Статьи
Страницы: 1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 64 65
Магістралі життя Ніни Федорівни
Таким вже є життя, що в більшості своїй одноманітними, один на одного схожими днями сповнюються прожиті роки, виробничі будні, що переживаються в рутині щоденних турбот. І не так вже й часто ми зустрічаємося з людьми незвичайними. Вольовими та цілеспрямованими, безмежно відданими інтерес...
Причини травматизму — у безвідповідальності
Кількість випадків виробничого травматизму на підприємствах морської галузі має тенденцію до зниження. За даними Укрморрічфлоту, з 2003 по 2005 рр. кількість нещасних випадків у портах зменшилась з 112 до 74 (зі смертельними наслідками з 8 до 2), у суднохідних компаніях з 15 до 5 (зі смерт...
Плачевні наслідки недолугих реформ
Нещодавно група державних інспекторів теруправління Держгірпромнагляду по Тернопільській області разом з посадовими особами пожежного та санітарного нагляду провели комплексну перевірку щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на 65 підприємствах Теребовлянського р...
Научно-техническая поддержка государственного надзора
В начале 2005 г. в системе Госнадзорохрантруда было создано государственное предприятие «Украинский центр подтверждения соответствия «Промбезопасность» (ГП «УЦПС «Промбезопасность»). Предпосылкой этому стала перестройка деятельности экспертно-технических центров, приведение их структуры в...
Управління безпекою праці в гірничій промисловості
У численних закордонних (в основному американських) дослідницьких центрах вирішено завдання й знайдено сучасні наукові рішення та додаткові процедури, пов’язані з поняттям охорони людини в сфері її перебування і соціальної діяльності. Підвищилася усвідомленість необхідності поєднання нау...
Введено особливий режим нагляду
У зв’язку зі значним збільшенням кількості нещасних випадків, у тому числі зі смертельними наслідками, в окремих галузях економіки та на підприємствах деякі обласні теруправління у червні—липні 2007 р. ввели особливий режим державного нагляду. Нещасні випадки зі смертельними наслідками, щ...
Не хотів втрачати заробітку... втратив життя
Порушена у цій публікації тема може декому здатися неактуальною, але якщо заглибитися в неї, то відразу стане зрозуміло, що це не так. Її суть полягає в тому, що часто-густо учасники трудового процесу, не знаючи своїх законних прав на безпечну працю, піддають власне життя та здоров’я невип...
Про застосування електроустаткування в зонах, небезпечних за вибухами горючого пилу та волокон
Під час розробки глави 7.3 «Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» Правил улаштування електроустановок (ПУЕ-76) за пропозицією Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту вибухозахищеного і рудникового електроустаткування з дослідно-експери...
Отмечены лучшие
В Хмельницком в торжественной обстановке были отмечены лучшие работодатели, представители учреждений и организаций города и области, приложившие немало усилий для создания здоровых и безопасных условий труда, внесшие весомый вклад в пропаганду безопасных приемов труда, предупреждение нес...
Пріоритети наглядової діяльності теруправління
У лютому відбулося розширене засідання ради теруправління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, на якому було підбито підсумки роботи за 2006 р. і визначено пріоритетні напрями наглядової діяльності. У своїй доповіді начальник теруправління С. Дунас зазначив, що незважаю...
Почтальон — профессия опасная
О том, к каким последствиям приводит несоблюдение требований безопасности, сказано и написано уже немало. Там, где и работники, и работодатели придерживаются положений законодательства об охране труда, как правило, люди меньше травмируются или не травмируются вообще. Вроде бы все ясно: ес...
Пики травматизма в промышленности Донецкой области
В наше время травма, как причина смерти, занимает третье место в мире, уступая только сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Если учесть все несчастные случаи, происходящие в мире, то число людей, ежегодно страдающих от них, составит более 10 млн., причем около полумиллиона из...
Хто розжене грозові хмари?
У 2002 р. на підприємствах, в організаціях і установах м. Южне Одеської області стався 21 нещасний випадок, у тому числі 1 — зі смертельним наслідком, у 2003 і 2004 р.— по 24 (у 2004 р.— 1 смертельний), у 2005—2006 р. відповідно 19 і 24, у I півріччі 2007 р.— 8 нещасних випадків. Тобто в н...
«Проблеми охорони праці приймаю близько до серця...»
Володимир Олексійович Береславський очолює теруправління Держгірпромнагляду по Кіровоградській області трохи більше року. Проте проблеми охорони праці йому близькі й зрозумілі, оскільки до цього він працював начальником Кіровоградського експертно-технічного центру. Ці дві організації, ро...
О роли экстренной психологической помощи
Какой бы ни была чрезвычайная ситуация (ЧС), основной задачей спасателей МЧС является оказание помощи людям. Будь то пострадавшие, их родные, близкие, родственники погибших, люди, утратившие жилье. Эффективность деятельности при ЧС во многом зависит от психологической готовности персона...
Служба — це дуже відповідально
Цемент — найпоширеніший будівельний матеріал, без якого неможливе будь-яке будівництво. Зі зростанням темпів будівництва в країні зростає і потреба в цементі. Відтак обсяги реалізації продукції цементних заводів збільшуються, а пропорційно збільшуються і витрати на охорону праці, а це озна...
Руководство обязано думать о последствиях
Статистика — вещь упрямая. И она свидетельствует о том, что в Украине на производстве ежегодно происходит около 20 тыс. несчастных случаев, в том числе более 1000 смертельных. О том, что необходимо неуклонно выполнять установленные требования техники безопасности и к каким последствиям при...
Работу выполнял необученный работник
В течение нескольких последних лет на Тернопольщине зафиксировано немало несчастных случаев на производстве, жертвами которых стали столяры. В этой печальной хронологии — различные населенные пункты области, названия предприятий, разный возраст и трудовой стаж потерпевших. А причина пре...
Актуализация проблем мониторинга детского труда и распространение ВИЧ/СПИДа в Украине в контексте охраны труда
Участники семинара ознакомились с реализацией в Украине Международной программы МОТ-ИПЕК по искоренению наихудших форм детского труда и торговли детьми, проекта МОТ по внедрению политик и программ по ВИЧ/СПИДу в сфере труда. Вынесенные на рассмотрение проблемы актуальны, учитывая обязате...
Сила слабкої статі
Поки полум’яні борці за тендерну рівність намагаються підняти соціальний статус слабкої статі в українському суспільстві, життя розставляє крапки над «і». Так, за останні 4—5 років саме жінки займають майже 50% провідних інспекторських посад теруправління Держгірпромнагляду по Запорізькій...
Безпечна експлуатація будівельних підіймачів
Безпека будівельного виробництва визначається прийнятою технологією, організацією робочих місць, засобами виробництва та захисту. Аналіз виробничого травматизму у будівельній галузі свідчить про значну кількість нещасних випадків, які сталися під час експлуатації будівельних підіймачів, щ...
В поисках истины
Расследование несчастных случаев (травмирований на производстве) — сложная процедура, которая нуждается в высоком профессионализме и ответственности членов комиссии. Цель расследования — поиски истины: на основании изучения обстоятельств аварии установить причины допущенных нарушений, ра...
Жертвою впали...
100 років тому в Донбасі сталася одна з найбільших за всю історію вуглевидобувної галузі трагедія. Про ту подію на території нинішнього обласного центру Донецька влітку 1908 р. писали газети усього світу. «Вибух на Макар’ївському руднику в області Війська Донського 18 червня за числом же...
огда собственное реноме ставится выше служебного долга
Несмотря на то, что несчастный случай, о котором пойдет речь, произошел еще в 2006 г., его реальные обстоятельства и причины не отображены в официальных документах до сих пор, хотя на месте происшествия неоднократно побывали должностные лица органов государственного управления, прокуратур...
Жертвою пали...
100 лет назад в Донбассе произошла одна из крупнейших за всю историю угледобывающей отрасли трагедия. О том, что случилось тогда на территории нынешнего областного центра Донецка летом 1908 г., писали газеты всего мира. «Взрыв на Макарьевском руднике в области Войска Донского 18 июня по ...
Офіційно
ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ У серпні відбулося засідання Урядового комітету, на якому розглянуто доповідну записку Держгірпромнагляду «Про підвищення рівня промислової безпеки». На засіданні було зазначено, що питання забезпечення промислової безпеки в галузі економіки та запоб...
Здесь помогают возвращаться к полноценной жизни
Одесское казенное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие (Одесское КЭПОП) уже много лет осуществляет важную социальную функцию: обеспечивает протезно-ортопедическими изделиями инвалидов. Начав свою деятельность в 1944 г. с небольших мастерских по изготовлению ортопедическ...
Коли за справу беруться разом
Епідемія туберкульозу офіційно зареєстрована в Україні у 1995 р. На сьогодні захворюваність на туберкульоз у країні одна з найвищих у світі. Випереджають у цьому нас тільки слаборозвинені країни Африки. На жаль, із зростанням рівня загальної захворюваності на туберкульоз збільшується і кі...
Триптих про невдячного бичка
Сакральне 15 квітня 2007 року. Якраз минув тиждень після Великодня, і населення Бубнівської Слобідки Золотоніського району Черкаської області традиційно рушило на цвинтар, щоб віддати шану померлим. Підтримала усталену традицію і частина працівників сільськогосподарського товариства з обм...
Уверенные шаги гиганта нефтехимии
Самое большое предприятие г. Калуша, что на Ивано-Франковщине,— ООО «Карпатнефтехим». Создано оно в октябре 2004 г. на базе ЗАО «ЛУКОР» и компании «LUKOIL Chemikal B. V.» (дочернего предприятия известной русской компании «Лукойл»), изготавливает этилен, пропилен, бензол, полиэтилен, вини...
Страницы: 1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 64 65