянути робоче місце, прибрати сторонні предмети, звільнити проходи.

Якщо підлога на робочому місці слизька або мокра (залита маслом, водою), необхідно посипати її піском, тирсою.

2.5. Впевнитись в достатній освітленості робочої зони.

2.6. Перевірити і впевнитись в тому що:

2.6.1. Повітряні гумові шланги без пошкоджень, надійно закріплені на штуцері, штуцери мають справні грані і різьби, які забезпечують міцне і щільне приєднання шлангу до пневматичного інструменту і повітряній магістралі.

2.6.2. Приєднання шлангів до пневматичного інструменту і з'єднання шлангів між собою виконано достатньо міцно і за допомогою штуцерів чи ніпелів зі справною різьбою (кільцевими виточками) і стягуючими хомутами.

Не дозволяється застосовувати дріт чи електропровід для закріплення шлангів на штуцерах чи ніпелях.

2.6.3. Вставний інструмент (свердла, викрутки, ключі, зенкера та інше) правильно заточений і не має тріщин, вибоїв, задирок та інших дефектів, а хвостовики цього інструменту рівні, без скосів, тріщин та інших пошкоджень, щільно підігнані і правильно центровані; хвостовик вставного інструменту ударної дії (зубила, обтискачі та інше) мають чіткі грані і входять в буксу без молотка.

Набір вставних інструментів повинен зберігатися в переносному ящику.

2.6.4. Пневматичний інструмент змащений; корпус інструмента без тріщин та інших пошкоджень; клапан включення інструмента легко і швидко відкривається і закривається і не пропускає повітря в закритому положенні; конус шпинделя свердлильної машини не має вибоїн; абразивний круг на шліфувальній машині надійно огороджений захисним кожухом.

2.6.5. Пневмозубило, пневмомолоток має пристрій, який виключає зворотний виліт інструмента.

2.7. У разі виявлення несправності пневмоінструмента, шланга, вставного інструмента необхідно повідомити керівника робіт.

Працювати несправним інструментом, а також самому розбирати, регулювати і ремонтувати його забороняється.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Перед приєднанням шланга до інструменту необхідно випустити конденсат з повітряної магістралі.

Короткочасним незначним тиском продути шланг стиснутим повітрям, попередньо приєднавши його до мережі.

Струмінь повітря направляти тільки вверх; направляти струмінь повітря на людей, на підлогу чи на обладнання забороняється.

Приєднуючи шланг до повітряної магістралі, треба впевнитись в надійності закріпленні його на штуцері.

3.2. Зі шлангом необхідно обходитися обережно; не допускати його пережимання, заплутування, пересічення з тросами, електрокабелями чи ацетиленовими і кисневими шлангами.

Розміщати його слід так, щоб була виключена можливість наїзду на нього транспорту і проходу по ньому людей.

3.3. Підключення шланга до мережі і до інструменту, а також його роз'єднання виконувати тільки при повному закрити вентиля на повітряній магістралі.

3.4. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було витікання повітря в місцях приєднання шланга.

3.5. У разі припинення подачі повітря чи перервах в роботі необхідно перекрити вентиль на повітряній магістралі та впнути вставний інструмент, а на свердлильних машинах, крім того, перевести пускову муфту в неробоче положення.

3.6. У разі обриву шланга і перевірці чи заміні вставного робочого інструменту необхідно перекрити вентиль на повітряній магістралі.

Припинення подачі стиснутого повітря шляхом перегину шланга забороняється.

3.7. Не допускається кидати пневмоінструмент, піддавати ударам; його необхідно захищати від забруднення, не залишати без догляду і систематично змащувати його спеціальним маслом.

3.8. Під час переносу пневматичного інструмента необхідно тримати його за рукоятку корпуса, а шланг - звернутим кільцем.

Не допускається переносити пневмоінструмент, тримаючи його за шланг чи за вставний інструмент.

3.9. Робоче включення повітря виконується тільки після встановлення ударного інструмента в робоче положення (наприклад щоб обтискувач був притиснутий до заклепки, зубило приставлене до поверхні виробу та інше). Натиск робочого інструменту виконувати плавним поступовим зусиллям.

3.10. Застосовувати вставний інструмент з хвостовиком, тільки відповідним розмірам втулки ствола.

Застосування підкладок (заклинювання) чи наявність люфту у втулці не допускається.

3.11. Під час роботи пневматичним молотком тримати його треба за корпус (ствол); не можна тримати його за вставний інструмент.

Необхідно слідкувати за тим, щоб молотки були забезпечені пристосуванням, яке б не допускало вильоту бойка.

3.12. Під час рубки, клепання та інших подібних робіт, коли можливе відлітання часток металу, необхідно користуватися захисними окулярами чи маскою з безосколковим склом і встановлювати переносні огороджувальні щити, щоб рядом працюючі не отримали травм.

3.13. Під час роботи важким пневматичним молотком, шліфувальною машиною чи гайковертом їх необхідно підвішувати на пружинному балансирі чи спеціальній підвісці.

3.14. Оброблювані вироби необхідно встановлювати стійко на робочих столах чи інших пристосуваннях способом, передбаченим технологією, яка виключає будь-яке зміщення під час роботи.

Обрубувати, свердлити, заточувати вироби (деталі), які знаходяться в вільно підвішеному стані, чи утримувати їх руками забороняється.

3.15. При роботі пневмоінструментом стояти на виробі, що оброблюється, забороняється.

3.16. При появленні на робочому місці вібрації, викликаною роботою пневмоінструменту, слід застосовувати гумові, повстяні мати.

3.17. Не дозволяється працювати біля неогороджених чи незакритих люків і прорізів, а також з переносних драбин, стрем'янок і незакріплених підставок.

3.18. Під час зачистки інструмента на наждачному точилі необхідно користуватися захисним екраном; необхідно слідкувати за тим, щоб зазор між наждачним кругом і підручником не перевищував .

3.19. Змащувати пневмоінструмент необхідно не рідше трьох разів за зміну.

3.20. Під час роботи пневмотурбінною машинкою забороняється:

3.20.1. Включати робочий хід вільно лежачої машинки.

3.20.2. Залишати машинку без догляду включеною в мережу повітроводу навіть на короткий час.

3.20.3. Знімати захисний кожух, тримати руки поблизу обертаючого інструмента.

3.20.4. Кидати машинку.

3.20.5. Працювати боковою поверхнею абразивного круга, застосовувати важелі для посилення натиску абразивного круга на деталь, яка обробляється.

3.20.6. Самостійно правити абразивний круг.

3.20.7. Замінювати робочий інструмент за наявності в шланзі стиснутого повітря.

3.20.8. Знімати з машинки засоби віброзахисту і управління робочим інструментом.

3.21. Вимоги під час роботи пневматичним молотком, зубилом, трамбівкою.

3.21.1. Під час роботи з пневматичною трамбівкою необхідно бути обережним, не ставити ноги в небезпечну зону.

3.21.2. Під час рубання, клепання необхідно встановлювати захисні щити, працювати в захисних окулярах.

3.21.3. Вибиваючи зрублену заклепку необхідно попередити підручного, щоб він відійшов у бік.

Перед заклепуванням подати команду підручному "Тримати заклепку!"

3.21.4. У разі припинення подачі повітря виключити пусковий курок і витягнути бойок.

3.22. Забороняється кидати гарячу заклепку від горна до підручного.

3.23. Під час роботи з пневматичним молотком, зубилом, трамбівкою забороня

ється:

3.23.1. Оглядати їх при встановленому інструменті і при неперекритому магістральному вентилі.

3.23.2. Натискати на курки при не встановленому інструменті.

3.23.3. Від'єднувати їх від шланга, не закривиш вентиля на повітряній магістралі, а також з'єднувати шланг під тиском.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закрити вентиль на повітряній магістралі, вийняти робочий інструмент, від'єднати шланг від пневмоінструмента і мережі.

4.2. Протерти і змастити пневматичний і робочий інструмент.

4.3. Загорнути шланг в кільця і разом з інструментом покласти у відведене для них місце.

4.4. Упорядкувати робоче місце, скласти деталі, прибрати відходи.

4.5. Упорядкувати спецодяг, засоби індивідуального захисту і покласти у відведене дня них місце.

4.6. Помити руки, обличчя з милом; при можливості прийняти душ.

4.7. Доповісти керівникові про всі недоліки, які були під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Ситуація, що може призвести до аварії чи нещасного випадку, можлива в разі: обриву шлангів, пошкодження повітропроводів; падіння оброблюваних деталей; несправності пневмоінструменту; відлітання частин оброблюваних деталей; вильоту робочого інструменту.

5.2. У разі виникненні такої ситуації негайно припинити роботу, відключивши пневмоінструмент від мережі, перекрити магістральний вентиль, огородити небезпечну зону, не пускати в неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталось, керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Надання першої медичної допомоги:

5.5.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом:

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.