ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2003 N 90


Про доповнення до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників
(Випуск 64)


(прийнято у робочому порядку)

Розглянувши доповнення до Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (Випуск 64) ( v0249241-99 ),
розроблені Українським науково-дослідним центром економіки
будівництва "Екобуд", науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Схвалити розроблені Українським науково-дослідним центром
економіки будівництва "Екобуд" доповнення до Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
( v0249241-99 ):
а) до розділу 1 "Керівники, професіонали, фахівці" -
Доповнення N 1 (8 кваліфікаційних характеристик);
б) до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та
ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення N 4 (18 кваліфікаційних
характеристик).

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного
комплексу (Т.Шарапова) протягом місяця підготувати наказ про
затвердження зазначених доповнень в установленому порядку.

Голова НТР В.Череп