ДБН В.2.2-4-97. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.2.2-4-97

Зміна № 2

Київ

Мінрегіонбуд України

2008

Сторінок 10

Будинки і споруди

Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство "Український зональний

науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву"

(ВАТ "КиївЗНДІЕП")

за участю

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва"

АМН України;

УкрНДІ пожежної безпеки МНС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18.03.2008 р. № 130, чинна з 2008-10-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

По всьому тексту державних будівельних норм замінити:

-словосполучення: "дитячих дошкільних закладів", "дошкільних закладів" (Назва нормативного документа, вступ, 1.2, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4-2.6, 2.11, 2.14, 3.1, 3.3-3.14, 3.16, 3.18, 3.39, 3.54, 3.64, 3.70, 3.75, 3.77, 4.1-4.3, 4.7, 4.9, 4.12, 4.15-4.17, 4.21, додатки 2, 3, 5-7, зміст) на: "дошкільних навчальних закладів";

-словосполучення: "дошкільних закладів загального типу", "закладів загального типу", "ясел-садків загального типу" (1.1, 1.3, 2.2, 2.15, 3.5, 3,19, 3.21, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.41-3.43, 3.52, 3.53, 3,55, 3.59, 3.61, 3.63, 3.65-3.68, 3.76, додаток 4) на: "ясел, дитячих садків і ясел-садків";

-словосполучення: "дошкільних дитячих будинків" (1.3, 2.3, 2.14, 2.15, 2.16, 3.8, 3.19, 3.21, 3.27, 3.28, 3.33, 3.35, 3.41, 3.42, 3.56-3.59, 3.65, 3.66, примітка додатка 2,) на: "дитячих будинків";

  • словосполучення: "групи короткочасного перебування" (1.2, 1.6, 2.1, 3.24) на: "групи короткотривалого перебування".
  • посилання на додаток 7 із зазначеною позицією нормативного документа: "п. 1" на: "ДБН 360"; "п.2" на: "ДБН В.2.2-9"; "п.3" на: "СНиП 2.01.01"; "п.4" на: "ДБН В.1.1-7" "п.5" на: "ДБН В.2.6-31"; "п.6" на: "ДБН В.2.5-28"; "п.7" на: "ДБН В.1.1-12"; "п.8" на: "СНиП II-12"; "п.9" на: "ДБН В.1.2-2"; "п.10" на: "СН 429"; "п.11" на: "ДБН В.1.1-5"; "п.12" на: "СНиП 2.01.15"; "п.14" на: "СНиП 2.04.01"; "п.15" на: "СНиП 2.04.05"; "п.16" на: "ДБН В.2.5-13"; "п.17" на: "СНиП 3.05.06"; "п.18" на: "СНиП 3.05.07"; "п.20" на: "ПУЭ"; "п.21" на: "ДБН В.2.2-13", "п.22" на: "ВСН 52"; "п.23" на: "ДБН В.2.5-23".

Вступ. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Державні будівельні норми "Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів" поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків дошкільних навчальних закладів: ясел, дитячих садків і ясел-садків (функціонуючих автономно і у складі комплексів ясел-садків або навчально-виховних комплексів), центрів розвитку дитини, будинків дитини, дитячих будинків, а також приміщень для груп короткотривалого перебування дітей, що входять до складу будинків іншого призначення".

Пункт 1.4. Викласти в новій редакції:

Дошкільні навчальні заклади місткістю до 160 місць дозволяється об'єднувати із загальноосвітніми навчальними закладами, створюючи тим самим навчально-виховні комплекси, а в селищах міського типу та сільських поселеннях при місткості до 120 місць – з квартирою для обслуговуючого персоналу.

Пункт 1.6. У першому реченні замінити слова в дужках: "до 3 годин" на: "до 4-х годин".

Пункт 2.3. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Площі земельних ділянок дошкільних навчальних закладів, що розміщуються у житловій забудові, слід приймати з розрахунку на одне місце: в закладах місткістю до 80 місць – яслах, дитячих садках, яслах-садках, дитячих будинках – не менше , будинках дитини – не менше ; в закладах місткістю понад 80 місць – яслах, дитячих садках, яслах-садках, будинках дитини, дитячих будинках – не менше ; в комплексах ясел-садків місткістю більше 350 місць – не менше ; в навчально-виховних комплексах, що включають дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади, приймати не менше вказаних в ДБН 360".

Пункт 3.7. У першому абзаці замінити слова: "замкнуті або напівзамкнуті конфігурації та дахи, що вентилюються" на: "замкнені або напівзамкнені конфігурації та покрівлі, що вентилюються".

Доповнити п'ятим абзацом:

"При розробці об'ємно-планувальних і конструктивних рішень будинків дошкільних навчальних закладів для будівництва в різних природно-кліматичних і гірничо-геологічних умовах необхідно враховувати вимоги ДБН В.1.1-5, ДБН В.1.1-12, ДБН В.2.6-31, ДБН В.1.2-2, СНиП 2.01.01, СНиП 2.01.15, СНиП II-12, СН 429, РБН 356".

Пункт 3.18. Доповнити реченням:

"Розміщення і обладнання приміщень різних функціональних груп повинні відповідати гігієнічним вимогам СанПиН 3231".

Пункт 3.19. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Кожна вікова група дітей в дошкільних навчальних закладах повинна розміщуватись у приміщеннях групового осередку (ясла, дитячі садки, ясла-садки) або в приміщеннях житлового осередку (будинки дитини і дитячі будинки). Груповий (житловий) осередок, призначений для дітей певного віку, має бути ізольованим від решти групових осередків і повинен мати зручні зв'язки з іншими функціональними групами приміщень".

Пункт 3.25. Викласти в новій редакції:

"Мінімальний склад приміщень для груп короткотривалого перебування дітей має включати: роздягальню, ігрову, туалетну, гардеробну з туалетом та душовою для персоналу, підсобне приміщення. Розрахункова площа приміщень має бути не менше на одне місце".

Пункт 3.26. Другий та третій абзаци об'єднати та викласти в новій редакції:

"В житлових осередках будинків дитини та дитячих будинків, крім роздягальні, ігрової, спальні, туалетної та буфетної, слід передбачати комору, кімнату персоналу, приміщення для сушіння одягу, зберігання колясок, зберігання сезонних речей. Додатково до складу приміщень житлових осередків будинків дитини включають веранди, а дитячих будинків – їдальню та ванно-душове приміщення".

Пункт 3.27. Перше речення викласти в новій редакції:

"Площі приміщень дитячих осередків дошкільних навчальних закладів слід приймати не меншими ніж наведені в таблиці 4".

Пункт 3.30. Замінити слова: "дитячих закладів загального типу" на: "дитячих садків і ясел-садків".

Пункт 3.33. В першому реченні замінити слова: "і мають бути обладнані шафами" на: " , обладнуватися шафами" ", далі – за текстом.

Пункт 3.42. Перший абзац доповнити реченням:

"При проектуванні приміщень з комп'ютерною технікою для дітей (ігротека, комп'ютерний клас) слід враховувати вимоги ДСанПІН 5.5.6.009".

Другий абзац викласти в новій редакції:

"Кімнату ручної праці (образотворчого мистецтва) площею не менше і логопедичний кабінет площею не менше допускається передбачати у дитячих садках і яслах-садках місткістю понад 100 місць і дитячих будинках місткістю 90 і більше місць".

Пункт 3.43. В першому пункті переліку після слів: "для будинків дитини" доповнити:", центрів розвитку дитини;".

Другий пункт переліку викласти в новій редакції:" – 10-12дітей (1 підгрупа) – у складі дитячого садка, ясел-садка, дитячого будинку, функціонуючих автономно, у складі комплексу ясел-садків або навчально-виховного комплексу".

Третій пункт переліку вилучити.

Пункт 3.45. У першому абзаці після слів: "...що стоять окремо" вилучити слова: "і мають одночасну пропускну спроможність 20 дітей і більше".

У другому абзаці після слів: "...не менше ," вилучити слова: "а у басейнах з одночасною пропускною спроможністю 20 дітей і більше – приміщення площею не менше з коморою інвентаря ".

Пункт 3.46. Перше речення першого абзацу викласти в новій редакції:

"Басейн для навчання дошкільників плаванню повинен обладнуватись ванною розміром 12,5 ÷ 15 х 6 м, допускається зменшувати ванну до розміру 10 x ".

Пункт 3.60. Другий абзац викласти в новій редакції:

"Для підлог і стін у туалетах, душових, ванних слід використовувати керамічну плитку, при цьому стіни слід облицьовувати глазурованою плиткою на висоту не менше .

Пункт З.61. Після слів: "...методичний кабінет," додати слова: "психологічний кабінет", далі – за текстом.

Пункт 3.64. Друге речення вилучити.

Доповнити другим та третім абзацами:

"В дошкільних закладах місткістю більше 120 місць допускається передбачати окрему кімнату інструктора з фізичного виховання площею не менше із душовою.

"Психологічний кабінет у дошкільному навчальному закладі повинен мати два приміщення: робочий кабінет практичного психолога (соціального педагога) та навчальний психологічний кабінет. Площі кабінетів слід приймати: робочого – не менше у закладах місткістю до 160 місць і не менше у закладах більшої місткості; навчального — не менше ".

Пункт 3.71. Після таблиці 5 доповнити новим абзацом:

"У дошкільних навчальних закладах допускається влаштування загальної їдальні (обіднього залу) для дітей старших 3-х років за умови приймання їжі у 1-2 зміни одночасно не більше ніж 3-4 групами (6080 посадочних місць). Площу обіднього залу слід визначати із розрахунку не менше на одне посадочне місце. При обідньому залі слід передбачати роздавальну, мийну столового посуду, комору для зберігання прибирального інвентаря та дезинфікуючих засобів, камеру тимчасового зберігання харчових відходів, а також умивальну та туалетну для дошкільників. Площі цих приміщень визначаються завданням на проектування залежно від місткості обіднього залу. При влаштуванні загальної їдальні для дошкільників у складі приміщень їх групових осередків необхідно передбачати буфетні на випадок карантину".

Пункт 4.1. Після другого абзацу доповнити новим абзацом:

"На вводі водопроводу від зовнішньої мережі водопостачання слід встановлювати лічильник холодної води. При підключенні внутрішньої системи гарячого водопостачання до зовнішньої мережі необхідно встановлювати лічильники гарячої води на подавальному і циркуляційному трубопроводах. На вводі водопроводу від зовнішньої мережі з тиском 0,3 МПа і більше слід встановлювати регулятор прямої дії для зниження тиску у внутрішній системі водопостачання, до потрібного рівня."

Пункт 4.4. Вилучити другий абзац, третій абзац викласти в новій редакції:

"Басейни слід проектувати з пристроями вторинного використання тепла води, що скидається, застосовуючи рекуперативні теплообмінники або, за обґрунтування, теплові насоси".

Пункт 4.6. Доповнити словами:", у приміщенні теплопункту".

Пункт 4.7. Викласти в новій редакції:

"Будинки дошкільних навчальних закладів повинні підключатися, як правило, до систем централізованого теплопостачання з встановленням теплолічильників.

При неможливості підключення до систем централізованого теплопостачання слід проектувати відповідно до норм (СНиП II-35) місцеві теплогенератори, які рекомендується передбачати за обґрунтування разом з альтернативними джерелами, наприклад, з тепловими насосами і сонячними колекторами. За наявності відповідного дозволу енергопостачальної організації рекомендується проектувати електричну теплоакумуляційну кабельну систему опалення зі споживанням енергії виключно вночі за пільговим тарифом, виконуючи вимоги ДБН В.2.5-24, в тому числі щодо безпеки експлуатації.

Заходи з енергозбереження необхідно виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.2-9".

Пункт 4.8. Другий абзац вилучити.

Пункт 4.9. Другий та третій абзаци об'єднати в один. Замінити значення: "23°С" на "23 ±1°С", "26-28°С" на "27 ±1°С". Доповнити текстом:

"Системи опалення повинні проектуватися із встановленням автоматичних регуляторів теплового потоку, які забезпечують погодне регулювання і програмне зниження температури внутрішнього повітря у неробочий час на абонентському вводі теплової мережі. Окрім того, автоматичні терморегулятори прямої дії мають встановлюватися на підводках до опалювальних приладів. В приміщеннях, де встановлені декілька опалювальних приладів, рекомендується встановлювати автоматичні терморегулятори на приладах, загальна теплова потужність яких становить не менше 50 % загальної теплової потужності всіх приладів приміщення з встановленням на інших приладах запірної арматури з відповідною пропускною спроможністю".

Пункт 4.12. Викласти в новій редакції:

"В приміщеннях будинків дошкільних навчальних закладів, в яких повітрообмін за годину становить 1,5 і більше, має проектуватися припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням і, як правило, з рекуперацією.

Приплив у приміщення для приготування їжі може частково подаватися із суміжних приміщень".

Пункт 4.13. Останнє речення першого абзацу вилучити.

Пункт 4.14. Вилучити.

Пункт 4.16. У першому абзаці замінити слова у дужках: "(додаток 7, п. 20 і п.23)" на: "(ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ)".

Перший абзац доповнити другим реченням:

"Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація". Замінити назву "Зв'язок та сигналізація" на: "Системи зв'язку та сигналізації".

Пункт 4.21. Викласти в новій редакції:

"Будинки дошкільних навчальних закладів повинні обладнуватися мережами єдиної національної системи зв'язку, телевізійного та проводового мовлення".

Пункт 4.22. Викласти в новій редакції:

"Розрахунок ємності лінійних споруд мережі зв'язку будинків дошкільних навчальних закладів слід виконувати згідно з ВБН В.2.2-45-1 із забезпеченням можливості обов'язкового встановлення абонентських кінцевих пристроїв у приміщеннях адміністрації, чергового персоналу, медичній кімнаті або кабінеті лікаря, методичному кабінеті, кімнаті завгоспа".

Пункт 4.23. Викласти в новій редакції:

"Абонентські розетки проводового мовлення встановлюються в адміністративних і господарських приміщеннях, харчоблоці, залах для музичних та фізкультурних занять, ігрових та ігротеках".

Підрозділ "Зв'язок та сигналізація" доповнити новими пунктами:

"4.24. Абонентські приєднувальні засоби телевізійного мовлення встановлюються в ігрових, залах для музичних та фізкультурних занять та ігротеках.