Система зустрічного освітлення транспортних тунелів - система освітлення з розташуванням, як правило, на стіні або на стелі світильників несиметричного світлорозподілення в площині, паралельній осі проїзної частини, більша частина світлового потоку яких спрямована назустріч руху транспорту.

Система симетричного освітлення транспортних тунелів - система освітлення з розташу-ванням на стіні або на стелі світильників симетричного світлорозподілення в площині, паралельній осі проїзної частини.

Стробоскопічний ефект - явище перекручення зорового сприйняття об'єктів, що обертаються, рухаються або змінюються в мигаючому світлі, яке виникає при збігу кратності частотних характеристик руху об'єктів і зміні світлового потоку в часі в освітлювальних установках з газорозрядними джерелами світла, які живляться перемінним струмом.

Суміщене освітлення - освітлення, за якого недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.

Умовна робоча поверхня - умовно прийнята горизонтальна поверхня, розташована на висоті 0,8 м від підлоги.

Фон - поверхня, прилегла безпосередньо до об'єкта розрізнення, на якій він розглядається.

Фон буває:

світлим - при коефіцієнті відбивання поверхні більше 0,4;

середнім - те саме від 0,2 до 0,4;

темним - те саме менше 0,2.

Характерний розріз приміщення - поперечний розріз по середині приміщення, площина якого перпендикулярна до площини засклених світлових прорізів (при боковому освітленні) або до поздовжньої осі прогонів приміщення. До характерного розрізу приміщення повинні попадати ділянки з найбільшою кількістю робочих місць, а також точки робочої зони, найбільш віддалені від світлових прорізів.

Хмарне небо МКО (за визначенням Міжнародної комісії з освітлення - МКО) - небо, яке повністю закрите хмарами і задовольняє умову, за якої відношення його яскравості на висоті 9 над горизонтом до яскравості в зеніті дорівнює (1+2 кіп 9)/3.

Циліндрична освітленість Ец - характеристика насиченості приміщення світлом. Визначається як середня щільність світлового потоку на поверхні вертикально розташованого в приміщенні циліндра, радіус і висота якого наближаються до нуля. Розрахунок циліндричної освітленості проводиться інженерним методом.

Червоне відношення - відношення червоного світлового потоку до загального світлового потоку джерела світла, яке виражається у відсотках:

, (А.2)

де φ(λ)- спектральна щільність потоку;

ν(λ)- відносна спектральна чутливість ока людини.

Чергове освітлення - освітлення за відсутності основного робочого процесу.


Додаток Б

(обов'язковий)

Визначення розряду робіт при відстані від об'єкта розрізнення до очей працюючого понад 0,5 м

ІІри відстані від об'єкта розрізнення до очей працюючого понад 0,5 м розряд робіт за таблицею слід встановлювати з урахуванням кутового розміру об'єкта розрізнення, визначеного відношенням мінімального розміру об'єкта розрізнення а до відстані від цього об'єкта до очей працюючого:


Розряд зорової роботи

Межа відношення α/l

I

Менше 0,3·10-3

II

Від 0,3·10-3 до 0,6·10-3

III

Від 0,6·10-3 до 1·10-3

IV

Від 1·10-3 до 2·10-3

V

Від 2·10-3 до 10·10-3

VI

Понад 10·10-3


Додаток В

(обов'язковий)

Визначення еквівалентного розміру протяжних об'єктів розрізнення

Для протяжних об'єктів розрізнення, які мають довжину а >2Ь, де Ь - ширина об'єкта, розряд зорових робіт визначається за еквівалентним розміром об'єкта. В інших випадках розряд зорових робіт визначається за мінімальним розміром об'єкта розрізнення.

При відстані від ока до об'єкта, меншій 500 мм, еквівалентний розмір визначається за номограмою, наведеною на рис. В. 1.

При відстані від ока до об'єкта понад 500 мм еквівалентний розмір визначається за номограмою, наведеною нарис. В.2

Перетворення лінійних розмірів об'єкта розрізнення (в міліметрах) в кутові (в кутових хвилинах) при використанні номограми, наведеної на рис. В.2, здійснюється за формулою

, (В.1)

де x - розмір об'єкта, мм;

l - відстань від очей до об'єкта, мм.


Перетворення одержаного за номограмою еквівалентного розміру із кутових розмірів (кутових хвилин) в лінійні (міліметри) здійснюється за формулою


(В.2)


20а,мм

Рисунок В.1 - Номограма для визначення еквівалентного розміру протяжних об'єктів розрізнення при відстані від ока до об'єкта до 500 мм.

Рисунок В.2 - Номограма для визначення еквівалентного розміру протяжних об’єктів розрізнення при відстані від ока до об'єкта понад 500 мм.


Додаток Г (обов'язковий)

Таблиця Г.1

Експлуатаційні групи світильників

Таблиця Г.2

Групи твердості світлотехнічних матеріалів

Вид матеріалу або покриття

Матеріали (або покриття) відбивачів або розсіювачів

що відбивають світло

що пропускають світло

Т - тверді

Покриття силікатною емаллю

Силікатне скло

СТ - середньої твердості

1. Епоксидно-порошкове покриття

1. Полікарбонат

2. Покриття нітроемаллю НЦ-25

2. Поліметилметакрилат

3. Емалеве покриття МЛ-12

3. Полівінілхлоридна жорстка плівка типу „Санлоїд"

4. Альзак-алюміній, захищений шаром рідкого скла


М - м'які

1. Емалеве покриття МЛ-242

1. Поліетилен високого тиску

2. Емалеве покриття АК-11022

2. Полістирол

3. Покриття акриловою емаллю


4. Алюміній, розпилений у вакуумі, із захисним лаком УВЛ-3Додаток Е (рекомендований)

Джерела світла для виробничих приміщень

Таблиця Е. 1

Джерела світла при системі загального освітлення

Характеристика зорової роботи за вимогами до кольоророзрізнення

Освітленість, лк

Мінімальний індекс кольоропередачі джерел світла Rа

Діапазон кольорової

температури джерел

світла Tс, °К

Зразкові типи джерел світла

Контроль кольору з дуже високими вимогами до кольоророзрізнення (контроль готової продукції на швейних фабриках, тканин на текстильних фабриках, сортування шкіри, підбір фарб для кольорового друку тощо)

300 і більше

90

5 000 - 6 000

ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)

Порівнювання кольорів з високими вимогами до кольоророзрізнення (ткацтво, швейне підприємство, кольоровий друк тощо)

300 і більше

85

3500 - 6000

ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ

Розрізнення кольорових об'єктів при невисоких вимогах до кольоророзрізнення (збирання радіоапаратури, прядіння, намотування дротів тощо)

500 і більше

50

3500 - 6000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

300, 400

50

3500 - 5500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

150,200

45

3000 - 4500

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, ДРЛ

менше 150

40

2700 - 3500

ЛБ, ДРЛ, НЛВД+МГЛ, (ЛР, КГ)

Вимоги до кольоророзрізнення відсутні (механічна обробка металів, пластмас, складання машин, інструментів тощо)

500 і більше

50

3500 - 6000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

300, 400

40

3500 - 5000 Л

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

150,200

29

2600 - 4500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ, НЛВД+ДРЛ

менше 150

25

2400 - 3500

ЛБ, (ДРЛ), НЛВД (ЛР, КГ)


Таблиця Е.2

Джерела світла при системі комбінованого освітлення

Характеристика зорової роботи за вимогами до кольоророзрізнення

Освітленість

Мінімальний індекс кольоропередачі джерел світла, Rа

Діапазон кольорової температури джерел світла Тс ,°К

Зразкові типи джерел світла

загального

місцевого

загального

місцевого

загального

місцевого

Контроль кольору з дуже високими вимогами до кольоророзрізнення (контроль готової продукції на швейних фабриках, тканин на текстильних фабриках, сортування шкіри, підбір фарб для кольорового друку тощо)

150 і більше

85

90

5000-6000

5000-6000

ЛБЦТ, (ЛДП)

ЛДЦ, ЛДЦУФ, (ЛХЕ)

Порівнювання кольорів з високими вимогами до кольоророзрізнення (ткацтво, швейне підприємство, кольоровий друк тощо)

150 і більше

50

85

3500-5000

3500-6000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦУФ

Розрізнення кольорових об'єктів при невисоких вимогах до кольоророзрізнення (складання радіоапаратури, прядіння, намотування дротів тощо)

500

50

50

3500-5500

3500-5500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ)

300, 400

40

50

3200-5000

3500-5000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ)

150, 200

35

50

3000-4500

3500-5000

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ МГЛ, (ДРЛ),

ЛБ, (ЛХБ)

Вимоги до кольоророзрізнення відсутні (механічна обробка металів, пластмас, складання машин і інструментів тощо)

500 і більше

50

50

3500-6000

2800-5500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ)

300, 400

35

50

3200-5000

2800-5000

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ)

150, 200

25

50

2400-4500

2800-4500

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД, МГЛ, (ДРЛ)

ЛБ, (ЛХБ)

Примітка 1. Застосування ламп НЛВД допускається для робіт розрядів VI - VIII.

Примітка 2. Для приміщень без природного світла при роботі з невисокими вимогами до кольоророзрізнення зазначений в таблицях діапазон кольорових температур слід обмежити 3500 - 5000 К при рівнях освітленості більше 300 лк.

Примітка 3. Люмінесцентні лампи ЛДЦ УФ мають в ультрафіолетовій області спектра склад випромінювання, близький до природного, що важливо при контролі тканин, паперу, виготовлених з оптичним відбілювачем.

Примітка 4. В дужках у таблицях зазначені енергетично менш ефективні джерела світла.


ДодатокЖ (рекомендований)

Таблиця Ж. 1

Джерела світла для загального освітлення житлових та громадських будинків

Вимоги до освітлення

Характеристика зорової роботи за вимогами до кольоророзрізнення

Освітленість, лк

Мінімальний

індекс

кольоропере-

дачі джерел

світла Rа

Діапазон кольорової температури

джерел світла Tс ,°К

Зразкові типи джерел світла

Забезпечення зорового комфорту в приміщеннях при виконанні зорових робіт А- В розрядів

Порівняння кольорів з високими вимогами до кольоророзрізнення і вибір кольору (спеціалізовані магазини „Тканини", „Одяг" тощо)

від 300 до 500

90

3500 - 6000

ЛДЦ, (ЛХЕ)

Порівняння кольорів з високими вимогами до кольоророзрізнення (кабінети малювання, обслуговуючі види праці, закрійні відділення в ательє, зали засідань республіканського значення, хімічні лабораторії, виставкові зали, макетні тощо)

від 300 до 500

85

3500 – 5000

ЛБЦТ, (ЛЕЦ, ЛХЕ)

від 150до300

85

3500 - 4500

ЛБЦТ, (ЛЕЦ)

Розрізнення кольорових об'єктів при невисоких вимогах до кольоророзрізнення (кімнати гуртків навчальних закладів; універсами, торговельні зали магазинів, ательє хімічної чистки одягу, обідні зали, криті басейни, спортзали; комори пунктів прокату, магазинів)

від 300 до 500

55

3500 – 5000

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

від 150до300

50

3500 - 4500

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ7, (ЛХБ, ЛЕЦ, ДРЛ, МГЛ+НЛВД)

менше 150

50

2700 - 3500

ЛБ, МГЛ+НЛВД, (ГЛН, ЛР)

Вимоги до кольоророзрізнення відсутні (кабінети, робочі кімнати, конструкторські, креслярські бюро, читацькі каталоги, архіви, книгосховища тощо)

від 300 до 500

55

3500 - 5000

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

від 150до300

50

3500 - 4500

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ)

менше 150

45

2700 - 3500

ЛБ, МГЛ

Забезпечення психоемоційного комфорту в приміщеннях з розрядами зорових робіт Г - Ж

Розрізнення кольорових об'єктів при невисоких вимогах до кольоророзрізнення (концертні зали, зали для глядачів театрів, клубів, актові зали, вестибулі тощо)

від 300 до 500

80

2700 - 4500

ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛЕЦ)

від 150 до 300

55

2700 - 4200

ЛБ, ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

менше 150

50

3000 - 3500

ЛБ, МГЛ+НЛВД

Вимоги до кольоророзрізнення відсутні (зали для глядачів кінотеатрів, ліфтові холи, коридори, проходи, переходи тощо)

менше 150

45

2700 - 3500

ЛБ, (ГЛН, ЛР, ДРЛ7)

Забезпечення психоемоційного комфорту в приміщеннях житлових будинків

Розрізнення кольорових об'єктів при невисоких вимогах до кольоророзрізнення:

- житлові кімнати, кухні

100

80

2700 - 4000

КЛТБЦ, ЛТБЦЦ8, ЛЕЦ8, ЛБ8, (ГЛН, ЛН)

- вітальні, ванні кімнати

50

80

2700 - 4000

КЛТБЦ, ЛТБЦЦ8, ЛЕЦ8, ЛБ8, (ГЛН, ЛР)

Вимоги до кольоророзрізнення відсутні: сходові клітки, ліфтові холи, вестибулі

менше 100

45

3000 - 3500

ЛБ