________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці № __________

для продавця м’ясних продуктів

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.3. За даною інструкцією продавець м'ясних товарів (далі - продавець) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та продавця.

1.4. Власник повинен застрахувати продавця від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров'я продавця з вини власника, він (продавець) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції продавець несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До самостійної роботи продавцем м'яса допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання по розрубуванню та розділу м'яса і роботі на механізмах по переробці м'яса, пройшли вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.

1.7. Продавець повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Використовувати за призначенням спецодяг та засоби індивідуального захисту.

1.7.3. Виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником і по якій він проінструктований.

1.7.4. Не виконувати вказівок, якщо вони суперечать правилам охорони праці, пожежної безпеки.

1.7.5. Не допускати присутності сторонніх осіб на своєму робочому місці.

1.7.6. Постійно пам'ятати про особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки і безпеки товаришів по роботі.

1.7.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.7.8. Знати розташування первинних засобів пожежегасіння та вміти ними користуватись.

1.7.9. Виконувати вимоги технологічного процесу та користуватися справним інструментом.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на продавця:

1.8.1. Недостатнє освітлення виробничої зони.

1.8.2. Незадовільні метеорологічні умови в виробничих приміщеннях.

1.8.3. Підвищений рівень шуму та вібрації.

1.8.4. Ураження електричним струмом від незахищених частин електроустаткування.

1.9. Продавець забезпечується спецодягом: куртка біла бавовняна, фартух білий бавовняний, нарукавники білі бавовняні, берет або шапочка біла бавовняна.

1.10. Після відлучки з робочого місця та після роботи з забрудненими предметами необхідно ретельно мити руки. Особливо ретельно їх необхідно мити після відвідування вбиральні, упорядкування одягу, взуття. В цих випадках руки необхідно вимити теплою водою з милом, а потім 0,2% розчином хлорного вапна, а потім знову помити теплою водою.

1.11. На цементній, бетонній підлозі необхідно мати дерев'яну підставку висотою 50 - від підлоги для запобігання охолодженню ніг.

1.12. Робоче місце повинно бути таким, щоб на ньому не було протягів.

1.13. Робоче місце продавця повинно оснащатися необхідним обладнанням і інвентарем у відповідності з нормами технічного оснащення торгових об'єктів.

1.14. Робоче місце повинно утримуватись в чистоті, захаращення робочих місць і проходів не допускається.

1.15. Установка настільних ваг повинна виконуватися так, щоб станина міцно упиралася на всі чотири опори і під час роботи не сталося самовільного переміщення чи падіння ваг.

1.16. Продавці, допущені до роботи на обладнанні, повинні бути забезпечені і ознайомлені під розпис з інструкцією по експлуатації даного виду обладнання.

1.17. Розрубування м'яса необхідно виконувати в окремому приміщенні площею не менше .

1.18. Колода для розрубування м'яса та кісток висотою не менше повинна встановлюватись на хрестовині або спеціальній підставці; зовні фарбується олійною фарбою.

Періодично колоду спилюють і обстругують.

1.19. Колода для розрубування м'яса, обробні дошки повинні бути виготовлені з твердої породи дерева, мати рівну поверхню без тріщин.

Не допускається на них тріщини і задирки.

1.20. Сокири для рубки м'яса, ножі повинні мати гладкі, без задирок, зручні і міцно насаджені рукоятки.

Ріжучі частини необхідно заточувати регулярно і своєчасно.

1.21. Сокира на рукоятці повинна бути розклинена.

1.22. Ножі і мусати повинні мати на рукоятках запобіжні виступи.

1.23. Перенос гострих, ріжучих, колючих інструментів виконувати в чохлах, піхвах. Зберігати інструмент в пеналах.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягти спецодяг, спецвзуття. Застосовувати шпильки, голки та інші предмети для закріплення спецодягу забороняється.

2.2. Звільнити робоче місце від предметів, які не мають відношення до виконуваної роботи.

2.3. Перевірити наявність та справність інструменту, інвентарю та устаткування.

2.4. Перевірити, чи правильно загострені ножі, сокири, чи добре закріплені на ручках, чи немає на них тріщин, околів.

2.5. Перевірити стійкість колоди для розрубування м'яса. Колода повинна бути рівною і чистою без задирок і тріщин.

2.6. Перед початком експлуатації устаткування необхідно перевірити:

2.6.1. Міцність кріплення фундаменту.

2.6.2. Наявність і надійність кріплення та справність огорожі на рухомих частинах машини.

2.6.3. Перевірити наявність захисного заземлення на устаткуванні з електроприводом.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Розрубування мороженого м'яса треба проводити після його розмороження.

3.2. Розрубування м'яса необхідно проводити згідно зі схемою розрубування. При цьому в приміщенні для розрубування м'яса не повинно бути сторонніх осіб.

3.3. Виконувати розрубування м'яса треба обережно, щоб частинки, що відлітають, не попали в обличчя.

3.4. При роботі з ножем продавець повинен тримати лезо від себе. Не можна допускати різких рухів з ножем.

3.5. Гострий ніж або мусат треба тримати осторонь від інших працівників.

3.6. При роботі на машині для різання кісток необхідно слідкувати, щоб ріжуче полотно знаходилось в середній частині ободів і було забезпечене захисним уловлювачем частин кісток.

3.7. При роботі на м'ясорубці:

3.7.1. Забороняється працювати на м'ясорубці із знятою завантажувальною чашою.

3.7.2. Завантажувальна чаша повинна надійно фіксуватися. Над горловиною м'ясорубки з діаметром завантажувального отвору понад повинно бути установлено запобіжне кільце. Конструкція завантажувального отвору повинна виключати можливість попадання рук робітника до шнеку працюючої м'ясорубки. Запобіжний пристрій повинен бути незнімним.

3.7.3. Для проштовхування продукту всередину бункера чи робочої камери необхідно застосовувати спеціальні пристрої (товкачі, лопатки, скребки).

3.7.4. Проводити налагодження, перевірку і огляд робочого механізму, а також чистку м'ясорубки, вилучення закладених продуктів чи їх залишків необхідно тільки при вимкнутому двигуні і після повної його зупинки.

3.7.5. Не можна допускати роботу м'ясорубки вхолосту, без завантажених продуктів. Витягувати шнек і ріжучі інструменти (ножі, решітки) з корпусу м'ясорубки необхідно спеціальним крючком або виштовхувачем.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити від мережі електрообладнання.

4.2. Зачистити колоду ножем і посипати сіллю.

4.3. Інвентар, інструмент протерти і сховати в призначене для них місце. Колючий, ріжучий інструмент покласти в чохли чи пенали.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття покласти у відведене для них місце.

4.5. Помити обличчя, руки теплою водою з милом. При можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівникові про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Вимоги безпеки в аварійній ситуації

5.1. Аварійна ситуація і нещасний випадок можуть виникнути в разі: ураження електричним струмом, поранення сокирою, ножем, частинками кісток, що відлітають .

5.2. Електрообладнання слід негайно відключити від мережі в разі: якщо на металевих частинах обладнання виявлена напруга (відчуття струму) або електродвигун працює на дві фази (гуде) чи обірваний заземлюючий провід.

5.3. При виникненні аварійної ситуації або ситуації, яка може призвести до аварії або нещасного випадку, треба негайно повідомити про це керівника і не допускати сторонніх до небезпечної зони.

5.4. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу. При необхідності викликати "швидку медичну допомогу".

5.5. Надання першої медичної допомоги:

5.5.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

При ураженні електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення - відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичку допомогу.

5.5.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимсь чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.5.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку. При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.5.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру, ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівкою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оцтової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.5.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.5.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.