Розміщення установок. Станція пожежегасіння

1.4.24 Резервуари з ВП установок з розподільною мережею, джерело робочого газу, блок електрокерування та установка пожежної сигналізації розміщуються в спеціальному приміщенні, відокремленому від приміщення, що підлягає захисту, протипожежними перегородками 1-го типу, перекриттями 3-го типу і такому, що відповідає таким вимогам: висота не менше 2,5м; підлога з твердим покриттям, яке витримує навантаження від встановленого обладнання; освітленість не менше 100 лк при люмінесцентних лампах і не менше 75 лк при лампах розжарювання; аварійне освітлення з освітленістю не менше 10 лк; середовище вибухобезпечне.

Приміщення станції повинно бути обладнане телефонним зв'язком з приміщенням чергового персоналу.

Біля входу до приміщення станції пожежегасіння повинно бути встановлене світлове табло "Станція пожежегасіння".

1.4.25 Приміщення станції пожежегасіння не можна розташовувати під і над приміщеннями з категоріями виробництва А, Б і В, за винятком приміщень категорії В, які обладнані автоматичними установками пожежегасіння. Розташування приміщення станції пожежегасіння повинно відповідати вимогам 1.3.21 цих норм.

1.4.26 Установки порошкового пожежегасіння дозволяється розміщувати в приміщеннях без штучного регулювання температури повітря згідно з кліматичним виконанням і категорією розміщення за ГОСТ 15150-69*, які регламентуються технічною документацією на відповідну установку.

1.4.27 Приміщення, в яких виконується зарядження установок ВП, повинні бути обладнані припливно-витяжною місцевою вентиляцією відповідно до ГОСТ 12.4.021-75*.

1.4.28 Резервуари з ВП і балони зі стисненим газом повинні бути встановлені на відстані не менше І м від джерела тепла.

1.4.29 Резервуари з ВП і балони з робочим газом установок локального пожежегасіння допускається розміщувати в приміщенні, що підлягає захисту, на відстані неменше5мвідобладнання,яке підлягає захисту (місця можливого виникнення пожежі). При цьому має бути забезпечений захист резервуарів і балонів від механічних і хімічних ушкоджень, впливу інших негативних факторів навколишнього середовища, в тому числі під час пожежі.

При розміщенні установок повинна бути забезпечена зручність технічного обслуговування і передбачені заходи, які виключають несанкціонований доступ до них.

1.4.30 Методика розрахунку основних параметрів (маси, витрати і тривалості подавання ВП) установок порошкового пожежегасіння з розподільною мережею наведена у додатку Ж.

Обмеження

1.4.31 Установки порошкового пожежегасіння не застосовують для захисту приміщень з наявністю ЕОМ, апаратних залів АТС та інших приміщень з великою кількістю відкритих контактних пристроїв.

1.4.32 Установки порошкового пожежегасіння не слід застосовувати для гасіння глибокопроникних пожеж твердих тліючих горючих речовин (клас АІ за ГОСТ 27331-87), а також для гасіння горючих матеріалів і речовин, спроможних горіти без доступу кисню.

1.4.33 Автоматичні установки порошкового пожежегасіння не слід застосовувати для гасіння пожеж горючих газів (клас С).

1.4.34 За необхідності протипожежного захисту об'єкта, параметри якого перевищують обмеження, які вказані в 1.4.9, 1.4.16, 1.4.18, проектування установок здійснюється за проектними рішеннями, узгодженими в установленому порядку.

1.5 Електротехнічна частина

Електрозабезпечення

1.5.1 За ступенем забезпечення надійності електропостачання електроприймачі установокпожежегасінняналежитьвідноситидо1 категорії згідно з "Правилами устройства электроустановок" (ПУЕ), за винятком електродвигунів компресора, насосів дренажного та закачування піноутворювача, які відносяться до ІІІ категорії, а також випадків, зазначених в 1.5.3 та 1.5.5.

1.5.2 Електроживлення споживачів і електроприймачів установок пожежегасіння належить виконувати згідно з вимогами ПУЕ.

1.5.3 3 метою забезпечення надійності електропостачання електроприймачів за 1 категорією допускається виконувати їх електроживлення від двох однотрансформаторних підстанцій або відрізних трансформаторів однієї двохтрансформаторної підстанції, підключених до різних ліній живлення, прокладених різними трасами.

За наявності одного джерела електроживлення (на об'єктах ІІІ категорії надійності електропостачання) належить передбачати привод резервного пожежного насоса від двигуна внутрішнього згоряння.

Для запуску двигуна внутрішнього згоряння належить передбачати акумуляторні батареї.

1.5.4 Потужність резервного вводу електропостачання повинна забезпечувати робочий режим електроприймачів установок пожежегасіння. За недостатністю потужності допускається (на час гасіння пожежі) передбачати автоматичне відключення від вказаного вводу електроприймачів ІІ і ІІІ категорії електропостачання.

1.5.5 3а відсутності можливості виконання вимог 1.5.1 і 1.5.3 допускається для установок газового пожежегасіння використовувати як джерело резервного електропостачання акумуляторну батарею.

Ємкість акумуляторної батареї приймається з розрахунку забезпечення живлення електроприймачів установки в режимі очікування протягом 24 годин і в режимі тривоги (пожежегасіння) - З години.

1.5.6 В насосних станціях установок водяного і пінногопожежегасіння, що мають резервний насосний агрегат, який автоматично вмикається і електродвигун якого живиться від резервного вводу, обладнання автоматичного вводу резерву (далі АВР) в ланцюгах електрозабезпечення двигуна не потрібне.

1.5.7 Пристрій АВР електропостачання належить розміщувати централізовано або децентралізовано біля електроприймачів 1 категорії.

1.5.8 Захист електричних ланцюгів необхідно виконувати згідно з вимогами ПУЕ.

Не допускається обладнання теплового і максимального захисту в ланцюгах керування, відключення яких може призвести до відказу подавання вогнегасної речовини до осередку пожежі.

Електрокерування

1.5.9 Схема керування установок пожежегасіння повинна забезпечувати:

а) видачу команди (сигналів) для автоматичного пуску установки пожежегасіння;

б) видачу команди (сигналів) для відключення технологічного і електротехнічного обладнання, підпору повітря, вентиляції, кондиціонування і т.ін. об'єкта та включення систем оповіщення про пожежу, димовидалення;

в) автоматичне переключення ланцюгів живлення щитів керування і сигналізації з робочого вводу електропостачання на резервний при зникненні напруги на робочому вводі, а також зворотне переключення при відновленні на ньому напруги, за винятком ланцюгів керування місцевим пуском насосів і світлової сигналізації про наявність напруги на робочому або резервному вводі електропостачання;

г) відключення звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів, спрацювання або несправності установки пожежегасіння.

1.5.10 Автоматичний пуск установки пожежегасіння повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів або двохтехнологічних датчиків (що включені за схемою логічного "І"), одного з двох сигналізаторів тиску або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за схемою логічного "АБО").

1.5.11 Пристрої дистанційного пуску установок повинні бути захищені згідно з вимогамиГОСТ12.4.009-83* віднесанкціонованого включення.

1.5.12 Схема електрокерування установок водяного і пінногопо-жежегасіння повинна забезпечувати:

а) автоматичний пуск робочих насосів;

б) автоматичний пуск резервних насосів у випадку відмови пуску або невиходу на режим робочого насоса;

в) автоматичне включення електропривода запірної арматури;

г) автоматичне включення та відключення дренажного насоса;

д) місцевий, а за необхідності, дистанційний пуск насосів, електроприводів запірної арматури;

е) можливість переключення автоматичного і дистанційного пуску насосів, електроприводів засувок на місцевий;

ж) місцевий пуск пристроїв, що компенсують втрату вогнегасної речовини і стисненого повітря з трубопроводів, імпульсного пристрою або автоматичного водоживильника;

з) затримку пуску насосів на 5 с для зняття напруги з відкритих струмопровідних частин (шинопроводів, тролей і т.ін.) при їх наявності у приміщенні.

1.5.13 У приміщенні насосної станції належить розміщувати пристрої:

а) місцевого пуску і зупинки насосів, включення електропривода запірної арматури. Допускається додатково передбачати пристрої дистанційного пуску і зупинки вказаного обладнання з приміщення чергового персоналу;

б) переключення режиму автоматичного і дистанційного пуску насосів на місцевий;

в) місцевого пуску і зупинки компресора. Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування;

г) переключення режимів автоматичного включення засувок і вентилів з електроприводом на місцевий.

Допускається розміщення їх в приміщеннях вузлів керування.

1.5.14 Схема електрокерування установок об'ємного пожежегасіння повинна забезпечувати:

а) автоматичний і дистанційний пуск установки;

б) переключення режиму автоматичного пуску на ручний і навпаки;

в) затримку випуску вогнегасної речовини при автоматичному або дистанційному пуску установки в приміщення, що підлягає захисту, на час не менше 30с після подавання попереджувальних сигналів про евакуацію;

г) формування командного імпульсу на самозачинення дверей, відключення вентиляції та перекриття, за необхідності, прорізів в суміжні приміщення до початку випуску вогнегасної речовини в приміщення, що підлягає захисту (ГОСТ 12.3.046-91).

1.5.15 Пристрої дистанційного пуску кожного напрямку (секції) установок газового пожежегасіння, як правило, розміщують біля дверей ззовні приміщення, що підлягає захисту, або приміщення, до якого відносяться канали, технічні підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту.

Допускається розміщувати пристрої дистанційного пуску в приміщенні чергового персоналу.

1.5.16 Пристрій дистанційного або місцевого пуску установок локального пожежегасіння, як правило, розміщується в приміщенні, що підлягає захисту, за межами можливої зони горіння, на безпечній від неї відстані, при цьому повинна забезпечуватися можливість дистанційного включення установки від пристроїв, розміщених поза приміщенням, що підлягає захисту.

1.5.17 В установках об'ємного пожежегасіння, що захищають приміщення або простори з можливим перебуванням людей, необхідно передбачати пристрої відключення режиму автоматичного пуску при збереженні режимів дистанційного і місцевого пусків.

1.5.18 Автоматичний пуск установок об'ємного пожежегасіння повинен відключатися автоматично при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту. Пристрої переключення автоматичного пуску на ручний, як правило, розміщують на дверних конструкціях приміщення, що підлягає захисту.

В разі неможливості встановлення вказаних пристроїв надверних конструкціях або за наявності постійно відкритих прорізів необхідно розміщувати їх біля кожного прорізу.

Допускається розміщення пристрою переключення автоматичного пуску установок на ручний в приміщенні чергового персоналу.

1.5.19 Пристрої переключення автоматичного пуску на ручний напрямків (секцій) установок газового пожежегасіння, що захищають простори за підвісними стелями, канали, підпілля, як правило, розміщують в приміщенні чергового персоналу.

1.5.20 Пристрій відновлення автоматичного пуску установок об'ємного пожежегасіння, як правило, розміщують в приміщенні чергового персоналу, а за наявності захисту пристроїв від несанкціонованого включення допускається розміщувати їх перед входом у приміщення, що підлягає захисту.

Контроль і сигналізація

1.5.21 Автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів слід передбачати для:

а) сповіщувачів і датчиків, що видають сигнал на пуск установки за 1.5.9;

б) електромагнітного привода вентилів, що здійснюють пуск установки пожежегасіння (на обрив);

в) ланцюгів підриву піропатронів (на обрив);

г) світлової і звукової сигналізації установок пожежегасіння (за викликом).

1.5.22 В установках водяного і пінногопожежегасінняналежить передбачати контроль:

а) аварійного рівня води, піноутворювача або розчину піноутворювача в резервуарах, ємкостях і дренажному приямку;

б) тиску повітря в імпульсному пристрої, автоматичному водоживильнику, в живильних і розподільних трубопроводах повітряних і водоповітряних спринклерних установок, в повітряних спонукальних трубопроводах дренчерних установок.

1.5.23 В установках газового пожежегасіння належить передбачати автоматичний контроль тиску повітря в спонукальному трубопроводі і пускових балонах батарей.

1.5.24 В приміщеннях, що захищаються установками об'ємного пожежегасіння, і перед входом до них повинна передбачатися звукова і світлова сигналізація - (табло "Газ (Піна, Порошок) - виходь!", "Газ (Піна, Порошок) - не входити!").

Аналогічна сигналізація повинна бути перед входом: -

- у суміжні приміщення, що мають вихід тільки через приміщення, що підлягають захисту;

- у приміщення, що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають захисту.

У цих випадках світлові табло і пристрої попереджувальної звукової сигналізації належить передбачати спільними для захищуваних приміщень і просторів (підвісна стеля, канал, підпілля), які до них відносяться, а при захисті тільки вказаних просторів - спільними для даних просторів.

Перед входом у приміщення, що підлягає захисту, або вприміщення, до якого відносяться простори, що підлягають захисту, необхідно передбачати звукову (загальний сигнал) і світлову (з розшифруванням по приміщеннях) сигналізацію про виникнення пожежі і світлову сигналізацію (з розшифруванням по приміщеннях) про відключення автоматичного пуску.

1.5.25 В приміщенні насосної станції установок водяного і пінного пожежегасіння належить передбачати світлову сигналізацію:

а) про наявність напруги на вводах електрозабезпечення (за викликом, з розшифруванням по вводах);

б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів, насосів-дозаторів і електроприводів запірної арматури (з розшифруванням за кожним видом обладнання);