2.2. Споруди різного призначення

Таблиця 2

Вид споруди 

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС 

АУПГ 

АУПС 

1. Наземні резервуари для зберігання нафти і нафтопродуктів 

Об'ємом 5000 м3 і більше 

2. Споруди складів нафти та нафтопродуктів (розливні, розфасовочні та інші) 

500 м2 і більше при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг/м2 

Менше 500 м2 при кількості нафти та нафтопродуктів більше 15 кг/м2 

3. Маслопідвали 

Незалежно від площі 

4. Кабельні підвали 

В яких прокладено більше 12 кабелів 

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів 

5. Кабельні підвали та тунелі енергетичних об'єктів (АЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо) 

Незалежно від об'єму та кількості кабелів 

6. Внутрішньоцехові кабельні та комбіновані тунелі 

В яких прокладено більше 12 кабелів 

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів 

7. Міжцехові кабельні та комбіновані тунелі, що розміщені поза будинками 

В яких прокладено більше 12 кабелів 

В яких прокладено від 5 до 12 кабелів 

8. Підстанції з трансформаторами напругою, кВ: 

  

  

8.1. менше 500 

Незалежно від площі 

8.2. 500 і вище 

Незалежно від площі 
2.3. Приміщення, розташовані в будинках та спорудах різного призначення

Таблиця 3

Вид приміщення 

Нормативний показник та перелік приміщень, що підлягають обладнанню АУПГ та АУПС 

АУПГ 

АУПС 

1. Підвальні приміщення категорії В 

700 м2 і більше 

Менше 700 м2 

2. Виділені приміщення керуючих пристроїв на основі ЕОМ автоматичних міжміських телефонних станцій при ємності станцій 10 тис. міжміських каналів і більше 

24 м2 і більше (з урахуванням пункту 1.23 розділу 1 Переліку) 

24 м2 і менше 

3. Приміщення автозалів АТС ємністю 10 тис. номерів і більше, де встановлюється комутаційне обладнання квазіелектронного і електронного типів спільно з ЕОМ, яка використовується в якості керуючого комплексу, і пристроями вводу-виводу 

Незалежно від площі 

4. Приміщення електронних комутаційних станцій, вузлів, центрів документального електрозв'язку ємністю 10 тис. і більше номерів, каналів або точок підключення 

Незалежно від площі 

5. Приміщення ретрансляторів мобільного зв'язку, регенераційних пунктів, що не обслуговуються 

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.23 розділу 1 Переліку) 

Незалежно від площі 

6. Приміщення з електронним обладнанням енергетичних об'єктів (ТЕЦ, ГЕС, ГРЕС, ТЕС тощо) 

Незалежно від площі (з урахуванням вимог пункту 1.23 розділу 1 Переліку) 

Незалежно від площі 

7. Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на газовому паливі 

Незалежно від площі 

8. Приміщення вбудованих та прибудованих котельних установок на рідкому паливі 

Незалежно від площі 

9. Приміщення дизель-генераторних 

Незалежно від площі (з урахуванням вимог пункту 1.23 розділу 1 Переліку) 

Незалежно від площі 

10. Приміщення, де у просторах над підвісною стелею прокладено відкрито проводи або кабелі з ізоляцією із горючих матеріалів (з урахуванням пункту 1.22 розділу 1 Переліку) 

Незалежно від площі, при кількості проводів або кабелів більше 12 (з урахуванням пункту 1.21 розділу 1 Переліку) 

За кількістю проводів або кабелів від 5 до 12 

11. Приміщення очищення зерна, сушіння і оброблення солоду і зерна 

Більше 1000 м2 

Від 100 до 1000 м2 

12. Приміщення розмельні, лущильні (шеретувальні) і зерноочисні млинозаводів і крупозаводів 

Незалежно від площі 

Виробничі приміщення 

13. Приміщення захисних покриттів: 

  

  

13.1. Ділянки консервування виробів в установках періодичної дії з використанням горючих рідин (ванни, конвеєрні лінії тощо) 

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 500 м2 

13.2. Ділянки консервування на основі легкозаймистих рідин 

500 м2 і більше. Незалежно від площі 

Менше 500 м2 

14. Деревообробки: 

  

  

14.1. Приміщення деревообробки 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

14.2. Просочування деревини антисептиками та іншими просочувальними рідинами на основі органічних розчинників 

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 500 м2 

14.3. Ділянки полірування та шліфування виробів із деревини та лакових покриттів: 

  

  

категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою 

Незалежно від площі 

категорії В за вибухопожежною небезпекою 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

15. Приміщення витратних комор лакофарбових матеріалів, горючих миючих засобів, мастил, інших горючих рідин, що розміщені у виробничих будинках 

50 м2 і більше 

Менше 50 м2 

16. Приміщення виробництв деталей з горючих матеріалів 

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 500 м2 

17. Випробувальні станції та лабораторії: 

  

  

17.1. Приміщення випробувальної апаратури, гідровипробувань гасом, крапельної дефектоскопії легкозаймистими рідинами та інші, що належать до категорії вибухопожежонебезпечних приміщень 

300 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 300 м2 

17.2. Цехові експрес-лабораторії аналізів 

Незалежно від площі 

17.3. Приміщення (кабіни, бокси) випробувань із використанням горючих і легкозаймистих рідин 

Незалежно від площі 

18. Механічні, ремонтні та складальні: 

  

  

18.1. Ділянки промивання виробів у гасі, бензині, уайт-спіриті та інших горючих та легкозаймистих рідинах 

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

18.2. Приміщення обробки металів із використанням устаткування, що містить горючі рідини у силовій гідросистемі та системі охолодження у кількості 60 кг і більше в одиниці обладнання при робочому тиску 0,2 МПа і більше 

750 м2 і більше (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 750 м2 

18.3. Приміщення збирання виробів із наявністю горючих матеріалів на робочих місцях, що належать до категорії В 

750 м2 і більше 

Менше 750 м2 

19. Приміщення із застосуванням лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.), зварювання тощо 

Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Незалежно від площі 

20. Приготувальні: 

  

  

20.1. Клейоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин 

Незалежно від площі 

20.2. Підготовки упаковки 

750 м2 і більше 

Менше 750 м2 

21. Приміщення наповнення балонів горючими газами 

Незалежно від площі 

22. Приміщення насосних та компресорних станцій з перекачування легкозаймистих та горючих рідин 

Незалежно від площі 

23. Підвальні приміщення, технічні поверхи з обладнанням, у яких циркулюють горючі мастильні матеріали та охолоджувальні рідини, маслоохолоджувальні агрегати тощо 

Незалежно від площі 

24. Приміщення обробки матеріалів у гарячому стані та з тепловим випромінюванням: 

  

  

24.1. Відділення (ділянки) виготовлення і розплавлення модельних складів 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

24.2. Приміщення масляних ванн загартування 

500 м2 і більше. Незалежно від площі (з урахуванням пункту 1.27 розділу 1 Переліку) 

Менше 500 м2 

25. Фарбувальні та фарбоприготувальні ділянки: 

  

  

25.1. Пофарбування різними методами (за винятком занурювання, струменевого полиття, безкамерного пофарбування) 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

25.2. Пофарбування занурюванням, струменевим политтям, безкамерне пофарбування 

Незалежно від площі 

25.3. Фарбоприготувальні на основі легкозаймистих та горючих рідин, камери для пофарбування 

Незалежно від площі 

26. Камери сушки пофарбованих виробів, деревини та виробів із горючих матеріалів за винятком сушки паром 

Незалежно від площі 

27. Адміністративні, офісні та побутові приміщення у виробничих будівлях 

Незалежно від площі 

Складські будинки та приміщення 

28. Будинки складів гуми, каучуку та виробів із них: 

  

  

28.1. Одноповерхові 

При загальній площі 750 м2 та більше 

При загальній площі менше 750 м2 

28.2. Двоповерхові 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

29. Складські приміщення целулоїду та виробів із нього 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

30. Складські приміщення для зберігання мастильних матеріалів у підвалах та цокольних поверхах 

200 м2 і більше 

Менше 200 м2 

31. Склади горючих або негорючих матеріалів в упаковці, що може горіти, розташовані у підвалах 

700 м2 і більше 

Менше 700 м2 

32. Склади горючих матеріалів (крім складів деревини, лужних металів, гумотехнічних виробів, нафтопродуктів, аміачної селітри та горючих пестицидів) 

1000 м2 і більше 

Менше 1000 м2 

33. Склади негорючих матеріалів у горючій упаковці 

1500 м2 і більше 

Менше 1500 м2 

34. Склади вовни, хутра, а також виробів з них 

Незалежно від площі 

35. Склади нафти та нафтопродуктів: 

  

  

35.1. Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху нижче 120° C у тарі 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

35.2. Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів із температурою спалаху 120° C і вище в тарі 

750 м2 і більше 

Менше 750 м2 

35.3. Приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках продуктових насосних станцій на складах нафти та нафтопродуктів (крім резервуарних парків магістральних нафтопроводів), каналізаційних насосних станцій з перекачування неочищених виробничих стічних вод (із нафтою та нафтопродуктами) і нафти та нафтопродуктів, що уловлені 

300 м2 і більше 

Менше 300 м2 

35.4. Приміщення для насосів і вузлів засувок у будинках насосних станцій резервуарних парків магістральних нафтопроводів 

Незалежно від площі, на станціях продуктивністю 1200 м3/год. і більше 

Незалежно від площі, на станціях продуктивністю менше 1200 м3/год. 

36. Складські приміщення для зберігання аміачної селітри і горючих пестицидів 

200 м2 і більше 

37. У складах горючих рідин та горючих хімікатів 

500 м2 і більше 

Менше 500 м2 

38. У складах легкозаймистих рідин, приміщеннях (камерах) зберігання оперативного запасу легкозаймистих рідин 

Незалежно від площі 

39. Будинки складів лужних та лужноземельних металів (Na, K, Mg, Ca та ін.), а також пожежовибухонебезпечних металевих порошків (Ti, Al, Fe та ін.) 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

40. Склади фото-, кіно-, аудіоплівки на ацетатній основі при зберіганні 200 кг та більше, а на горючій основі незалежно від кількості 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

41. Склади напівпровідникових матеріалів, мікросхем та інших радіокомплектуючих 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

42. Будинки складів розхідного запасу двигунів та агрегатів машин з наявністю в них палива та олив 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

43. Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

44. Будинки складів деревини 

Усі приміщення при загальній площі 500 м2 та більше 

Усі приміщення при загальній площі менше 500 м2 

45. Склади для тарного і безтарного зберігання борошна 

Більше 1000 м2 

Від 100 до 1000 м2 

Приміщення для транспорту 

46. Приміщення для зберігання, ділянки технічного обслуговування й ремонту (крім мийних), діагностувальних та регулювальних робіт рухомого складу, приміщення автосалонів (виставок) із продажу транспортних засобів, що розташовані: 

  

  

46.1. В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості 

7000 м2 і більше 

Менше 7000 м2, крім приміщень категорій Г і Д 

46.2. В одноповерхових будинках I та II ступенів вогнестійкості для приміщень із зберігання автобусів II та III категорій, а також при сумісному зберіганні більше 50 % автобусів від загальної кількості транспортних засобів 

3600 м2 і більше 

Менше 3600 м2, крім приміщень категорій Г і Д 

46.3. У будинках III, IV і IVа ступенів вогнестійкості 

2000 м2 і більше 

Менше 2000 м2, крім приміщень категорій Г і Д 

46.4. У будинках IIIа, IIIб ступенів вогнестійкості 

3600 м2 і більше 

Менше 3600 м2, крім приміщень категорій Г і Д 

46.5. У будинках для рухомого складу, що перевозить паливно-мастильні матеріали 

Незалежно від площі 

46.6. У будинках із двома поверхами і більше 

Незалежно від площі 

46.7. У підвальних, цокольних поверхах та під мостами 

Незалежно від площі 

47. Приміщення гаражів і стоянок з механізованими пристроями паркування автомобілів без участі водія 

Усі приміщення, незалежно від площі та поверховості 

Усі приміщення, незалежно від площі та поверховості 

48. Приміщення, в будинках різних за призначенням, що пристосовані для розміщення автосалонів (виставок) з продажу транспортних засобів 

Незалежно від площі 

Незалежно від площі 

49. Приміщення для випробування двигунів внутрішнього згорання і паливної апаратури, наповнення балонів горючими газами 

Незалежно від площі 

50. Приміщення для зберігання автомототранспорту, які розташовані у підвальних та цокольних поверхах житлових будинків 

Незалежно від площі