38. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

39. Огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки.

40. Підземні та відкриті гірничі роботи.

41. Підземна геологорозвідка.

42. Сейсморозвідка.

43. Геолого-маркшейдерські роботи.

44. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов'язані з проведенням цих робіт.

45. Роботи з дозиметрії, дезактивації, дегазації та дезінфекції.

46. Контроль за станом рудникової атмосфери.

47. Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.

48. Обслуговування лампових, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

49. Розкривні роботи, виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.

50. Виколювання, звалення, розпилювання та обробка блоків природного каменю.

51. Планування робочих майданчиків, уступів і берм у кар'єрах.

52. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар'єрів.

53. Ремонт рухомого складу, колії, тунельних споруд, сигналізації та зв'язку на метрополітені.

54. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

55. Прокладення, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

56. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

57. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

58. Штучне заморожування грунтів і водозниження.

59. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних та землесосних установок, драг і земснарядів.

60. Забивання паль.

61. Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.

62. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

63. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

64. Продавлювання тонельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

65. Водолазні роботи.

66. Обслуговування барокамер.

67. Роботи верхолазні, скелелазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.

68. Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

69. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

70. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.

71. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків.

72. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

73. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткованням.

74. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

75. Механічна обробка деревини і металів.

76. Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах.

77. Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.

78. Розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).

79. Обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

80. Робота з хижими звірами.

81. Робота циркових артистів, каскадерів кіностудій.

82. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

83. Спорудження та обслуговування крижаних і поромних переправ, доріг, бродів.

84. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймища; роботи на річках і каналах, пов'язані з використанням човнових переправ: роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об'єктів у важкодоступних і необжитих районах.

85. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.

86. Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

87. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів.

88. Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об'єктів.


Додаток 2

до Порядку


ПЕРЕЛІК

об'єктів, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


Об'єкти підвищеної небезпеки


1. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна чи декілька небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.

2. Об'єкти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються або зберігаються самозаймисті та легкозаймисті тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує нормативне встановлені порогові маси.

3. Об'єкти, на яких утворюється горючий пил або волокно, здатні вибухати, самозайматися, займатися від джерела запалювання з подальшим поширенням горіння після його усунення.

4. Об'єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні роботи та роботи з видобування і збагачення корисних копалин, роботи в підземних умовах.

5. Об'єкти, на яких виробляють розплави чорних і кольорових металів та сплави на основі цих розплавів.

6. Об'єкти гідротехнічного будівництва: гідротехнічні споруди, хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних відходів.


Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки


7. Гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання, обладнання для видобування та транспортування корисних копалин відкритим способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і континентальному шельфі.

8. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

9. Обладнання для транспортування, дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

10. Обладнання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

11. Обладнання основних виробництв хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазодобувної та нафтогазопереробної промисловості.

12. Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічне обладнання, яке використовується під час їх експлуатації.

13. Обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруди на них та газокористувальне обладнання.

14. Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі.

15. Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.

16. Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

17. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 град.С.

18. Підіймальні споруди.

19. Електроустановки та електрообладнання.

20. Обладнання для основного виробництва та транспортування у металургійній, ливарній та коксохімічній промисловості, ливарне обладнання.

21. Обладнання, в якому використовуються лазерне, іонізуюче чи радіаційне випромінювання.

22. Атракціони стаціонарні та пересувні.

23. Технологічні транспортні засоби.

24. Зварювальне обладнання, устатковання для газополум'яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання.

25. Ковальско-пресове обладнання.

26. Обладнання основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, текстильної промисловості, целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.


Додаток 3

до Порядку


Зразок

Керівнику ____________________________

(Держнаглядохронпраці або його

____________________________

територіального органу)


ЗАЯВА

на одержання дозволу


Прошу видати дозвіл на ______________________________________________________

(початок (продовження) виконання роботи

___________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

охорони праці),

а саме:_____________________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до

___________________________________________________________________________

переліку або тип об'єкта відповідно до переліку, його

___________________________________________________________________________

найменування, марка, заводський номер, номер партії, дата

___________________________________________________________________________

виготовлення тощо чи вид навчання з питань охорони праці)


Заявник:


1) повна назва суб'єкта господарської діяльності _________________________________


2) ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності _________________________


3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД __________________________________


4) місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності ____________________________


5) місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки або експлуатації

об'єкта чи навчання з питань охорони праці

___________________________________________________________________________


6) посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факс, електронна адреса керівника суб'єкта господарської діяльності

___________________________________________________________________________


Додатки:


___________________________________________________________________________

(перелік документів, які підтверджують спроможність суб'єкта

___________________________________________________________________________

господарської діяльності щодо виконання заявленої роботи

___________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань

___________________________________________________________________________

охорони праці, відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових

___________________________________________________________________________

актів з охорони праці тощо)


Керівник

суб'єкта господарської діяльності ___________ ___________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.


Додаток 4

до Порядку


Зразок


Державний Герб України

Державний комітет України з нагляду за охороною праці


_____________________________________________________________________

(найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці

_____________________________________________________________________

у разі видачі дозволу територіальним органом)


ДОЗВІЛ

на початок (продовження)


_____________________________________________________________________

(виконання роботи підвищеної небезпеки або

_____________________________________________________________________

експлуатації об'єкта чи

_____________________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)

_____________________________________________________________________

N__________________


Дозволяється _______________________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарської діяльності,

___________________________________________________________________________

ідентифікаційний код,

___________________________________________________________________________

місцезнаходження)

___________________________________________________________________________

(виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатація об'єкта

___________________________________________________________________________

чи навчання з питань охорони праці)

за переліком згідно з додатком на підставі ______________________________________

(перелік документів, на

___________________________________________________________________________

підставі яких видано дозвіл)


за умови додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.


Дозвіл діє з ___ ________ 200_ р. по ___ _____________200_ р.


Керівник (заступник керівника)

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл

(підпис)


(ініціали та прізвище)


МП
Дата видачі ___ _________ 200__ р.


Додаток

до дозволу N ___


Дозволяється: _______________________________________________________________

(найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до переліку

___________________________________________________________________________

або тип об'єкта відповідно до переліку, його найменування, марка,

___________________________________________________________________________

заводській номер, номер партії, дата виготовлення тощо чи вид

___________________________________________________________________________

навчання з питань охорони праці)


Посадова особа

органу Держнаглядохоронпраці,

який видав дозвіл

(підпис)


(ініціали та прізвище)


МПДата видачі ___ _________ 200__ р.