Примітка. У таблиці в дужках зазначені енергетично менш ефективні джерела світла.


Додаток И (рекомендований)

Таблиця И.1

Нормовані показники освітлення загальнопромислових приміщень і споруд

Приміщення

і виробничі ділянки,

устаткування, споруди

Робоча поверхня

і площина, на якій

нормується освітленість

(Г - горизонтальна,

В - вертикальна)

Розряд зоровоі роботи за таблицею 1

Нормована освітленість, лк

Показник осліпленості, не більше

Коефіцієнт пульсації, % не більше

Додаткові вказівки


при загальному освітленні

при комбінованому освітленні

всього

від загального

Склади:

1. Склади, комори масел і лакофарбових матеріалів:

а) з розливом на складі

Г-підлога

УІІІб

75


б) без розливу на складі

Г - підлога

УІІІв

50


2. Склади, комори хімікатів, карбіду кальцію, кислот, лугів тощо

Г - підлога

УІІІв

50


3. Склади, комори металу, запасних частин, ремонтного фонду, готової продукції; деталей, які очікують ремонту, інструментальні

Г - підлога

УІІІб

75


4. Склади зі стелажним зберіганням:

а) експедиція прийому і видачі вантажу

Г - 0,8 м від підлоги

ІУв

200

400

200

40

20

В зонах зберігання стелажних складів з автоматичними кранами-штабелерами улаштування робочого освітлення не потрібно, необхідне аварійне освітлення, ремонтне освітлення тролеїв і чергове освітлення проходів

б) транспортно-розподільна система

Г - підлога

У1в

150

40

20

в) зона сховища:

Г - підлога

УІІІв

50

- на осередках і валах

В

УІІІб

75

- на стрілах

В

ІУб

200

40

20

5. Склади, комори, відкриті площадки під накриттям балонів газу

Г - підлога

УІІІв

50


6. Склади громіздких предметів і сипких матеріалів (піску, цементутощо)

Г - підлога

УІІІв

75


7. Вантажопідйомні механізми (кран-балки, тельфери, мостові крани тощо):

- в приміщенні

Г, В - пульт керування

УІІІв

50


В - гак крана, площадки прийому і подачі устаткування і деталей

УІІІв

50


- поза приміщенням

Г, В - пульт керування

X

30


В - гак крана

XII

10


Г - площадки прийому і подачі устаткування, матеріалів і деталей

XII

10


8. Зливно-наливні естакади

Г - підлога

XIII

5


Г - горловина цистерни

XI

20


Електроприміщення

9. Приміщення розподільних пристроїв, диспетчерські, операторські (електрощитові):
Передбачити розетки для переносного освітлення

а) з постійним перебуванням людей

Г - 0,8 м від підлоги

ІІІВ

200

40

20


Г - стіл оператора


300

750

200

20/15


Г, В- 1,5 м напанелі, пульти керування, шкали приладів

ІV9г

150

20


В- 1,5 м назадній стороні щита

VІІІв

50

б) з періодичним перебуванням людей

Г - 0,8 м від підлоги


150

40

20

Г, В- 1,5 м панелі, пульти керування, шкали приладів


150

20

В- 1,5 м назадній стороні щита

VШв

50

10. Пульти і щити керування:

а) в приміщеннях:

- з вимірювапьною апаратурою

Г-0,8м

шкали приладів В - 1,5 м

ІУ9г

150

20

Передбачити розетки для переносного освітлення

- без вимірювальної апаратури

Г-0.8.М

В- 1,5 м на важелі, рукоятки, кнопки

VI9

150

20

б) поза приміщеннями

В- 1,5 м на важелі, рукоятки, кнопки

IX

50

11. Окремо розташовані прилади контролю в приміщеннях:

а) з постійним спостереженням

Г, В - шкала приладів

ІУг

200

20


б) з періодичним спостереженням

Г, В - шкала приладів

IV9г

150

20


в) поза приміщенням

Г, В - шкала приладів

IX

50


12. Приміщення і камери трансформаторів, реакторів, статичних конденсаторів, акумуляторів

В- 1,5м

УІІІб

75


13. Електромашинні приміщення:

- з постійним перебуванням людей

Г - 0,8 м від підлоги В - 1,5 м на щитах

ІУг

200

40

20


- з періодичним перебу- ванням людей

Г - 0,8 м від підлоги В - 1,5 м на щитах

IV9

V

150

40

20


14. Електрощитові в житлових і громадських будинках

Г - 0,8 м від підлоги В - 1,5 м на щитах

УІІІб

150


Котельні

15. Запірна і регулююча арматура:

а) в приміщеннях

В - на топках, засувках, вентилях, клапанах, важелях, затворах, петлях бункерів тощо

УІІІб

75


б) поза приміщеннями

Те саме

X

30


16. Площадки, сходи котлів і економайзерів, проходи за котлами

Г - підлога

Шв

50


17. Приміщення паливоподачі

Г - 0,8 м від підлоги

IV9

150

40

20


18. Приміщення димососів, вентиляторів, бункерне відділення

Г,В - 0,8 м від підлоги

IV9

150

40

20


19. Конденсаційна, хімводоочи-щення, бойлерна, деаераторна, зольне приміщення

Г - підлога

УІІІб

75


20. Приміщення хімводоочи-щення і генераторна

Г - підлога

УІІІв

50


21. Надбункерне приміщення

Г - 0,8 м від підлоги

МІІВ

50


Приміщення інженерних мереж і інші технічні приміщення

22. Машинні зали насосних (технологічні, з перекачки води і нафтоблочні кущові насосні станції тощо), повітродувні:

Г - 0,8 м від підлоги


200

40

20

Передбачити розетки для переносного освітлення

а) з постійним черговим персоналом

В - на шкалах приладів контролю

IV9г

150

20


Г - стіл машиніста

ІІІг

200

400

200

20/15


б) без постійного чергового персоналу

Г - 0,8 м від підлоги

IV9

150

40

20


В - на шкалах приладів контролю

V

150

20


23. Приміщення для кондиціонерів, теплові пункти

Г - 0,8 м від підлоги

УҐ9

150

40

20

Те саме

24. Компресорні (блоки станції, приміщення, зали):

а) з постійним черговим персоналом

Г - 0,8 м від підлоги


200

40

20


В - на шкалах приладів, щиті керування компресором

IV9г

150

20


Г - стіл машиніста

ІІІг

200

400

200

20/15


б) без постійного чергового персоналу

Г - 0,8 м від підлоги

IV9

150

60

20


В - на шкалах приладів на щиті керування

V

150

20


Приміщення інженерних мереж

25. Вентиляційні приміщення і установки:

а) камери витяжних і при- пливних вентиляторів

Г - 0,8 м від підлоги

УІІІв

50


б) відсіки для калориферів і фільтрів

Г - 0,8 м від підлоги

УІІІг

20


26. Галереї і тунелі струмопро-водів, транспортерів, конвеєрів

Г- підлога

УІІІг

20


27. Тунелі кабельні, теплофікаційні, масляні, пульпопроводів, водопровідні

Г - підлога

УІІІг

20


Підприємства з обслуговування автомобілів

28. Оглядові канави: в приміщеннях і поза приміщеннями

Г - днище машини

Уб

200

-

40

20

Передбачити розетки для переносного освітлення

29. Пости мийки і прибирання рухомого складу:

- поза приміщеннями

Г - покриття

XII

10


- в приміщеннях

Г - підлога

VI9

150

40

20


30. Мийка агрегатів, вузлів, деталей

Г - місце завантаження і розвантаження

VI9

150

40

20


31. Ділянки діагностування легкових і вантажних автомобілів

Г - 0,8 м від підлоги

Уб

200

40

20


32. Ділянки технічного обслуговування і технічного ремонту легкових, вантажних автомобілів і автобусів

Г- 0,8 м від підлоги

46

200

40

20


33. Підйомники

Г - дно машини

Мв

15010

40

20

Передбачити розетки для переносного освітлення

34. Шиномонтажна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги

Уа

300

40

20


35. Ковальсько-ресорна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги

ІУб

200

40

20/20


36. Зварювально-жерстяночна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги

ІУв

200

40

20


37. Мідницька ділянка

Г - 0,8 м від підлоги

200


40

20


Г - верстак

ІУб

500

200

20/20


Г - ванна

400

200

20/20


38. Ділянка ремонту електрообладнання і приладів живлення

Г - 0,8 м від підлоги


300

40

20


Г - верстак, стенд

ІІІв

750

200

20/15


39. Деревообробна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги


200

40

20


Г - зона обробки, розмічувальна плита

ІІІб

1000

200

20/15


40. Шпалерна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги

ІУа

300

40

20


41. Вулканізаційна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги


300

40

20


Г - верстак, ванна

ІІІб

300

1000

200

20/15


Г - місце навантаження і розвантаження

VI

200

20


42. Таксометрова ділянка

Г - 0,8 м від підлоги


300

20

20Г - стільниця

ІІв

2000

200

20/10


43. Слюсарно-механічна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги


300

20

20


44. Металорізні верстати:

- токарні, токарно-затило- вачні, різьботокарні, координатно-розточувальні, різально-шліфувальні, заточувальні, зубообробні, різально-накатні;

Г - зона обробки

ІІв


2000

200


20/10


- токарно-револьверні, токарно-гвинтові, плоско- шліфувальні, кругошліфувальні, внутрішньошліфувальні;

Г - зона обробки

Іг

1500

200

20/10


- фрезерні

Г - зона обробки

ІІв

2000

200

20/10


- токарно-карусельні

Г - зона обробки

Іг

1500

200

20/10


- поздовжньо-стругальні

Г - зона обробки

ІІг

1000

200

20/10


- поперечно-стругальні

Г - зона обробки

Іг

1500

200

20/10


- лоботокарні, свердлильні

Г - зона обробки

ІІг

1000

200

20/10


- довбальні, протяжні, обрізні

Г - зона обробки

ІІІг

750

200

20/15


45. Фарбоприготувальня

Г - 0,8 м від підлоги


300

40

15

Використовувати лампи типу ЛДЦ

Г - верстак, фарбоміщалка

ІІІб

1000

200

20/15

46. Фарбувальна ділянка легкових автомобілів

Г,В - кузов автомобіля

ІІІб

300

40

15


47. Фарбувальна ділянка вантажних автомобілів і автобусів

Г,В - кузов автомобіля, автобуса

№в

200

40

20


48. Сушіння автомобілів і автобусів

Г - 0,8 м від підлоги

VI9

200


49. Агрегатна ділянка легкових автомобілів

Г - 0,8 м від підлоги


300

40

20


Г - верстак

ІІІв

300

750

200

20/15


50. Агрегатна ділянка вантажних автомобілів і автобусів

Г - 0,8 м від підлоги


200

40

20


Г - верстак

ІУв

200

400

200

20/20


51. Кузовна ділянка

Г - 0,8 м від підлоги


200

40

20


52. Відкриті стоянки, площадки для зберігання рухомого складу:

а) без підігріву

Г - на покритті

XIV

2

б) з електричним, газовим, повітряним та іншим видом підігріву

Г - на покритті

XIII

5

53. Приміщення закритого зберігання рухомого складу

Г - підлога

УІІІб

100