8 РЕЖИМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНІСТЬ

(див. також додаток F)

8.1.2  замінити на:

ППКП повинен розпізнавати одночасно всі несправності, зазначені у 8.2 і (якщо передбачено) у 8.3, за винятком, коли розпізнаванню несправності в зоні або функції може перешкоджати одна або більше з наведених нижче умов:

a)  наявність сигналів пожежної тривоги від цієї самої зони;

b)  вимкнення відповідної зони або відповідної функції;

c)  тестування відповідної зони або функції;

d)  активізація виходів на лінії зв’язку, які використовуються винятково для передавання сигналів на:

—  пожежні оповіщувачі (позиція С рисунка 1 EN 54-1) або;

—  пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1) або;

—  пристрої керування засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1) або;

—  пристрої передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1).

Заголовок 8.2 замінити на:

8.2   Індикація несправностей

Вилучити подальший текст 8.2.1:

8.2.1  Наявність несправностей визначених функцій повинна відображуватися без попереднього ручного втручання. Режим попередження про несправність встановлюється, коли присутнє все нижче наведене:

та замінити на:

8.2.1  Наявність несправностей, зазначених у 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 і, якщо забезпечено, у 8.3, повинна відображуватися без попереднього ручного втручання. Режим попередження про несправність встановлюється, коли присутнє наведене нижче:

Вилучити 8.2.1 b) та замінити на:

b)  візуальна індикація для кожної розпізнаної несправності;

Вилучити 8.2.2 та замінити на:

8.2.2  Якщо для індикації відповідно до 8.2.1 b) застосовують окремі світловипромінювальні індикатори, то вони можуть бути ті самі, що їх використовують для відображування вимкнень і (або) тестування відповідних зон або функцій. Повинно бути забезпечено, щоб індикація несправностей була відмінна від індикації вимкнення та індикації тестування (див. також 10.3 та 12.7.3).

Вилучити позиції у 8.2.4а) та замінити на:

—     коротке замикання у колі виявляння;

—     обрив у колі виявляння;

—     вилучення будь-якого компонента;

Вилучити 8.2.4с) та замінити на:

c)  індикація принаймні загальна для будь-якого одиничного короткого замикання на землю, що впливає на виконування обов’язкової функції, яка не відображується по-іншому, як несправність цієї контрольованої функції;

Вилучити 8.2.4f) та замінити на:

f)      індикація будь-якого короткого замикання або обриву принаймні загальна для всіх ліній зв'язку, що впливає на передавання сигналів на пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1) або отримання сигналів від цих пристроїв;

Вилучити 8.4 та замінити на:

8.4     Повне порушення енергопостачання (необов’язкова функція з вимогами)

За відсутності живлення від основного джерела живлення (згідно з EN 54-4) ППКП може забезпечувати розпізнавання та відображування несправності резервного джерела живлення, за якого він не має можливості надалі виконувати обов’язкові функції цього стандарту. У цьому випадку принаймні повинен видаватися звуковий сигнал відповідно до 12.10 протягом однієї години.

Вилучити 8.5а) та замінити на:

a)  системна помилка повинна відображуватися візуально за допомогою загального індикатора режиму попередження про несправність та окремого світловипромінювального індикатора. Ця індикація не повинна пригнічуватися будь-якими іншими режимами роботи ППКП і повинна зберігатися до ручного скидання і (або) іншої ручної дії за 2-го або 3-го рівня доступу.

Вилучити 8.6.1 та замінити на:

8.6.1  Звуковий сигнал про несправність відповідно до 8.2 і, якщо забезпечено, відповідно до 8.3, повинен мати можливість вимикатися ручною дією за 1-го чи 2-го рівнів доступу. Ту саму ручну дію можна використовувати для вимкнення звукового сигналу в режимі пожежної тривоги.

Вилучити 8.6.3 та замінити на:

8.6.3     Попередньо вимкнений звуковий сигнал повинен повторно вмикатися для кожної нової розпізнаної несправності.

Вилучити перше речення у 8.7.1 та замінити на:

8.7.1  Повинна бути передбачена можливість скидання індикації несправностей, зазначених у 8.2, і, якщо передбачено, у 8.3:

Вилучити 8.8 та замінити на:

8.8   Вихід несправності

ППКП повинен мати вихід, який сигналізує про режим попередження про несправність. Це може бути вихід, зазначений у 8.9. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли ППКП зне- струмлено.

Вилучити 8.9 та замінити на:

8.9   Вихід на пристрої передавання попередження про несправність (необов’язкова функція з вимогами — див. також 8.2.4g) та 9.4.1с))

ППКП може мати вихід для передавання сигналів несправності на пристрої передавання попередження про несправність (позиція J рисунка 1 EN 54-1). Цей вихід повинен сигналізувати про режим попередження про несправність. Вихідний сигнал повинен бути виданий і тоді, коли ППКП знеструмлено.

9 РЕЖИМ ВИМКНЕННЯ

Вилучити 9.3.1 та замінити на:

9.3.1  Вимкнення повинні бути відображені за час не пізніше ніж 2 с після виконання ручної дії. У випадку, коли вимкнення не може бути завершено за 2 с, то не пізніше ніж 2 с повинно бути відображено те, що процес вимкнення виконується.

Вилучити 9.3.2 та замінити на:

9.3.2  Той самий світловипромінювальний індикатор можна використовувати для відображування відповідної несправності (див. 8.2.1b)), однак індикація повинна бути відмінною (див. також 12.7.3). Той самий світловипромінювальний індикатор і ту саму індикацію можна використовувати для відображування вимкненої зони і зони, яку тестують.

Вилучити 9.3.3b) та замінити на:

b)  повинна бути передбачена можливість відображування пригніченої індикації вимкнень за допомогою ручної дії за 1-го чи 2-го рівнів доступу за запитом лише індикації вимкнень.

Вилучити 9.4.1b) та замінити на:

b) вихідні сигнали і (або) лінії зв'язку з пристроями керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1);

Додати у 9.4.1с) після «EN 54-1»:

«:1996»

Додати у 9.4.1 після останнього обзацу:

Вимкнення та повторні увімкнення вихідних сигналів і (або) ліній зв’язку з G повинні виконуватися за допомогою загального керування і (або) індивідуального керування. Індикація повинна бути забезпечена для кожного вихідного сигналу і (або) лінії зв'язку з G, який (яка) має можливість вимикання. Якщо забезпечено лише загальне керування, то індикація вимкнень повинна видаватися загальна і (або) індивідуальна.

Вилучити 9.4.2а) та замінити на:

a)  вихідні сигнали і (або) лінії зв’язку з пожежними оповіщувачами (позиція С рисунка 1 EN 54-1);

Вилучити 9.4.2с) без заміни.

Додати у 9.4.2 після останнього обзацу:

Вимкнення та повторні увімкнення вихідних сигналів і (або) ліній зв’язку з С повинні виконуватися за допомогою загального керування і (або) індивідуального керування. Індикація повинна бути забезпечена для кожного вихідного сигналу і (або) лінії зв’язку з С, який (яка) має можливість вимикання. Якщо забезпечено лише загальне керування, то індикація повинна видаватися загальна і (або) індивідуальна.

Додати 9.5d):

d)     якщо усі адресні компоненти в зоні вимкнено, це повинно бути відображено як вимкнення зони.10    РЕЖИМ ТЕСТУВАННЯ (необов’язкова функція з вимогами)

Вилучити 10.1.2b) та замінити на:

b)  режим тестування потрібно вводити та скасовувати лише ручною дією за 2-го чи 3-го рівнів доступу;

Вилучити 10.3 та замінити на:

10.3     Індикація зон у режимі тестування

10.3.1  Перехід у режим тестування повинен бути відображений за час не пізніше ніж 2 с після виконання ручної дії. У випадку, коли перехід не може бути завершено за 2 с, то не пізніше 2 с повинно бути відображено те. що процес виконується.

10.3.2  Зони в режимі тестування повинні візуально відображуватися за допомогою окремого світловипромінювального індикатора для кожної зони і (або) на алфавітно-цифровому дисплеї. Той самий світловипромінювальний індикатор і ту саму індикацію можна використовувати для відображування тестованої зони та вимкненої зони.

10.3.3  Якщо індикація виводиться на алфавітно-цифровий дисплей, який не має можливості відображувати одночасно всі тестування через обмежену ємність, то повинно виконуватися, принаймні, наведене нижче:

a)  повинна відображуватися наявність пригніченої індикації тестування;

b)  повинна бути передбачена можливість відображування пригніченої індикації тестування за допомогою ручної дії за 1-го чи 2-го рівнів доступу за запитом лише індикації тестування.

11    СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС ВХОДІВ/ВИХОДІВ (необов’язкова функція з вимогами — див. також додаток G)

Вставити в кінці переліку 11а) нову позицію:

—     вимкнення та повторні увімкнення вихідних сигналів на пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1).

Вставити в кінці переліку 11b) нову позицію:

—     вимкнення та повторні увімкнення вихідних сигналів на пристрої керування автоматичними засобами протипожежного захисту (позиція G рисунка 1 EN 54-1).

12    ВИМОГИ ЩОДО КОНСТРУКЦІЇ

Вилучити 12.1b) та замінити на:

b) що компоненти ППКП було обрано за цільовим призначенням та умови їхнього експлуатування відповідають умовам довкілля поза корпусом ППКП згідно з класом Зк5 EN 60721-3-3.

Вилучити другу позицію 12.2.1с) та замінити на:

—     вказівки, яким чином обмежуються наслідки несправностей (див. 12.5.2);

Вилучити 12.3.1 та замінити на:

12.3.1  Конструкція корпуса ППКП повинна бути міцною та відповідати методу інсталювання, рекомендованому в документації. Корпус повинен відповідати принаймні класифікації ІРЗО стандарту EN 60529 за 2-го рівня доступу.

Вилучити 12.5.2 та замінити на:

12.5.2  Зазначені та забезпечені засоби для обмежування наслідків несправностей (короткого замикання або обриву) в лінії зв’язку повинні гарантувати, що функціювання компонентів, що залишились працездатними, відновлюється за час не більше ніж 300 с після виникнення несправності.

Виробник може зазначити час, менше ніж 300 с. У цьому випадку це значення повинно бути перевірено та підтверджено;

Примітка. Для подальшого роз'яснення, див. додаток Н.

Вилучити 12.5.3 та замінити на:

12.5.3  Якщо в документації виробника зазначено, що ППКП розміщений в більше ніж одному корпусі, що можуть бути встановлені в місцях, які розосереджені в захищуваних приміщеннях, тоді повинні бути зазначені та забезпечені засоби, які гарантують, що коротке замикання або обрив будь-якої лінії зв'язку між корпусами не впливає більше ніж на одну функцію (див. додаток Н) у більше ніж одній зоні, триваліше ніж 300 с після виникнення несправності.

Виробник може зазначити час, менше ніж 300 с. У цьому випадку це значення повинно бути перевірено та підтверджено;

Вилучити 12.5.4 та замінити на:

12.5.4  Якщо ППКП сконструйований для використовування з джерелом електроживлення (позиція L рисунка 1 EN 54-1), що його розміщено в окремому корпусі, то треба забезпечити інтерфейс для принаймні двох ліній зв’язку з джерелом живлення, щоб коротке замикання або обрив однієї лінії зв’язку не впливали на живлення ППКП.

Вилучити 12.6.1 та замінити на:

12.6.1  У ППКП повинні бути забезпечені 4 рівні доступу, від 1-го рівня доступу (найдоступніший) до 4-го рівня доступу (найменш доступний). Функції на відповідному рівні доступу не повинні бути доступними на нижчому рівні доступу.

Вилучити першу частину 12.7.2 та замінити на:

12.7.2  Якщо застосовують блимку індикацію, то періоди увімкнення і вимкнення повинні бути більше або дорівнювати 0,25 с, а частота спалаху повинна бути не менше ніж:

Вилучити 12.8.4 та замінити на:

12.8.4  Поле повинно мати можливість містити:

a)     принаймні, 16 знаків, якщо відображення пожежної тривоги використовує перехресні посилання на іншу інформацію для ідентифікування місця події, або;

b)     принаймні, 40 знаків, якщо дисплей призначений містити повну інформацію про місце пожежної тривоги.

Вилучити 12.8.5 та замінити на:

12.8.5  Обов’язкова індикація на алфавітно-цифровому дисплеї повинна бути розбірливою принаймні протягом однієї години після появи нової індикації пожежної тривоги або несправності, на відстані 0.8 м за значеннях зовнішньої освітленості від 5 лк до 500 лк у межах таких кутів від лінії, що перпендикулярна до площини дисплея:

—    22,5° під час оглядання з кожного боку;

—    15° під час оглядання зверху і знизу.

Після появи нової індикації пожежної тривоги інша індикація повинна бути розбірливою принаймні протягом однієї години і протягом 5 хв після появи нової індикації несправностей. Ця індикація повинна бути розбірливою за значеннях зовнішньої освітленості від 100 лк до 500 лк у межах відстаней та кутів, зазначених вище. Повинно бути можливим відновлювання розбірливості за значень зовнішньої освітленості від 5 лк до 500 лк за допомогою ручної дії за 1-го рівня доступу.

Вилучити в 12.9.1а) другу позицію та замінити на:

—     передавання сигналів пожежної тривоги на пристрої передавання пожежної тривоги (позиція Е рисунка 1 EN 54-1) або прийняття підтверджувальних сигналів від цих пристроїв;

Вилучити в 12.9.1а) третю позицію та замінити на: