____________

* Проведення дослідження обов'язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному.

** При наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням їх перебігу та стажу роботи.

*** Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання, машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу.

**** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи і пересування є запобіжний пояс.

 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


 


Додаток 6

до п. 2.15 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції4.

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов'язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально1.

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм1.

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).

7. Усі злоякісні хвороби системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг)2.

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу3, 2, з стійкими порушеннями ритму.

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю3, 2.

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності2.

16. Системні хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами функції.

18. Вагітність та період лактації.

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20. Глаукома декомпенсована.

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку2.

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

____________

1 Заключення психіатра, нарколога.

2 При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально.

3 Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.

4 Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.

 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


 


Додаток 7

до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


КАРТКА

працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду


1. Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________

2. Стать ч/ж __________________ _________________________________________________

3. Рік народження___________________________________________________________

4. Місце проживання___________________________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства)______________________________________________

6. Цех, дільниця ________________________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005_______________________________________________

8. Шкідливі та небезпечні виробничні фактори і трудового процесу*

______________________________________________________________________                                                                     (перелічити всі фактори)

9. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду* ___________________

                                                                                                                                 (указати конкретні пункти додатків 4, 5)

10. Підлягає огляду _____________ раз ________ на __________________________________

11. Фахівцями (лікарями) ________________________________________________________

12. Лабораторні, функціональні та інші дослідження __________________________________

                                                                                                                                            (перелічити)

Вага _____________, зріст ____________, АТ ___________________

1. Дані огляду спеціалістами комісії ЛПЗ ___________________________________________

1.1. Терапевт**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.2. Невропатолог**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.3. Окуліст**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.4. ЛОР**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.5. Хірург**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.6. Гінеколог**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


1.7. Інші фахівці**

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


________________

(підпис)


________________________

(дата, прізвище та ініціали)


2. Лабораторні дослідження

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Рентгенівські обстеження

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Функціональні та інші дослідження

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Діагнози

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


____________

* Згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліком робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників.

Пункти 1 - 12 заповнюються в ході підготовки до медоглядів медичною сестрою або фельдшером ЛПЗ згідно із списком працівників, які підлягають медичному огляду.

** Кожний лікар уносить скарги, анамнез, об'єктивний стан, повний діагноз, який завіряється особистою печаткою лікаря.

*** Працівник власноручним підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров'я на момент обстеження.

При ризику розвитку алергічних та онкозахворювань обов'язковий спадковий анамнез при попередньому медогляді.


ВИСНОВОК:


Придатний для роботи за професією ________________________________

                                                                                                (назва професії за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ______________________________________

за умови ______________________________________________________

                                           (заповнюється тільки при періодичних медичних оглядах)

Непридатний ___________________________________________________

                                           (назва професії за ДК 003:2005 та причини)


Рекомендації комісії ________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Підписи лікарів


Підпис голови комісії


_______________________

(особистий підпис)


__________________

(П. І. Б.)


 


М. П.


 


Дата заповнення картки

"   " ____________


 


 


 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


 


Додаток 8

до пункту 2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


Медична довідка

про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника N ___


Видана __________________________ дійсна до __________________________________________

                                       (дата, місяць, рік)                                                                        (дата, місяць, рік)

Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________ вік ____________,

                                                                                                   (повністю)

що влаштовується (працює) за професією ______________________________________________

                                                                                                                        (найменування підприємства)

______________________________________________________________________

                                                                                          (професія за ДК 003:2005)

Пройшов попередній/періодичний медогляд відповідно до пунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників _________________

                                                                                                                                                       (непотрібне викреслити)

у комісії ЛПЗ ___________________________________________________________________ району

                                                                                                 (найменування ЛПЗ)

Висновок комісії про стан здоров'я ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Висновок комісії:

Придатний для роботи за професією __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                           (указати професію за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ________________________ за умови _________________________

                                                                                                   (заповнюється при періодичних медичних оглядах)

Не придатний для роботи за професією ________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                                   (указати професію за ДК 003:2005 та причину)

Рекомендації комісії ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Голова комісії


________________

(підпис)


_____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


 


М. П.