Примітка 1. mf – коефіцієнт, що враховує вплив зсувів по контактах з’єднуваних елементів та приймається за табл.3 в залежності від числа поперечних рядів болтів n у з’єднанні.

Примітка 2. Параметр n визначають:

 • числом поперечних рядів болтів в прикріпленні даного елемента до фасонки або стикової накладки, якщо цей елемент обривається в даному вузлі згідно з табл.1 (п.3, г,д,е);
 • загальним числом поперечних рядів болтів в прикріпленні фасонки до неперервного елементу (3,в).

Рисунок 1 – Розташування розрахункового перерізу А-А, що перевіряється на витривалість за основним металом в перерізах нетто за з’єднувальними болтами складових елементів, а також біля вільного отвору.

Рисунок 2 – Розташування розрахункового перерізу А-А, що перевіряється на витривалість за основним металом в перерізах нетто в отворі з вставленим у нього високоміцним болтом, затягнутим нормативним зусиллям.

Рисунок 3 – Розташування розрахункового перерізу А-А, що перевіряється на витривалість за основним металом у перерізі брутто за першим рядом високоміцних болтів у прикріпленні фасонки до нестикованих в даному вузлі пояса суцільних балок і елементів решітчастих ферм.

Рисунок 4 – Розташування розрахункового перерізу А-А, що перевіряється на витривалість за основним металом в перерізі брутто за першим рядом високоміцних болтів в прикріпленні до вузла або в стику двостінчатих елементів

Рисунок 5 – Розташування розрахункового перерізу, що перевіряється на витривалість А-А за основним металом в перерізі брутто за першим рядом високомцних болтів в прикріпленні до вузла або в стику двостінчатих елементів з однобічними накладками

Рисунок 6 – Розташування розрахункового перерізу, що перевіряється на витривалість А-А за основним металом в перерізі брутто за першим рядом високоміцних болтів в прикріпленням до вузла або в стику одностінчатих елементів з однобічними накладками

Ефективні коефіцієнти концентрації напружень для розрахунку на витривалість сталевих канатів висячих, вантових та попередньо напружених сталевих прогонових будов

Таблиця 2

Прилади, що закріплюють або відхиляють канати

Коефіцієнт

1

Анкера клинового типу

1,1

2

Анкера з заливкою кінця канату в конічні або циліндричні порожнини корпуса сплавом кольорових металів або епоксидним компаундом

1,3

3

Анкера зі сплющенням кінців круглих дротів, затисненням їх у анкерній плиті та заповненням порожнин епоксидним компаундом з наповнювачем зі сталевого дробу

1,1

4

Прилади, що відхиляють канат, у тому числі стяжки та стиски, які мають кругове окреслення ложа, скруглення радіусом у торців (у місці виходу каната) та скорочену на (порівняно з довжиною ложа) притискальну накладку:

при безпосредньому контакті каната зі стальним ложем та поперечним тиском

МН/м (1 тс/см)

1,2

при контакті каната зі стальним ложем через м’яку прокладку товщиною мм та поперечним тиском

МН/м (2 тс/см)

1,2

5

Хомути підвісок; стяжі та стиски без відхилення каната при поперечному тиску:

МН/м (1тс/см) та безпосередньому контакті з канатом

1,1

МН/м (2тс/см) та контакті з канатом через м’яку прокладку товщиною мм

1,1

Позначення:

N- зусилля в канаті, МН (тс)

r – радіус, м (см), кривої згину канатів у відхилювальному приладі.

Таблиця 3

n

1-3

4-6

7-8

9-10

11-15

16 і більше

mf

1,00

1,05

1,12

1,16

1,20

1,23

Додаток D (інформаційний)

Оцінка витривалості сталевих конструкцій

1 Основа

1.1 Методика розрахунків витривалості, що надається в цьому додатку, може бути застосовувана у всіх випадках одночасно з розрахунками згідно з ДБН В.2.3-14 (4.55.), із застосуванням ефективних коефіцієнтів концентрації напружень , які наведено в обов’язковому додатку Я. В разі отримання розходження у розрахунках кінцевий результат слід приймати за методикою, що дає більш достовірний результат.

1.2 Запропонована у цьому додатку методика має бути застосована у всіх випадках, для елементів, вузлів та з’єднань, які не охоплені додатком Я ДБН В.2.3-14.

1.3 Методику побудовано на основі мостових норм США та проекту європейських норм.

2 Навантаження

2.1 Оцінка витривалості побудовано на тому принципі, що тільки важкі транспортні засоби викликають небезпечний для конструкції амплітуду напружень, яка призводить до появи тріщин втомленості. Напруження від постійних навантажень не враховуються. При підрахунках оцінюється вплив лише одного транспортного засобу (тандема АК) незалежно від кількості смуг руху на мосту. Одночасне завантаження двох або більше смуг руху не розглядається.

2.2 Тандем з тиском на вісь =15 тс має планові відбитки коліс 20х60 см.

Рисунок 1 – Схема навантаження для розрахунків витривалості

Розрахунковий тиск на вісь має бути прийнятий за формулою:

,(1)

де

Рn – нормативний тиск на вісь;

– коефіцієнт ймовірності безпосереднього впливу колеса, рівний:

 • 0,5 – для розрахунку елементів, які зазнають безпосередній вплив коліс тандему (елементи ортотропних плит і т.п.);
 • 1,0 – для інших елементів та деформаційних швів.

 – коефіцієнт надійності за навантаженням; приймається рівним 1,0, якщо не обумовлено інше;

= динамічний коефіцієнт, рівний:

 • 1,0 – для загальних розрахунків;
 • 1,15 – для розрахунків елементів проїзної частини;
 • 2,0 – для розрахунків деформаційних швів.

3 Підрахунок кількості циклів навантажень

3.1 Кількість циклів розмаху змінних напружень визначається на основі підрахунку числа проходів тандема по мосту на протязі проектного терміну служби.

3.2. Загальне число циклів від проходів тандема в одному напряму по мосту на протязі проектного терміну служби підраховується за формулою (2)

,(2)

 – кількість днів у році ,

– проектний термін служби моста в роках ;

- кількість циклів від одного проходу візка;

 – середня денна кількість візків, що проходять в одному напряму по одній смузі моста

3.2 Проектний термін служби моста або його елементу має бути визначений у технічному завданні, якщо ці значення не вказані в ДБН В.2.3-14.

3.3 Кількість циклів від одного проходу візка має прийматися у відповідності з таблицею 1:

Таблиця 1

Характерна деталь моста

Кількість циклів відодного проходу візка

1

У всіх випадках, крім перелічених нижче

1,0

2

Елементи моста в яких кількість циклів подвоюється від одного проходу тандему

2,0

3

Елементи деформаційних швів

2,0

3.4 Середня денна кількість візків, що проходять в одному напряму по одній смузі мосту вираховується за формулою

,(3)

де - середня денна кількість візків, що проходить в одному напряму по мосту. Дорівнює фізичному ліміту кількості авт, що можуть пройти по одній смузі у день, тобто 20000 штук.

- враховує склад важких авто у загальному транспортному потоці. Якщо нема статистичних даних і не передбачене інше, коефіцієнт слід приймати рівним:

 • 0,20 - для міських та заміських мостів на магістралях 20%
 • 0,15 - для мостів на інших дорогах 15%
 • 0,10- для інших міських мостів 10%

- коефіцієнт, який враховує кількість смуг в одному напрямку 1):

 • 1,0 - при одній смузі
 • 0,85 - при 2 смугах
 • 0,80 - при 3 і більше смугах

Приклад:

Встановити кількість циклів для оцінки витривалості вузла приєднання ванта Московського моста через Дніпро в Києві, за термін 75 років. Міст має три смуги руху в одному напрямку.

Для умов Києва за даними транспортного відділу АО «КиЇвпроект» за 1998 рік наближена кількість вантажівок та автобусів, що проходять за добу в одному напрямі по Московському мосту через Дніпро, становить близько 3000 авт.

Вантажівок з тиском на вісь 10 т, 300 штук

Автобусів з тиском на вісь 10 т 350 штук

Всього, з тиском на вісь 10 т650 штук

Виходячи з наведеного, при трьох смугах руху в одному напрямі =0,8; кількості циклів за один прохід =1; коефіцієнт к1 становить: к1 =650/20000 =0,0325, а кількість розрахункових циклів:

N = 365??75??1??20000??0.8??0,0325 = 14235000 циклів.

Розрахункова кількість циклів проїзду важких машин за 75 років становитиме приблизно 15 млн.

4 Оцінка витривалості

4.1 Оцінка витривалості виконується за формулою (4):

,(4)

де

- розрахунковий розмах чинних напружень від навантаження згідно з 2.2;

- поріг витривалості в залежності від кількості циклів навантаження і конструкції, що перевіряється;

- поріг витривалості при 2 млн. циклів в МПа – табличні значення, названі категоріями;

- коефіцієнт надійності оцінки порога витривалості:

= 0,85 – для елементів, руйнація яких не призведе до руйнації мосту;

= 1,0  – для ключових елементів.

4.2 Розмах напружень незалежно від їх знаку і марки сталі, дозволеної для мостів, вираховується як різниця між найбільшими та найменшими значеннями напружень, знайденими при лінійному аналізі (п.2.1)

.(5)

4.3 Поріг витривалості вираховують, базуючись на табличних значеннях порогів витривалості для порогів 2 млн. циклів для різних конструкцій.

4.3.1 При числі циклів менше 5 млн. відповідний поріг витривалості обчислюється за формулою

.(6)

4.3.2 Поріг витривалості при 5 млн. циклів обчислюється за формулою

. (7)

4.3.3 При числі циклів більше 5 млн відповідний поріг витривалості обчислюється за формулою:

,(8)

5 Категорії деталей

5.1 Значення порогів витривалості (в МПа) названо категоріями.

5.2 Категорії в залежності від виду деталей надаються у нижче перерахованих таблицях.

Таблиця 1. Деталі без зварювання 3 сторінки

Таблиця 2. Складні зварні перерізи2 сторінки

Таблиця 3. Поперечні стикові шви 2 сторінки

Таблиця 4. Зварні кріплення елементів з навантаженими швами2 сторінки

Таблиця 5. Зварні кріплення навантажених елементів4 сторінки

Таблиця 6. Перерізи з пустотами2 сторінки

Таблиця 7. Стики решітчастих балок2 сторінки

Таблиця 8. Ортотропні плити для залізничних мостів (закриті ребра)2 сторінки

Таблиця 9. Ортотропні плити для залізничних мостів (відкриті ребра)1 сторінка

Наведені таблиці складено на основі таблиць Еврокодів. Крім цих таблиць ще надається Таблиця 10, що побудована на основі норм США, що доповнює подані таблиці і стосується витривалості ортотропних плит для автодорожніх мостів.

Таблиця 10. Ортотропні плити для автодорожніх мостів3 сторінки

6 Спрощена процедура оцінки витривалості

6.1 Для швидкої оцінки витривалості слід скористатися з графіком (рис.2). Цей графік побудований на основі формул (6)-(8). Він має логарифмічні шкали напружень і кількості циклів. Після визначення категорії деталі за таблицями витривалості і знаючи кількість циклів навантаження, користуючись графіком, можна визначити поріг витривалості для деталі.

6.2 Наприклад, клас деталі 71, а число циклів навантаження – 50 млн; потрібно визначити поріг витривалості при 50 млн. циклів. Підіймаємося по ординаті 50 млн. до перетину з лінією категорії 71. Далі знаходимо значення порогу витривалості по осі напружень – 33 МПа.

Ni

Рисунок 2 – Графік залежності напружень від числа циклів

Додаток F(обов’язковий)

Розрахунок міцності та стійкості ортотропної плити проїзної частини

1 Метод розрахунку ортотропної плити має враховувати спільну роботу листа настилу, ребер, що підкріплюють його, і головних балок.

2 Ортотропну плиту допускається умовно розділяти на окремі системи – поздовжні та поперечні ребра з відповідними ділянками листа настилу (див. рис.).

Рисунок – Коробчаста прогонова будова

а – поздовжній розріз; б – план; в – поперечний розріз; г – ребро нижньої плити; 1, 2, 3,...і – номер поперечного ребра верхньої плити

Зусилля в ортотропній плиті при роботі на згин між головними балками

3 Згинальні моменти в поздовжніх ребрах ортотропної плити слід визначати за формулою

,(1)

де  – згинальний момент в окремому поздовжньому ребрі повного перерізу, що включає прилеглі ділянки листа настилу загальною шириною, рівною відстані між поздовжніми ребрами (див. рис. в), розглянутому як нерозрізна балка на жорстких опорах; момент визначається від навантаження, розташованого безпосередньо над цим ребром;

 – згинальний момент в опорному перерізі поздовжнього ребра при згині ортотропної плити між головними балками, що визначається при завантаженні поверхні впливу навантаженням, що прикладається у вузлах перетинання поздовжніх і поперечних ребер.