Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


транспортування гарячої землі


14.1а транспортувальники, зайняті обслуговуванням

конвеєрів біля плавильних печей


14.1а формувальники виплавлюваних моделей


14.1а формувальники машинного формування


14.1а формувальники ручного формування


14.1а форсунники


14.1а чистильники металу, відливків, виробів та деталей


14.1а шихтувальники, зайняті на роботах на шихтувальному

дворі


14.1б б) керівники та фахівці


14.1б електрики дільниць


14.1б електрики цехів


14.1б енергетики цехів і старші енергетики


14.1б майстри з ремонту устаткування


14.1б майстри, старші майстри дільниць


14.1б механіки дільниць


14.1б механіки цехів і старші механіки


14.1б начальники дільниць


14.1б начальники змін


14.1б начальники цехів та їх заступники з виробництва та

підготовки виробництва


2. Ковальсько-пресове виробництво


14.2а а) робітники


14.2а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом нагрівальних

печей


14.2а газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних

печей


14.2а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.2а контролери ковальсько-пресових робіт, зайняті на

гарячих ділянках робіт


14.2а мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт


14.2а налагоджувальники ковальсько-пресового устаткування,

зайняті на гарячих ділянках робіт


14.2а правильники на машинах, зайняті правленням

(рихтуванням) гарячого металу


14.2а пружинники, зайняті обробленням гарячого металу


14.2а різальники металу на ножицях і пресах, зайняті

різанням гарячого металу


14.2а-3 робітники, зайняті прибиранням гарячих штамповок та

поковок


14.2а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування,

зайняті на гарячих ділянках робіт


14.2а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.2а форсунники, зайняті обслуговуванням печей


14.2б б) керівники та фахівці


14.2б енергетики цехів


14.2б майстри з ремонту устаткування


14.2б майстри, старші майстри


14.2б механіки цехів


14.2б начальники дільниць


14.2б начальники змін


14.2б начальники цехів, їх заступники


3. Котельні, суднокорпусні, суднобудівні і

судноремонтні роботи


14.3а а) робітники


14.3а арматурники залізобетонних суден


14.3а вогнетривники, зайняті обмуровуванням суднових

котлів


14.3а гумівники суднові


14.3а ізолювальники суднові


14.3а клепальники


14.3а кольчужники у суднобудуванні


14.3а котельники


14.3а котельники суднові


14.3а мідники з виготовлення суднових виробів


14.3а-3а робітники, безпосередньо зайняті на роботах

всередині відсіків підводних човнів під час їх

будівництва, ремонту та модернізації:


14.3а-3а електромонтажники суднові


14.3а-3а електрорадіомонтажники суднові


14.3а-3а налагоджувальники систем теплотехнічного контролю та

автоматичного регулювання атомних енергетичних

установок


14.3а-3а радіомонтажники суднові


14.3а-3а регулювальники радіоелектронної апаратури та

приладів


14.3а-3б робітники, зайняті монтажем, демонтажем та ремонтом

силових установок механізмів і систем до них,

валопроводів і трубопроводів всередині відсіків

суден


14.3а рубачі суднові


14.3а складальники дерев'яних суден, зайняті виготовленням

шпонових човнів


14.3а складальники залізобетонних суден


14.3а складальники корпусів металевих суден


14.3а складальники-добудовники суднові, зайняті на роботах

всередині відсіків суден


14.3а-3в слюсарі, зайняті ремонтом устаткування всередині

відсіків суден та цистерн


14.3а суднокорпусники-ремонтники


14.3а такелажники суднові, зайняті ремонтом устаткування

всередині відсіків суден та цистерн


14.3а теслярі суднові


14.3а трубозгинальники суднові, зайняті згинанням ручним

способом


14.3а чеканники


14.3б б) керівники та фахівці


14.3б інженери з налагодження і випробувань, зайняті на

роботах всередині відсіків атомних підводних човнів


14.3б майстри (старші майстри), зайняті на котельних

роботах


4. Термічне оброблення


14.4а а) робітники


14.4а вогнетривники, зайняті на футеруванні термічних

печей


14.4а газівники, зайняті на роботах біля нагрівальних

печей


14.4а гартівники


14.4а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.4а заготівельники сумішей для цементації


14.4а ізолювальники у термообробленні


14.4а контролери з термооброблення, зайняті на гарячих

ділянках робіт


14.4а коректувальники ванн


14.4а мастильники, зайняті на гарячих ділянках робіт


14.4а машиністи мийних машин


14.4а налагоджувальники устаткування й агрегатів у

термообробленні, зайняті налагодженням термічних

печей


14.4а напаювальники, зайняті нагріванням заготовок у

горнах і газових печах


14.4а слюсарі-електрики з ремонту електроустаткування,

зайняті на гарячих ділянках робіт


14.4а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.4а термісти


14.4а термісти на установках струмів високої частоти


14.4а травильники, зайняті зніманням деталей після

травлення


14.4а форсунники


14.4а чистильники, зайняті очищенням ванн і печей


14.4б б) керівники та фахівці


14.4б енергетики цехів


14.4б майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих

ділянках робіт


14.4б майстри, старші майстри


14.4б механіки цехів


14.4б начальники дільниць нагрівальних печей,

загартування, відпалу, цементації, травлення та

термооброблення


14.4б начальники змін


14.4б начальники цехів, їх заступники


5. Покриття металів

гальванічним способом


14.5а а) робітники


14.5а воронувальники


14.5а гальваніки


14.5а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


14.5а контролери робіт на металопокриттях, зайняті

післяопераційним контролем безпосередньо біля

гальванічних ванн


14.5а коректувальники ванн


14.5а машиністи кранів (кранівники)


14.5а налагоджувальники устаткування металевого покриття

та фарбування, зайняті налагодженням автоматизованих

гальванічних ванн


14.5а освинцювальники


14.5а-3 робітники, зайняті знежирюванням розчинниками та

сухим протиранням виробів віденським вапном


14.5а слюсарі-ремонтники


14.5а фосфатувальники


14.5а чистильники, зайняті очищенням гальванічних ванн, а

також чищенням поверхонь виробів металевими щітками


14.5б б) керівники та фахівці


14.5б енергетики цехів


14.5б майстри дільниць, старші майстри дільниць


14.5б майстри з ремонту устаткування


14.5б механіки цехів


14.5б начальники цехів, їх заступники


6. Фарбувальні роботи


14.6а а) робітники


14.6а знімачі-змивальники фарб і лаків


14.6а малювальники світними фарбами


14.6а полірувальники, зайняті поліруванням виробів,

пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини

не нижче 3 класу небезпеки


14.6а чистильники, зайняті очищенням фарбувальних камер і

камер змішування, де застосовувалися шкідливі

речовини не нижче 3 класу небезпеки


14.6а шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів,

пофарбованих фарбами, що містять шкідливі речовини

не нижче 3 класу небезпеки


14.6б б) керівники


14.6б майстри дільниць, старші майстри дільниць, зайняті

на роботах, де застосовуються шкідливі речовини не

нижче 3 класу небезпеки


7. Покриття металу гарячим способом


14.7а а) робітники


14.7а готувачі емалевих порошків


14.7а емалювальники дроту, зайняті емалюванням гарячим

способом


14.7а емалювальники, зайняті нанесенням на гарячі вироби

емалей пульверизатором


14.7а контролери емалевого покриття, зайняті на гарячих

ділянках робіт


14.7а машиністи завантажувальних механізмів


14.7а мельники емалевих матеріалів


14.7а обпалювачі емалей


14.7а оброблювачі емальованих виробів, зайняті

поліруванням та шліфуванням виробів сухим способом


14.7а плавильники емалей


14.7а полірувальники, зайняті поліруванням виробів сухим

способом


14.7а розчиняльники лаку, зайняті в емалювальних

відділеннях


14.7а фосфатувальники


14.7а чорнильники ювелірних та художніх виробів,

чорнильники срібла


14.7а шліфувальники, зайняті шліфуванням виробів сухим

способом


14.7б б) керівники


14.7б майстри дільниць, старші майстри дільниць


8. Абразивне та графітно-тигельне

виробництва


14.8а а) робітники


14.8а бакелізаторники


14.8а вогнетривники, зайняті гарячим ремонтом печей


14.8а дробильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових

матеріалів


14.8а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.8а завантажувачі-вивантажувачі абразивних виробів у

періодичні випалювальні печі


14.8а завантажувачі-розвантажувачі сушильних печей


14.8а завантажувачі печей опору


14-8а завантажувачі тунельних печей


14.8а заготівники бакелітової, вулканітової та епоксидної

маси


14.8а збагачувачі шліфзерна та шліфпорошків


14.8а класифікаторники шліфпорошків


14.8а клеєвари


14.8а контролери цехів плавлення, дроблення, регенерації

та розсівання, зайняті в цехах плавлення всіх видів

абразивів, дроблення, регенерації та розсівання

зерна, порошків та пов'язі у виробництві абразивних

виробів на бакелітовій пов'язі


14.8а кочегари-випалювачі


14.8а ламачі поду


14.8а пічники, зайняті гарячим ремонтом печей


14.8а подинники


14.8а постановники-вивантажувачі абразивних виробів


14.8а прожарювачі зерна та шліфпорошків


14.8а-3а робітники, безпосередньо зайняті у виробництві

шліфувальної шкурки на синтетичних смолах


14.8а-3б робітники, зайняті розсіванням магнезиту та

розчиненням хлормагнію


14.8а розбирачі печей опору


14.8а розпилювачі невипалених кругів та брусків


14.8а розсівальники шліфзерна та шліфпорошків


14.8а свердлувальники абразивних виробів


14.8а слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках

робіт


14.8а сортувальники куска на печах опору


14.8а сушильники абразивних виробів, зайняті

обслуговуванням сушильних камер цеху шліфшкурки


14.8а сушильники шліфзерна, шліфпорошків та шихтових

матеріалів


14.8а токарі з оброблення абразивних виробів


14.8а формувальники абразивних виробів на бакелітовій,

вулканітовій та епоксидній зв'язках


14.8а чистильники, зайняті очищенням пічних каналів

періодичних печей


14.8а шихтувальники у виробництві абразивів


14.8б б) керівники та фахівці


14.8б майстри з ремонту устаткування, зайняті на гарячих

дільницях робіт

14.8б майстри, старші майстри дільниць, зайняті на

дільницях та у відділеннях: шліфування

графітнотигельних виробів, приготування маси на

бакелітовій та вулканітовій зв'язках, термічного та

механічного оброблення абразивних виробів,

дроблення, регенерації та розсівання зерна, порошків

і зв'язки, виробництва шліфувальної шкурки на

синтетичних смолах


14.8б начальники плавильних цехів, їх заступники


9. Виробництво та ремонт

м'яких баків


14.9а а) робітники


14.9а випробувачі гумових виробів, зайняті випробуванням

та перевіркою м'яких баків


14.9а герметизаторники


14.9а клеїльники силової арматури та м'яких баків


14.9а контролери, зайняті прийманням м'яких баків


14.9а машиністи протекторних агрегатів


14.9а складальники гумових технічних виробів, зайняті

складанням м'яких баків


14.9а слюсарі з механоскладальних робіт, зайняті

розбиранням каркасів всередині м'яких баків


14.9б б) керівники та фахівці


14.9б майстри, старші майстри дільниць, зайняті на

дільницях із виготовлення та ремонту м'яких баків


10. Виробництво шариків,

роликів та цвяхів


14.10а а) робітники


14.10а автоматники


14.10а автоматники холодновисаджувальних автоматів


14.10а доводжувачі-притирники


14.10а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


14.10а налагоджувальники шліфувальних верстатів


14.10а слюсарі-ремонтники


14.10а транспортувальники


14.10а шліфувальники, зайняті шліфуванням шариків


14.10б б) керівники та фахівці


14.10б майстри виробничих дільниць


14.10б майстри з ремонту устаткування


11. Оброблення алмазів на діаманти

без застосування робототехніки


14.11а а) робітники


14.11а обдирачі алмазів


14.11а огранувальники алмазів у діаманти


14.11а розколювачі алмазів


14.11а розмітники алмазів


14.11а розпилювачі алмазів


14.11а сортувальники алмазів


14.11а сортувальники діамантів


12. Інші професії оброблення металу


14.12а а) робітники


14.12а апаратники очищення алмазного концентрату, зайняті

хімічним очищенням кислотами та хромовим ангідридом

ручним способом


14.12а апаратники печей відновлення, зайняті у виробництві

металевих порошків


14.12а гумівники металовиробів


14.12а емалювальники, зайняті на роботах із застосуванням

шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки


14.12а емалювальники, зайняті нанесенням емалевого шлікера

пульверизатором всередині закритої місткості


14.12а зварники термітного зварювання


14.12а знімачі оболонок з кабельних виробів, зайняті

зніманням свинцевих оболонок з кабелю


14.12а зубополірувальники деталей годинників, зайняті на