15.37.4. Подача виробів у гартівні агрегати повинна бути автоматизована.

15.37.5. Гартівні печі повинні мати щільне укриття з витяжною вентиляцією з-під нього.

15.37.6. При використанні обладнання для високочастотного нагрівання металу слід дотримуватись вимог "Санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей високих, ультравысоких и сверхвысоких частот" і ГОСТ 12.1.006-84 "Электромагнитные поля радиочастот".

15.38. Операції приготування футерувальної маси та її нанесення на внутрішню поверхню труб повинні бути механізовані.

15.39. Сортувальне відділення для огляду оцинкованих труб повинно бути ізольовано від оцинкованого відділення.

15.40. Склади готової продукції повинні бути обладнані дільницею для механізованого пакетування та ув'язки прокату і труб. Конструкція кишень та скидального пристрою повинні забезпечувати безшумне скидання труб та заготівок.

15.41. Використовувати ртутні випрямлювачі у прокатних та трубних цехах, що будуються та реконструюються, забороняється.

16. ВИМОГИ ДО МЕТИЗНИХ ВИРОБНИЦТВ

16.1. Обладнання відділень для волочіння дроту повинно забезпечувати механізацію та автоматизацію:

- транспортування бунтів катанки та дроту а також котушок з дротом;

- встановлення на розмотувальні пристрої котушок та мотків, зняття к з намотувальних пристроїв, різання дроту;

- упаковки мотків дроту;

- контролю перерізу дроту при волочінні.

16.2. На станах для волочіння пруткового металу (калібровці) змазування та задання дроту повинні бути механізовані.

16.3. Вимоги до виробництва канатів та металокорду.

16.3.1. Операції звивання дроту, зміни котушок, протягування, кінців, навантаження мотків дроту на котушки, сортування, нанесення захисного покриття на канати та їх пакування повинні бути механізовані.

16.3.2. Змазування канатів повинно бути механізовано, включаючи доставку мастила та заповнення ним прохідних ванн.

16.3.3. Прохідні ванни для нанесення канатного мастила повинні бути оснащені засобами контролю та автоматичного регулювання температури для запобігання горінню мастила.

16.4. Вимоги до виробництва кріпильних виробів.

16.4.1. Цвяхові преси; обладнання для чистки, поліровки цвяхів, обладнання для антикорозійного та декоративного покриття кріпильних виробів (гальванічне, оцинкувальне, лудильне та ін.) повинні розміщуватися в ізольованих приміщеннях.

16.4.2. Підйомно-транспортні операції (подавання дроту до машин, зняття машин при пакуванні сировини та готової продукції) повинні бути механізовані.

16.5. Виробництво металевих електродів та порошкового дроту повинні відповідати вимогам "Санитарных правил для предприятий по производству сварочных материалов (электродов, порошковой проволоки и флюсов)".

16.6. Вимоги до виробництва сіток.

16.6.1. У цехах по виробництву сіток повинна бути передбачена механізація: - вантажно-розвантажувальних та транспортних робіт на складах підготовки металу;

- подача металу до верстатів, ножиць та інших технологічних агрегатів;

- зняття готових виробів;

- транспортування готової сітки до контрольних машин;

- пакування та навантаження виготовлених виробів.

16.6.2. Перемотування дроту, навій основи на навійні барабани, пробор основ у ремізи та бердо, металоткацтво повинні бути виділені в окремі виробничі відділення.

16.6.3. Встановлення або одягання на фігурки перемотувальних машин мотків дроту вагою понад 20 кг повинно бути механізовано.

16.6.4. При навої основи з дроту з металевим покриттям (цинк та ін.) на каретці навойної машини повинен бути встановлений масляний обтир або місцевий відсмоктувач.

16.6.5. При виробництві щілинних сіток виготовлення заготовок колосників повинні проводитися на автоматизованих лініях.

16.6.6. При виробництві сіток для стрічкових транспортерів змащування стрічки у рулонах методом занурення повинно проводитися у місткостя, оснащених лотками для збирання мастила, на відстані від місткості мастилом до місця зберігання змащеної сітки. Останнє повинно мати грати та мастилозбірник.

16.7. Виробництво холоднокатаної та плющеної стрічки.

16.7.1. Агрегати повздовжнього різання повинні мати механізовану подачу та прибирання металу, видалення обрізків, ув'язку та кантовку бунтів розрізаного рулону та дистанційне керування.

16.7.2. Стани для плющення дроту повинні бути обладнані витяжною вентиляцією.

17. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВ ЗАЛІЗНИХ ПОРОШКІВ

17.1. Виробництво залізних порошків

17.1.1. Транспортування залізорудного концентрату, сажі, соди та інших сипких матеріалів належить виконувати закритим способом (у крафт-целюлозних мішках, закритих вагонах, цистернах, обладнаних самозавантажувальними пристроями).

17.1.2. Зберігання шихтових матеріалів повинно здійснюватись у закритих складах.

17.1.3. Розвантаження окалиш повинно виконуватись у приймальні закриті бункери, з'єднані з розвантажувальними отворами транспортуючих засобів.

17.1.4. Подача окалини у сушильні барабани, а також транспортування її до розмельно-змішувального обладнання повинні бути механізовані.

17.1.5. Бункери з готовою шихтою належить обладнати автоматизованими дозаторами.

17.1.6. Операції очистки, вибивки, змащування та завантаження піддонів шихтою повинні бути автоматизовані та механізовані.

17.1.7. Транспортування залізної губки до дробильно-розмельного обладнання належить виконувати з використанням герметичних пристроїв.

17.1.8. Обладнання для розділу залізних порошків на фракції повинно бути максимально ущільнено і обладнано місцевою витяжною вентиляцією.

17.1.9. Дільниці тунельних печей, на яких здійснюється завантаження та вивантаження вагонеток з капселями, повинні обладнуватися механічними штовханами та теплоізоляційними заслінками, а також місцевою витяжною вентиляцією.

17.1.10. Подача брикетів залізної губки у відділення дрібнення та завантаження її у дробарки повинні бути механізовані.

17.1.11. При одержанні чистого залізного порошку хлоридним способом, операції завантаження вихідних сипучих матеріалів у реактор та вивантаження кристалів після промивки повинні бути механізовані, а апаратура обладнана місцевими відсмоктувачами.

17.1.12. Дільниці завантаження соляною кислотою, зливу маточного розчину, сушіння кристалів, отвори печей при термічному відновлюванні хлористого заліза необхідно обладнати місцевими витяжними пристроями з матеріалу, який стійкий до корозії при дії пари соляної кислоти.

17.1.13. Місця завантаження порошку у тару повинні обладнуватись укриттям та місцевими відсмоктувачами.

17.2. Виробництво порошків методом розпилення розплавлених металів.

17.2.1. При виробництві порошків методом розпилення розплавленого металу в окремі приміщення повинні виділятися: відділ для розміщення генератора індукційної печі; відділ індукційних печей з пристроями для розпилення металів металоприймачів та збірників готового порошка; дільниці сушіння порошку; дільниця відновлення порошку; дільниця дроблення; відділення обкатки та класифікації порошків за фракціями; склад готової продукції; склад вихідних матеріалів (порошків, брухту).

17.2.2. Індукційні печі повинні бути теплоізольовані та обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

17.2.3. Дільниці охолодження та очищення ковшів повинні обладнуватися місцевою витяжною вентиляцією.

18. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВ ПО ПЕРЕРОБЦІ ВТОРИННИХ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ

18.1. Даний розділ правил поширюється на наступні види переробки вторинних чорних металів: газове різання стального брухту; плазмове різання високолегованого брухту; механічне різання на ножицях; пакетування легковагового брухту у холодному та гарячому стані; подрібнення стружки; брикетування стружки у холодному та гарячому стані; подрібнення стального та пресах; переплав легованої стружки у електропечах; вибухове подрібнення металобрухту.

18.2. Вікна завантаження та видачі біля нагрівальних печей повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами, які виключають можливість попадання у цех продуктів горіння. Обладнувати печі з випуском продуктів горіння безпосередньо у виробниче приміщення забороняється. Вікна печей повинні затулятися кришками, які щільно прилягають до рами.

18.3. Підняття кришок, заслінок нагрівальних печей, сушильних барабанів повинно бути механізовано.

18.4. При розробці чавунного брухту на естакадних копрах бійні місця повинні в теплу пору року зволожуватися.

18.5. Майданчики для газового різання брухту повинні мати тверде покриття.

18.6. Майданчики газового різання беззагратованих відсмоктувачів повинні в теплу пору року зволожуватися.

18.7. При використанні для газового різання брухту газоподібного палива повинні застосовуватися подовжені різаки (1000-1500 мм).

18.8. Робочі місця машиністів мостових кранів та операторів керування обладнанням повинні розташовуватись у кабінах обладнаних опаленням, вентиляцією або кондинціонуванням повітря.

18.9. Майданчики для ручного газового різання металобрухту у приміщеннях цехів, а також при плазмовому різанні поза приміщеннями повинні обладнуватися місцевою витяжною вентиляцією.

18.10. У машинних залах пакетувальних і брекитувальних пресів, гідравлічних установок для дріблення чавуну, гідравлічних ножиць повинна передбачатися загальнообмінна вентиляція.

18.11. При неможливості здійснення місцевої витяжки або загальної вентиляції в середині закритих місткостей, а також при газовому та плазмовому різанні суднового брухту, пофарбованого фарбами, які містять в собі свинець, слід користуватися напівмасками з примусовою подачею у підмасочний простір чистого повітря з температурою, що відповідає її обтимальним величинам в залежності від пори року.

19. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ВОГНЕТРИВІВ

19.1. Тунельні печі допускається розташовувати суміжно не більше як у два ряди. Із зовнішніх боків від них повинні знаходитися зовнішні стіни або холодні прольоти. Холодні прольоти відокремлюються від пічних перегородками, які опускаються зверху до середини висоти приміщення.

19.2. Розтарування сировини та фасування сипких матеріалів повинні здійснюватися у камерах з дистанційним керуванням, які аспіруються.

19.3. Складування порошкової продукції в немеханізованих відкритих складах навалом не припускається. Розвантаження та зберігання ортофосфорної кислоти повинно здійснюватися у спеціальному складі, а в разі малих потреб постачання її організовують у малих місткостях, які не потребують проміжного розливу.

19.4. Стрічкові конвеєри в місцях перевантаження сипких матеріалів повинні мати укриття, які аспіруються. Для переміщення матеріалів крупністю менше 0,5 мм повинні використовуватися тільки закриті види транспорту, конвеєри з герметичним укриттям на протязі всієї відстані.

19.5. Сировинні матеріали, які переробляються на всіх етапах дроблення, помелу, транспортування, повинні зрошуватися водою до максимального ступеня, припустимого за умовами технології, або використовуватися інші засоби пилоосадження.

19.6. Сушильні барабани і печі відпалу необхідно обладнувати апаратурою для дистанційного контролю та керування режимом відпалу.

19.7. Формувальна маса повинна подаватися з бігунів-змішувачів безпосередньо у прес-форми закритим способом. Конструкція пресів повинна передбачати вбудовані приймальники, що аспірують, для матеріалів, які можуть розсипатися повз прес-форми. Операція змащування прес-форми і сирцю гасом повинна бути механізована, а спосіб нанесення мастила включати забруднення шкіри та одягу робітників.

19.8. Пресування і передача сирцю на дільниці, прес-садочне місце та садки на платформи тунельних печей і вивантаження повинні бути автоматизовані.

19.9. Печні вагони з обпаленнями вогнетривкими виробами повинні подаватися на розвантаження тільки після охолодження футеровки вагона та кладки вогнетривних виробів до температури не вище 45 град.С.

19.10. В ад'юстажних майстернях все технологічне обладнання по шліфуванню та розрізанню вогнетривних виробів повинно бути обладнано укриттям та місцевими відсмоктувачами. У всіх випадках, коли це дозволяється технологією, повинен використовуватися вологий спосіб розрізання та шліфування.

19.11. Очищення внутрішньої поверхні чаш змішувальних бігунів повинно бути механізованим.

19.12. Пил, нашарований у повітроводах, колекторах та пилоуловлювачах, може відправлятися у звалище лише у випадках неможливості утилізації його в технологічному процесі. Випуск уловленого пилу та його видалення повинні здійснюватися безпиловим механізованим способом.

19.13. У відділеннях, де технологічний процес пов'язаний із застосуванням кам'яновугільної смоли, пеку або бакеліту (смолодоломітове виробництво, виробництво карбідокремнійових нагрівачів, відділення смолонасичування або пеконасичування вогнетривних виробів), крім місцевої витяжної вентиляції для захисту від обладнання, що виділяє газ, повинна передбачатися загальнообмінна припливно-витяжна вентиляція.

20.ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПЕЧЕЙ ТА АГРЕГАТІВ

20.1. Ремонт металургійних печей та агрегатів повинен проводитися за проектом організації робіт, який вміщує основні рішення щодо техніки безпеки та промислової санітарії.

20.2. Подача вогнетривких матеріалів на ремонт повинна проводитися за допомогою машин і механізмів (транспортерів, навантажувачів, матеріалопроводів) на піддонах і у пакетах.

20.3. Розпушені (вибухами, машинами та ін.) вогнетривкі матеріали, шпак та залишки шихти перед їх видаленням повинні попиватися водою.

20.4. Трудомісткі ручні операції, в першу чергу ламання старої кладки та видалення битої цегли і сміття, повинні бути механізовані.

20.5. Кладку нової футеровки слід здійснювати блочним способом, збирання укрупнених блоків робити на спеціальних майданчиках.

Переважно використовувати для футеровки фасонні вироби заводського виготовлення.

20.6. Для зменшення обсягу робіт по підтісуванню та шліфуванню вогнетривів переважно повинні використовуватись термоізолюючі розчини та набивки з використанням рідкого скла.