Національна акціонернакомпанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

3 ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ СТОЛЯРА

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист№ 183 від 18.03.2003 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№ 97

24.03.2003 року

ПІ 1.1.23-219-2003

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СТОЛЯРА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Примірна інструкція з охорони праці для столяра (далі - Інструкція) призначена для всіх робітників, що працюють за професією столяр на підприємствах ДК "Укртрансгаз", під час виконання робіт з оброблення деревини, виготовлення виробів та їх збирання на об'єктах ДК "Укртрансгаз".

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію столяр та за станом здоров'я можуть бути допущені до вказаної роботи. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, столяр повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого столяра. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

Під час роботи з електрофікованим інструментом і електричними машинами столяр повинен мати II групу з електробезпеки, бути навченим і проінструктованим щодо їх безпечної експлуатації.

До роботи на деревообробних верстатах допускаються столяри, які пройшли спеціальне навчання з роботи на верстатах і проінструктовані з правил безпечної роботи на кожному з них.

1.3. Столяр повинен знати і виконувати вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями з охорони праці за видами робіт; вимоги безпеки під час експлуатації механізмів, обладнання, інструменту і пристроїв, які він може використовувати протягом робочого дня; вимоги безпеки при застосуванні клеїв, мастик, антисептиків; правила користування засобами колективного і індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Столяр зобов'язаний знати характеристику шкідливих речовин, які можуть виділятись у процесі виконання робіт, їх дію на організм людини і заходи захисту; дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Столяр повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій з охорони праці є, основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення столяром вимог цих інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

1.4. У процесі виробничої діяльності на столяра діють наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: хімічні - клеї, мастики, антисептики; підвищена запиленість повітря робочої зони, рухомі частини виробничого обладнання. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.5. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" № 296 від 29.12.2000 (розділ 6, п.6.14.), столяру видається наступний спецодяг:

При монтажі обладнання та загально-будівельних роботах:

Костюм бавовняний

12 місяців

ГОСТ 12.4.099-80

Рукавиці комбіновані

1 місяць

ГОСТ 12.4.010-75

На зовнішніх роботах взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.6. Спецодяг столяра повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

1.7. Столяру слід виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, і якщо умови її виконання не суперечать вимогам даної Інструкції.

1.8. Столяр одержує індивідуальні запобіжні засоби (чергові, які використовуються тільки після спеціального інструктажу) у випадках:

під час обробки деревини - захисні окуляри;

під час антисептування і роботі з лакофарбовими матеріалами - рукавички,

респіратори.

1.9. Робоче місце столяра може бути постійним (під час роботи на верстатах, при збиранні конструкцій) і перемінним під час монтажу та ремонту столярних виробів.

1.10. Робоче місце столяра, який займається обробленням деревини, виготовленням виробів і їх збиранням, повинно бути обладнане столярним верстаком та необхідним робочим інструментом (ручні пили, різноманітні долота, стамески, свердла, струбцини тощо).

1.11. Біля верстатів повинні бути вивішена інструкція з їх експлуатації та табличка з прізвищем відповідального за його експлуатацію.

1.12. Окремі види столярних робіт пов'язані із застосуванням легкозаймистих, матеріалів, що небезпечно у пожежному відношенні. З метою запобігання пожежі:

у місцях приготування мастик, антисептиків, клеїв і у місцях збереження

легкозаймистих матеріалів не дозволяється курити і використовувати відкритий

вогонь;

клоччя, тріски, тирсу, стружку та інші пожежонебезпечні матеріали необхідно

зберігати не ближче 50 м від будівель і споруд.

1.13. У місцях зберігання і роботи з вищевказаними матеріалами повинні обладнуватись пожежні пункти - щити, біля яких розміщують ящики з піском і бочки з водою.

1.14. Кожен столяр повинен мати шафу для зберігання основних і допоміжних інструментів і пристосувань.

1.15. Приміщення, де готують клей, мастики, антисептики, повинні бути обладнані витяжною вентиляцією з 5-10-кратним обміном повітря.

1.16. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна столяра сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням. Столяр зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, індивідуальними засобами захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

• дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання попередити керівника робіт і негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи столяр зобов'язаний:

одягти спецодяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців;

одержати від керівника робіт завдання на виконання робіт;

оглянути робоче місце; прибрати непотрібні предмети і матеріали;

підготувати необхідний інструмент і пристосування;

перевірити справність, якість заточувального інструменту;

під час роботи на верстатах перевірити їх справність, наявність та надійність

установки захисних огороджень, допоміжних та запобіжних пристроїв;

оглянути стан пускової апаратури верстата, наявність захисного заземлення;

для перевірки правильності налагодження верстата необхідно повернути вал

обертання від руки при виключеному двигуні;

пустити верстат на холостий хід (він повинен давати рівний звук; стіл і станина не

повинні вібрувати);

матеріали, інструмент і пристосування на робочому місці розташувати у порядку їх

застосування.

2.2. Перед розпилюванням матеріалу вручну покласти його на міцну опору.

2.3. Перед роботою стрічковою електричною пилкою особливу увагу потрібно звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

2.4. Перед роботою електрорубанком необхідно перевірити його на холостому ході. Використання електрорубанка як стаціонарного верстата допускається тільки за умови установки на ньому захисних пристосувань.

2.5. Перед роботою електрорубанком перевіряють правильність загострення та установки ножів. Перед установкою ножів їх необхідно ретельно загострити і відбалансувати так, щоб ножовий вал (барабан) обертався без биття. Кут загострення ножів повинен бети 40-42 градуси.

2.6. Перед початком роботи електродовбальником необхідно добре загострити ланцюг, потім одягнути його на зірку і лінійку.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи лучковою пилкою необхідно слідкувати, щоб пилка була міцно натягнута, а її полотно не мало перекосів.

3.2. Під час повздовжнього пиляння лучковою пилкою дошку чи брусок кладуть на верстак чи стіл так, щоб відпилювана частина виступала зовні і закріплювалась струбциною. Пилку тримають за стійку правою рукою, а лівою притримують дошку, яку розпилюють.

3.3. Під час поперечного розпилювання лучковою пилкою дощок, брусків, матеріал кладуть на верстак чи стіл так, щоб відпилюваний відрізок звисав з нього. Пилку тримають правою рукою за стійку вище ручки, а лівою підтримують матеріал.

3.4. Під час пиляння пилкою не допускаються випадки установлення пальця чи руки у пропила для направлення пилки по рисці та укладати матеріал на коліно.

3.5. Під час розпилювання матеріалу під кутом необхідно застосовувати інвентарний шаблон (короб).

3.6. Під час роботи стамескою удари киянкою чи молотком потрібно наносити по центру. Не дозволяється при різанні стамескою підтримувати оброблений предмет по направленню леза стамески, не можна також різати на себе та на вису.

3.7. Під час роботи сокирою обтесувана деталь повинна знаходитись між ногами, ногу з боку тесання необхідно відставити від деталі; деталь повинна бути міцно закріплена на підкладках.

3.8. Під час стругання деталь повинна нерухомо кріпитись.

3.9. Налагоджування рубанків, фуганків складається із розбирання інструменту для заміни ножів, установки та кріплення ножа. Ці роботи виконуються у наступній послідовності:

беруть інструмент у ліву руку і злегка ударяючи молотком по торцю (хвостовому),

послаблюють клин, після чого клин і ніж легко виймаються;

гострий ніж і клин встановлюють у літок і ударяють по передньому торцю рубанка

(по лобовій частині). Клин повинен бути щільно притиснутий до ножа. Лезо ножа

повинно виступати рівномірно з підошви рубанка на необхідну величину (без

перекосу);

ніж установлюють передньою гранню по відношенню до горизонтальної площини

(площини підошви) у шерхебеля, рубанків з одиночним і подвійним ножем,

зензубеля, фальцгебеля під кутом 45 градусів, а у ценубеля - під кутом 80 градусів.

стружку, яка попала у щілину рубанка, фуганка, необхідно виймати тільки через

верхній отвір.

3.10. Заточувати столярні інструменти на заточувальних верстатах необхідно із дотриманням кута загострення; точило повинно бути обладнане захисним кожухом, прозорим екраном і блокуванням.

3.11. Під час роботи електрорубанком оброблювана деталь повинна міцно кріпитись. Зусилля столяра повинно бути затрачене тільки на пересування електрорубанка. У перервах електрорубанок виключають і ставлять панелями вверх або набік.

3.12. Під час роботи електродовбальником оброблювану деталь чи матеріал кладуть на стіл і міцно закріплюють. Працювати електродовбальником, якщо деталь не закріплена або знаходиться на вису не допускається.

3.13. Під час роботи електросвердлом натиск на нього повинен бути рівномірним; під час виробки наскрізних отворів, щоб не було заїдання, натиск у кінці свердління слід трохи послабити.

3.14. Під час роботи електроінструментом необхідно слідкувати за тим, щоб струмоведучі частини були надійно захищені від випадкового стикання з ним. Усі електричні з'єднання повинні мати надійну ізоляцію. Кабель живлення не слід укладати з великими перегинами, а щоб уникнути його пошкодження його не слід прокладати по підлозі; не допускається перетинання кабеля з дротами, електрозварювальними кабелями, які знаходяться під напругою.

3.15. На циркулярних пилках і фугувальних верстатах застосовувати штовхальники для просування заготівель довжиною менше 60 см.

3.16. Працювати на циркулярній пилці подовжнього розпилювання допускається тільки за наявності розклинювального ножа і захисного кожуха.

3.17. Під час свердління електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла в гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору, що висвердлюється.

3.18. Під час роботи на верстатах необхідно дотримуватись вимог безпеки:

- не братися за свердла руками, не працювати у рукавицях;

- обробляючи підготовлений матеріал, стежити, щоб він не був зледенілий чи забруднений ;

- подавати оброблюваний матеріал поступово, без ривків;

- не складувати оброблювані деталі на столі верстата чи на огородженні;