МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
Науково-технічна рада

Р I Ш Е Н Н Я

31.05.2007 N 9


Про розгляд питання щодо експериментального
проектування і будівництва багатофункціонального
комплексу "Брама" в кварталі вулиць Плеханова,
Харківської, Глінки, Миронова в м. Дніпропетровську"


Заслухавши доповіді керівника авторського колективу,
директора компанії "Дольник і Ко" Дольника О.Т., генерального
менеджера компанії "Алеф Естейт" Сироти О.В. та за результатами
обговорення питання щодо можливого експериментального проектування
і будівництва 50-поверхового багатофункціонального комплексу
"Брама" в кварталі вулиць Плеханова, Харківської, Глінки, Миронова
в м. Дніпропетровську, науково-технічна рада В И Р I Ш И Л А:

1. Враховуючи надані матеріали: рішення, прийняте обласною
консультативною радою з охорони культурної спадщини (витяг з
протоколу N 6/06-КР від 27.12.06), висновки
історико-містобудівного обґрунтування, рішення
архітектурно-містобудівної ради при ГоловАПУ Дніпропетровської
міської ради (витяг з протоколу N545 від 21.07.06), узгоджену і
затверджену згідно з чинним законодавством Програму робіт з
проведення будівництва 40-поверхової будівлі у складі
багатофункціонального комплексу у кварталі вулиць Плеханова,
Харківської, Глінки та Миронова у м. Дніпропетровську, звернення
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (лист від
10.04.2007 р. N 21-1614/0/2-07) та Дніпропетровської міської ради
(лист N 1/20-38 від 04.04.2007 р.), як виняток, у зв'язку із
необхідністю реконструкції кварталу до початку чемпіонату Європи з
футболу "Євро-2012", повернутися протягом 3-х місяців до розгляду
питання про збільшення висоти будівлі до 50 поверхів після надання
замовником:

проекту розподілу території кварталу;
висновків УкрНДI пожежної безпеки та Iнституту гігієни та
медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України щодо можливості
збільшення висоти будівлі до 50 поверхів, враховуючи відсутність в
Україні досвіду проектування, будівництва та експлуатації об'єктів
висотою понад 25 поверхів.

2. Рекомендувати замовнику підготувати пропозиції щодо
коригування Програми робіт з проведення будівництва 40-поверхової
будівлі у складі багатофункціонального комплексу у кварталі вулиць
Плеханова, Харківської, Глінки та Миронова у м. Дніпропетровську з
урахуванням збільшення поверховості.

3. Рекомендувати Дніпропетровській міській раді прискорити
затвердження меж історичного ареалу центру м. Дніпропетровська та
схеми забудови міста висотними будівлями.

4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) не виносити на розгляд
науково-технічної ради питання щодо експериментального будівництва
висотних об'єктів у містах України без наявності затверджених схем
їх забудови висотними будівлями та відповідних обґрунтувань щодо
необхідності висотного будівництва.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Міністра А.В. Беркуту.

Голова науково-технічної ради В. Яцуб