1.27. Знімач-укладальник зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни (мити руки перед їжею, їсти лише у визначеному місці, після роботи користуватися лазнею; стежити за чистотою і охайністю спецодягу, тощо).

1.28. Особи, що винні у порушенні вимог безпеки, що наведені в цій інструкції, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи знімач-укладальник повинен:

2.1.1. довести до ладу спецодяг, застібнути куртку і брюки на усі ґудзики; приготувати протипиловий респіратор і захисні окуляри;

2.1.2. одержати завдання від змінного майстра на виконання робіт;

2.1.3. дізнатися у робітників попередньої зміни про стан справ, які роботи ще не закінчено, які сталися неполадки і порушення;

2.1.4. візуальним оглядом перевірити стан робочого місця;

2.1.5. переконатися в справності огороджень, заземлень, освітлення, вентиляції, блокувальних пристроїв;

2.1.6. підготувати до роботи необхідний інструмент;

2.1.7. перевірити ефективність звукової сигналізації;

2.1.8. переконатися в справності трапів біля преса, фіксатора біля сушильного вагона; троса захвату; колій і ручного лафета;

2.1.9. визначити наявність вільних проходів навколо преса і автомата;

2.1.10. встановити наявність попереджувальних та забороняючих плакатів і
написів.

2.2. Про результати прийому зміни знімач-укладальник повинен
повідомити майстра.


3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Пуск виробничого устаткуваня повинен відбуватися працівниками, які
обслуговують це устаткування.

3.2. В небезпечних зонах повинні бути вивішені знаки безпеки, а також написи і плакати про безпечні способи ведення роботи і мірах обережності працюючих.

3.3. Безпосередньо, коло агрегатів або місць знаходження обслуговуючого персоналу, повинні бути вивішені чітко виконані схеми розміщення і технологічного зв'язку агрегатів і трубопроводів (газу, води, повітря, пари, мазуту тощо). Запірні пристрої повинні бути пронумеровані і мати показчики крайніх положень (відчинено-зачинено).

3.4. Технологічне устаткування і агрегати повинні бути забезпечені ефективними пристроями газопилопридушення і газоочищення, які забезпечують чистоту повітря робочої зони в межах санітарних норм.

3.5. Всі відкриті рухомі частини устаткування, що розташовані на висоті близько 2,5 м від рівня підлоги або доступні випадковому дотику, а також відкриті відводи повітроводів і патрубків систем вентиляції повинні бути огороджені. Огородження повинно бути суцільним або сітчастим (для повітропроводів) з розміром чарунок не більше 20 х 20 мм. Огородження повинні бути знімними, міцними і стійкими до корозії і механічного впливу.

3.6. Зубчасті, пасові і ланцюгові передачі, а також муфти незалежно від висоти їх розташування і швидкості обертання повинні мати суцільне огородження.

3.7. Для усіх машин і устаткування повинна бути передбачена сигналізація, яка попереджує про пуск машин у роботу, і засоби для зупинки і вимкнення від джерела енергії.

3.8. Для проведення ремонтних і регулювальних робіт, а також для спостереження за технологічним процесом і роботою механізмів в огородженнях допускається влаштування вікон і люків, які закриваються.

3.9. Пости управління повинні розміщуватися в місцях зручних і безпечних для обслуговування, з достатнім сектором огляду, чіткою видимістю агрегату, який обслуговується і прилеглих до нього дільниць. Вони повинні бути обладнані приладами контролю за безпечним веденням технологічного процесу, а також засобами включення світло-звукової сигналізації. Пульти і панелі управління, що розташовані в зоні підвищених температур, повинні мати захист від теплового потоку.

3.10. Пуск устаткування, яке розташоване поза зоною видимості з пульту
управління, а також при змішаному управлінні (ручному і автоматичному),повинен проводитися тільки після отримання відповідних сигналів від робітників, які підтверджують безпеку його пуску на закріплених за ними дільницях.

3.11. На робочих місцях повинна бути вивішена таблиця сигналів та інструкцій про порядок пуску і зупинки устаткування. Пускові пристрої механізмів повинні бути обладнані ключем-биркою.

3.12. Знімач-укладальник під час зняття виробів зі стрічки, що рухається, не повинен підкладати пальці рук під стрічку і барабан. Виріб необхідно брати тільки зверху.

3.13. Зняття виробів необхідно проводити тільки після встановлення повзуна преса на стопорний пристрій.

3.14. Очищення штемпелів необхідно виконувати тільки із зупинкою устаткування і встановленням запобіжних "колодок" під пресуючий вузол.

3.15. Під час обслуговування групового захоплювача знімач-укладальник
повинен:

3.15.1. встановити сушильний вагон в зону дії групового захоплювача на першу від автомата колію і зафіксувати його спеціальною рамкою (фіксатором);

3.15.2. зняти з сушильного вагона усі полиці крім нижнього ряду, вийти із зони дії групового захоплювача і дати дозвіл пресувальнику на включення преса і автомата в роботу;

3.15.3. включати автомат у автоматичний режим шляхом повороту ручки перемикача в положення "авт" і пустити в роботу одиночний захоплювач по зняттю з преса виробів включенням тумблера в положення "вкл";

3.15.4. укладання полиць на вагон і заміну вагона з сирцем проводити тільки в разі, коли груповий захоплювач знаходиться над стрічкою - нагромаджувачем виробів;

3.15.5. під час виявлення несправності автомата відключити автомат, встановити ручку перемикача в положення "О", виключити одиночний захоплювач і поставити тумблер в положення "вкл" і повідомити про це пресувальника або майстра;

3.15.6. встановлюючи поличку вагонетки на робоче місце необхідно переконатися в її справності і надійності полиць;

3.15.7. гідросистема автомата зі зйому-укладанню виробів повинна бути обладнана пристроями, що попереджають підвищення тиску в системі; маслостанція автомата повинна бути обладнана манометрами, граничною рисою тиску, запобіжними клапанами, ремонт маслостанції під тиском не допускається.

3.16. Під час експлуатації поличних вагонеток необхідно дотримувати таких вимог:

3.16.1. транспортування пустих вагонеток до преса здійснювати у кількості не більше двох;

3.16.2. вагонетки, які пересуваються вручну, повинні бути обладнані гальмівними пристроями. На кожній вагонетці повинна бути позначена її гранична вантажопідйомність;

3.16.3. при переміщенні вагонеток робітник повинен знаходитися позаду вагонетки;

3.16.4. у кінці відкотних колій вагонеток повинні бути запобіжні тупики, перешкоджаючі сходу вагонеток з рейок;

3.16.5. у місцях підходу відкотних колій до колій електропередавальних візків повинні бути пристосування (стопори, упори, автоматичні вимикачі гальмів), переш-коджаючі скочуванню вагонеток на колії електропередавальних візків;

3.16.6. поворотні круги повинні бути обладнані пристроями, які забезпечують точне стикування рейок поворотного круга з рейками відкотних колій вагонеток і нерухомість поворотних кругів під час накочування і скочування вагонеток. На поворотних кругах повинні бути стопорні пристрої для фіксації вагонеток;

3.16.7. поворотні круги вузькоколійних колій повинні мати кулькові або роликові опори із запорами, перешкоджаючими зміщенню кругів. Поворотні круги повинні періодично оглядатися і змащуватися;

3.16.8. у місцях укладання виробів повинні бути передбачені стопорні пристрої вагонеток;

3.16.9. при встановленні вагонеток на ручний лафет необхідно закрити замок;

3.16.10. зупинку рухомих вагонеток здійснювати тільки за допомогою стопорних пристосувань;

3.16.11. для запобігання самочинного руху вагонетки її необхідно зафіксувати клинами з обох боків;

3.17. При роботі на ланцюговому конвеєрі необхідно виконувати наступні
вимоги:

3.17.1. приводи похилих пластинчастих конвеєрів повинні бути обладнані автоматичними гальмівними пристроями, що виключають зворотний хід під час обриву ланцюга;

3.17.2. похилі ділянки ланцюгових конвеєрів повинні бути обладнані уловлювачами для захоплювання ланцюга у разі обриву;

3.17.3. конструкції навісних пристроїв колискових конвеєрів (колиски, полички) повинні забезпечувати стійке положення виробів, які транспортуються, і виключати можливість їх падіння при транспортуванні;

3.17.4. приводні станції колискових конвеєрів повинні мати огородження, які замикаються на замок. На всіх поворотних блоках, розміщених на висоті менше 2 м від рівня підлоги, повинні бути огородження. Приводні і поворотні зірочки конвеєрів, шестерні, сполучні муфти приводів повинні мати суцільні металеві або сітчасті огородження;

3.17.5. в місцях розміщення конвеєра над проходами, проїздами, робочими місцями під конвеєром повинні підвішуватися захисні металеві сітки (суцільні огородження) для уловлювання виробів або кусків сировини, що падають з конвеєра. Висота розташування сіток від поверхні землі повинна відповідати габаритам застосовуваних транспортних засобів і забезпечувати вільний прохід людей;

3.17.6. перед пуском конвеєра повинен подаватися звуковий сигнал. Колисковий конвеєр повинен бути обладнаний блокуванням, яке відключає електродвигун при обриві механічного ланцюга. Швидкість руху колискових конвеєрів не повинна перевищувати 0,5 м/с.

3.18. Знімач-укладальник на протязі зміни повинен віддаляти з робочого місця глиняну масу і брак.

3.19. Під час виконання роботи знімач-укладальник не повинен:

3.19.1. працювати на устаткуванні, якщо виявлені несправності або бракує забезпечення безпечної експлуатації;

3.19.2. під час роботи машин і обладнання, окремі деталі яких рухаються, заходити за огородження або проводити будь-які роботи на деталях і механізмах, які знаходяться в русі;

3.19.3. проводити ручне змащення рухомих частин, а також прибирання під час роботи машин і механізмів;

3.19.4. здійснювати самовільний ремонт електрообладнання;

3.19.5. тягнути вагонетку на себе, ходити спереду рухомої вагонетки, їздити на вагонетках;

3.19.6. зупиняти вагонетку на ходу вручну (руками, ногами, тулубом);

3.19.7. користуватися несправними вагонетками;

3.19.8. працювати на устаткуванні (транспортерних стрічках, конвеєрах тощо) при відсутності огороджень;

3.19.9. починати або продовжувати роботу при несправному гальмі ручного лафета, а також переходити через майданчики ручного лафета на ходу;

3.19.10. під час різання заготівки переставляти і підтягувати болти, струни, пружини, а також проводити обтяжку кутів;

3.19.11. допускати розливи мастила на робочому місці;

3.19.12. під час штабелювання виробів на просушування перевищувати висоту штабеля більше 1,2 м.

3.20 Для запобігання враження електричним струмом знімач-укладальник не повинен доторкатися до відкритих струмоведучих частин електрообладнання.


4. Вимоги безпеки по закінченні робіт
4.1. За 15 хвилин до закінчення зміни знімач-укладальник повинен:

4.1.1. Зупинити (вимкнути) машини і механізми, які працюють, і почати
прибирання робочого місця і устаткування;

4.1.2. очистити від пилу, мастил, виробничих відходів і браку устаткування і робоче місце;

4.1.3. скласти інструмент у спеціально відведеному місці.

4.2. Знімач-укладальник заготовок маси і виготовлених виробів, який приймає і здає зміну, повинні спільно перевірити чистоту і порядок на робочому місці, стан устаткування, освітлення, вентиляцію, вільні проходи, справність колії та ручного лафета і доповісти майстрам про помічені недостатки, зробити відповідні записи в журналі прийому-здачі зміни.

4.3. Одержавши дозвіл від майстра знімач-укладальник повинен прийняти душ.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Під час роботи знімач-укладальник зобов'язаний суворо дотримуватися правил технічної експлуатації устаткування. Недотримання правил технічної експлуатації може призвести до аварій і нещасних випадків.

5.2. В разі виникнення аварійної ситуації знімач-укладальник повинен вимкнути устаткування і діяти згідно з планом ліквідації аварії на підприємстві.

5.3. Про аварію або виникнення аварійної ситуації працівник повинен повідомити майстра або іншого керівника і вжити заходів щодо ліквідації небезпеки.

5.4. Керівник робіт повинен повідомити всіх працюючих про те, що сталося.

5.5. Всі працюючі виводяться з приміщення, крім осіб, на яких покладені обов'язки щодо ліквідації аварії.

5.6. Виведення людей з аварійних приміщень передбачається по найбільш безпечним і найкоротшим шляхам.

5.7. У випадку, якщо з'явилися потерпілі, негайно необхідно почати рятування людей, які захоплені аварією у приміщенні і надати першу допомогу потерпілим.