Міністерство праці та соціальної політики

Державний департамент з нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З БУДІВНИЦТВА МОСТІВ

Київ 2000

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

09.03.98 № 31

ДНАОП 6.1.00-1.03-98

Правила безпеки

під час проведення робіт з будівництва мостів

Київ 2000

ББК 39.311-06

П-82

Розроблено:

Українським Державним виробничо-технологічним підприємством “Укрдортехнологія”

Внесено:

Управлінням по нагляду за охороною праці в будівництві, житлово-комунальному та побутовому господарстві і невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці

Введено:

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила по охране труда при сооружении мостов”, затверджені Міністерством транспортного будівництва СРСР 29.03.90

ЗМІСТ

НАКАЗ Про затвердження Правил безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАHHЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

4.1. Будівельний майданчик і робочі місця

4.2. Тимчасові транспортні дороги

4.3. Складування і зберігання матеріалів і конструкцій

4.4. Вантажно-розвантажувальні роботи

4.5. Вимоги безпеки до перевезення людей

4.6. Забезпечення загальної електробезпеки

4.7. Експлуатація машин і обладнання

4.8. Спеціальні допоміжні споруди та улаштування, їх монтаж і демонтаж

5. БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

5.1. Роботи бетонні, арматурні, опалубні. Спорудження монолітних конструкцій

5.2. Виготовлення мостових конструкцій з бетону, залізобетону і попередньо-напруженого бетону

5.3. Улаштування фундаментів і опор мостів із паль

5.4. Монтаж збірних конструкцій опор і прогінних будов мостів

5.5. Проведення ізоляційних і облицювальних робіт. Роботи з епоксидними смолами

5.6. Роботи на воді і на льоду

5.7. Робота на діючих підприємствах, залізничних коліях, автомобільних дорогах

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Комітет по нагляду за охороною праці України

НАКАЗ

09.03.98 № 31

Про затвердження Правил безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів

На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.94 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за № 94/303,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів, що додаються.

2. З набранням чинності зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила по охране труда при сооружении мостов”, затверджені Мінтрансбуд СРСР від 29.03.90 р. (НАОП 6.1.00-1.03-90).

3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляді разом з Мінтрансом України вжити необхідних заходів щодо дотримання цих Правил.

4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Правил.

5. Головному управлінню охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.

6. Виконуючому обов’язки начальника управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андрєєву подати протягом місяця головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали до включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету І.Д.Сорокіна.

Голова Комітету С.П. Ткачук

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 14.03.97 № 57

Затверджено наказом

Держкоммістобудування

від 03.04.96 № 49

Затверджено наказом Держстандарту України від 01.07.95

ГОСТ12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

ГОСТ12.2.003-91

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ12.2.010-75*

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

ГОСТ12.2.013.0-91

ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний

ГОСТ12.2.022-80*

ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности

ГОСТ12.3.003-86*

ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ12.3.009-76*

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ12.3.010-82

ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

2

3

4

ГОСТ12.4.009-83*

CCБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ

12.4.026-76*

CCБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия

ГОСТ12.4.107-82

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

ГОСТ 9238-83

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ГОСТ 21807-76

Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 для бетонной смеси. Общие технические условия

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 24258-88

Средства подмащивания. Общие технические условия

СНиП III-4-80*

Техника безопасности в строительстве

СНиП 3.02.01-87

Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.05.06-85

Электротехнические устройства

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы

Інструкція по сигналізації на залізницях України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 08.02.95 №259

ованим нанесенням гарячої бітумної мастики автогудронатором:

– крани установки обладнуються незнімними ручками повороту;

– до початку роботи установки перевіряється герметичність парової турбіни;

– резервуар заповнюється мастикою в разі відсутності в ньому води;

– бітумна мастика в горловину резервуара заливається через воронку з сітчастим дном;

– температура мастики контролюється термометром, вмонтованим у резервуар установки;

– механізми розміщуються на рівній горизонтальній площадці, вільній від побічних предметів і ємностей з горючими матеріалами;

– ємність заповнюється бітумною мастикою не менше як на 2/3 висоти резервуара;

– у разі появи в шланзі течі, пошкоджень установки роботи зупиняються;

– під час роботи установки в радіусі 10 м вивішуються попереджувальні знаки “Небезпечна зона”;

– по закінченні робіт установка звільняється від залишеного в ній невикористаного бітуму, шланг продувається гарячим повітрям (150–180°С) протягом 10 хв., звертається в бухту і прибирається;

– резервуар закривається кришкою.

5.5.15. Гідроізоляційні роботи виконувати одночасно в двох ярусах по одній вертикалі на прогінних будовах, устоях, трубах або підпірних стінах не допускається.

5.5.16. Під час проведення робіт із застосуванням лаків, грунтовок, тіоколових мастик та інших сполук, до складу яких входять розчинники, не допускається:

– працювати в радіусі 25 м з відкритим вогнем, виконувати зварювальні та інші роботи, які можуть викликати утворення іскор та самозапалення парів розчинника;

– палити;

– працювати у взутті з металевими цвяхами або підковками на підошвах;

– використовувати металеві засоби підмащування;

– тримати в кармінах сірники або металеві предмети.

5.5.17. Фарбування внутрішніх поверхонь металевих коробчатих прогінних будов або закритих ємностей проводиться з забезпеченням припливно-витяжної вентиляції; працівники ведуть роботи в ізолюючих дихальних апаратах.

5.5.18. Оброблення каменя на будівельному майданчику проводиться у спеціально огороджених місцях.

5.5.19. Каменярі-гранітники працюють на відстані не менше 3 м один від одного. Якщо робочі місця каменярів розташовуються ближче 3 м, між ними установлюються захисні екрани.

5.5.20. Під час роботи каменярів-гранітників у закритому приміщенні установлюється припливно-витяжна вентиляція з механічним спонуканням. Кожне робоче місце обладнується пилевідсмоктуючим пристроєм.

5.5.21. Каменярі-гранітники повинні працювати в окулярах з небитким склом, рукавицях і респіраторах.

5.5.22. Робочі місця каменярів-гранітників очищаються від кам’яного пилу і окалини.

5.5.23. Навісне облицювання проводиться по вертикалі тільки в одному ярусі.

5.5.24. Очищення облицювання піскоструминним та іншими пневматичними апаратами проводиться з дотриманням вимог, які встановлені для робіт із пневматичною апаратурою.

Піскоструминники забезпечуються скафандрами або шлемами з примусовим подаванням повітря згідно з п.5.4.37 цих Правил.

5.5.25. Роботи із застосуванням клею на основі епоксидних смол для з’єднання елементів залізобетонних мостових конструкцій, приготування клею на будівельному майданчику проводяться згідно з ДНАОП 0.03-1.47-89.

5.5.26. Приготування і застосування клею на основі епоксидних смол проводиться в ізоляційних приміщеннях з припливно-витяжною вентиляцією, де не допускається проведення інших робіт, або на спеціально обладнаних площадках.

Дозволяється приготування клею в невеликих кількостях (10–15 кг у зміну) в загальному приміщенні (з рамами і фрамугами, що легко відкриваються для провітрювання кімнати), але на спеціальних робочих місцях, обладнаних місцевим відсосом повітря.

5.5.27. Компоненти, які використовуються для приготування епоксидних клеїв, зберігаються на складі згідно з вимогами щодо зберігання хімічних матеріалів.

У виробничих приміщеннях незатверділі епоксидні смоли, компаунди і клеї зберігаються в невеликих кількостях (10–15 кг) в добре провітрюваній витяжній шафі.

5.5.28. Для перенесення готового для застосування клею до місця його нанесення використовуються відра з оцинкованої сталі; відро потрібно не доливати клеєм на висоту 10 см.