НПАОП 0.00-1.02-08. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів


Шахта, для часткової огорожі якої застосовується скло, з боку прилеглих до неї площадок і сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу або грати відповідно до вимог пункту 6.4.2 цих Правил.

11.2.5. В огорожі шахти для проходу в кабіну повинні бути зроблені вхідні прорізи, які не мають дверей.

Ширина вхідного прорізу шахти дорівнює ширині вхідного прорізу кабіни, а його висота - не менше ніж 2600 мм і не більше ніж 3000 мм.

11.2.6. Вхідні прорізи шахти не розміщуються на дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни, як вгорі, так і внизу шахти.

11.2.7. В огорожі шахти дозволяється робити прорізи для вентиляції і обслуговування устатковання відповідно до вимог пункту 6.4.5 цих Правил.

Дозволяється збільшення розмірів прорізу, призначеного для обслуговування устатковання, до 600 х 2000 мм (ширина х висоту).

11.2.8. Для зручності обслуговування підйомника огорожу шахти в межах нижнього поверху дозволяється виконувати знімними щитами. Кріплення щитів повинно унеможливлювати їх знімання без застосування інструменту.

11.2.9. Внутрішня поверхня стіни шахти збоку входу в кабіну на всю ширину дверного прорізу повинна бути без виступів і виїмок.

На цій поверхні дозволяються виступи не більше ніж 25 мм за умови устатковання зверху і знизу скосів під кутом не менше ніж 75° по горизонталі. Ці скоси повинні бути обладнані на всю ширину виступу.

11.2.10. Розміщення підлоги і даху машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинно бути таким, щоб при граничних верхньому і нижньому положеннях кабіни, які досягаються в разі зміни напрямків їх руху, залишалась відстань не менше ніж 500 мм між частиною, яка найбільше виступає, і підлогою (стелею).

11.2.11. Розміщення шахти над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, крім машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, не дозволяється.

11.2.12. На дільницях, де відбувається зміна напряму руху кабіни (зверху і знизу шахти), з боку входу в кабіну повинні бути установлені вертикальні суцільні гладенькі щити, які повністю перекривають вхідний проріз кабіни, яка рухається. Ці щити повинні також перекривати приводні (натяжні) зірочки, що відгороджують їх від прорізу кабіни.

Дозволяється на цих щитах робити прорізи шириною не більше ніж 150 мм для проходження через них елементів, за допомогою яких кабіна з'єднується з ланцюгом.

Зазор між щитами і порогом кабіни повинен бути не більше ніж 20 мм.

Знизу від щита, розміщеного у верхній частині шахти з боку підіймання кабіни, повинен бути обладнаний скіс під кутом не менше 60° до горизонталі і шириною, що дорівнює ширині вхідного прорізу шахти. Цей скіс дозволяється не доводити до стіни шахти на 50 мм і менше.

11.2.13. Дія кабіни на щити, зазначені в пункті 11.2.12 цих Правил, перпендикулярно до їх поверхні навантаженням 200 Н і більше повинна контролюватись вимикачами.

Навантаження повинне прикладатись до нижньої кромки щита, розміщеного в верхній частині шахти з боку підіймання кабіни, і до верхньої кромки щита, розміщеного в нижній частині шахти з боку опускання кабіни.

11.2.14. На рівні верху і низу вхідного прорізу шахти на всю його ширину повинні бути обладнані горизонтальні площадки, які прилягають до стіни шахти і виступають в шахту.

Розмір площадки в напрямі, перпендикулярному до стіни, де розміщені вхідні прорізи, повинен бути не менше ніж 230 мм.

Відстань між цими площадками і порогом кабіни повинна бути не менше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм.

11.2.15. Площадки, зазначені в пункті 11.2.14 цих Правил, розміщені в тій частині шахти, в якій кабіна рухається вверх, повинні мати можливість від зусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше ніж 75° і не більше ніж 90°. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку кабіни перпендикулярно до площини площадки. У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення. Відстань в світлі між площадками в піднятому положенні і порогом кабіни повинна бути не більше 250 мм.

Підйом площадок повинен контролюватись вимикачами.

11.2.16. На всій висоті шахти, перпендикулярно і примикаючи до стіни, на якій розміщені вхідні прорізи, повинна бути установлена суцільна гладенька вертикальна огорожа.

Огорожа повинна бути розміщена з обох сторін площадок і впритул до них.

Зазор між огорожею і стінками кабіни на всьому шляху її руху повинен бути не менше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм.

У верхній і нижній частинах шахти огорожа повинна бути доведена до щитів. За наявності на щиті скосу огорожа повинна бути доведена до вертикальної частини щита.

11.2.17. З обох сторін кожного вхідного прорізу шахти на огорожі, вказаній у пункті 11.2.16 цих Правил, повинні бути влаштовані гладенькі поручні такої форми, щоб за них неможливо було зачепитись одягом. Довжина поручня повинна бути не менше ніж 275 мм. Поручні повинні бути розміщені на висоті 1100 мм ± 20 мм від рівня підлоги посадочної (завантажувальної) площадки до середини поручня.

Поручень повинен витримувати горизонтальне навантаження не менше ніж 300 Н.

11.2.18. Всі вхідні прорізи повинні бути обладнані пристроєм, який перекриває вхід до кабіни недіючого підйомника. Для цієї мети дозволяється використовувати знімні ланцюги, шнури тощо.

11.2.19. Відстані між кабіною і елементами шахти або устаткованням, розміщеним в шахті, повинні відповідати значенням таблиці 7.

Таблиця 7

Назва відстані 

Значення, мм 

Не менше ніж 

Не більше ніж 

Від виступаючих елементів кабіни до виступаючих елементів огорожі шахти і до поверхні огорожі з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни 

25 

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до найближчої внутрішньої поверхні огорожі шахти 

350 

Між виступаючими деталями кабіни і деталями кріплення напрямних кабіни (стикові планки, притискачі, болти тощо) 

10 

Між виступаючими деталями кабіни і конструкціями, призначеними для установки напрямних кабін (кронштейни, балки тощо) 

20 11.2.20. Встановлення устатковання і прокладення в шахті комунікацій, які не належать до підйомника, забороняється.

11.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке відповідає вимогам пунктів 11.6.23 - 11.6.25 цих Правил.

11.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори, ввідний пристрій тощо повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (машинному приміщенні). Розміщення ввідного пристрою повинне відповідати вимогам пункту 6.5.1 цих Правил.

11.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повинні розміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжних пристроїв).

11.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв) повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також мати верхнє перекриття і підлогу.

У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщення натяжних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці, розміщеній безпосередньо над шахтою.

11.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому устатковання повинні відповідати вимогам пунктів 6.5.8, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.15, 6.5.17, 6.5.22, 6.5.24 цих Правил.

11.2.26. У машинному приміщенні повинні бути забезпечені проходи для обслуговування лебідки з усіх боків з шириною проходу не менше 500 мм.

11.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідати вимогам пунктів 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.17, 6.5.23 цих Правил.

11.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених над шахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуються кабіни, повинна мати стаціонарну або знімну огорожу висотою не менше ніж 1800 мм.

11.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.4 цих Правил.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж 800 х 1800 мм (ширина х висота).

Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється.

11.2.30. У підлозі і верхньому перекритті машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв дозволяється робити люк для виконання ремонтних робіт.

Люк повинен відповідати вимогам пункту 6.5.7 цих Правил.

11.2.31. Підходи до машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.17 цих Правил.

11.3. Напрямні

11.3.1. Рух кабіни повинен здійснюватись по жорстких напрямних, прямолінійна частина яких повинна бути вертикальною.

11.3.2. Після проходження кабіною тієї дільниці шахти, на якій вона змінює напрям руху, башмаки кабіни або пристрої, які їх замінюють, повинні входити в свої напрямні.

11.3.3. Положення кабіни відносно напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху, контролюється вимикачем.

11.3.4. На місці стику кінців суміжних відрізків напрямних повинне унеможливлюватись їх взаємне зміщення.

11.3.5. Тягові ланцюги, на яких підвішені кабіни, переміщуються в жорстких напрямних. Ці напрямні влаштовуються так, щоб у разі розриву ланцюга він не міг вийти з напрямних, створюючи жорстку опору для підвішених на ній кабін.

11.3.6. Зазор між напрямними для тягових ланцюгів і зубцями зірочок (вверху і внизу) повинен бути не більше ніж 100 мм.

11.3.7. Напрямні для тягових ланцюгів та їх кріплення розраховані на навантаження, які виникають у випадку обривання ланцюгів під час завантаження кожної з кабін вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни відповідно до вимог пункту 11.4.7 цих Правил.

11.4. Кабіна

11.4.1. Кабіна підйомника повинна бути розрахована на ті навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, під час його випробовування відповідно до вимог пункту 11.7.2 цих Правил, а також у разі обриву тягових ланцюгів (ланцюга).

11.4.2. Кабіна підйомника з задньої і бокових сторін повинна мати суцільну огорожу на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

У нижній частині огорожі кабіни дозволяється влаштовувати люк, який замикається, висотою не більше ніж 500 мм для обслуговування устатковання, розміщеного в шахті. Кришка люка відчиняється всередину кабіни.

Відмикання кабіни здійснюється зсередини кабіни спеціальним ключем.

Кабіна не повинна мати дверей.

11.4.3. У разі прикладання до огорожі кабіни, крім огорожі з сітки, в будь-якому місці перпендикулярно до її поверхні навантаження 300 Н прогин не повинен бути більше ніж 15 мм, залишкова деформація - недопустима. Навантаження повинне бути рівномірно розподілене на площі 5 см2 круглої або квадратної форми і прикладене зсередини кабіни.

У разі прикладення зсередини кабіни в будь-якій точці сітки огорожі перпендикулярно до площини сітки навантаження 150 Н прогин сітки не повинен бути більше ніж 25 мм.

11.4.4. Верхнє перекриття кабіни повинне витримувати навантаження не менше 1000 Н, прикладене на площі 300 х 250 мм у будь-якому місці.

11.4.5. Для виключення можливості проникнення пасажира на дах кабіни верхнє перекриття з передньої сторони повинне мати виріз на всю ширину кабіни. Глибина вирізу повинна бути не менше ніж 250 мм.

11.4.6. Висота кабіни повинна бути не менше ніж 2000 мм від рівня її підлоги до даху.

11.4.7. Розміри підлоги кабіни повинні бути:

800 ± 20 х 800 ± 20 мм - для одного пасажира;

1000 ± 20 х 1000 ± 20 - для двох пасажирів.

11.4.8. Висота вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати висоті кабіни. Ширина вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати ширині підлоги кабіни.

11.4.9. Передня частина підлоги кабіни на всю ширину повинна бути виконана у вигляді відкидної площадки, яка має можливість від зусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше ніж 90. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку вхідного прорізу шахти перпендикулярно до площини площадки.

У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення.

Підіймання відкидної площадки кабіни, яка рухається вниз, в зоні посадочних площадок повинне контролюватись вимикачем.

11.4.10. Проміжок між суміжними кабінами повинен бути закритий рухомими щитами (фартухами), розміщеними над і під кабіною.

Щит, розміщений під кабіною, повинен бути встановлений вертикально і взаємодіяти з відкидною площадкою підлоги кабіни. Під час повертання площадки підлоги щит повинен переміщуватись паралельно собі, віддаляючись від передньої стіни шахти. Відстань від щита в піднятому положенні до площадок, передбачених пунктом 11.2.14 цих Правил, які перебувають у горизонтальному положенні, повинна бути не менше ніж 200 мм.

Зазор між щитом, розміщеним під кабіною і огорожею на всьому шляху руху кабіни, повинен бути не більше ніж 20 мм і не менше ніж 15 мм.

11.4.11. Кабіна повинна бути обладнана башмаками або пристроями, які їх замінюють, які не повинні виходити з напрямних, крім тієї дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

11.4.12. Кабіна повинна бути підвішена на двох ланцюгах згідно з вимогами пункту 11.5.6 цих Правил.

11.4.13. Всередині кабіни на бокових стінках повинні бути обладнані поручні, які відповідають вимогам пункту 11.2.17 цих Правил.

Відстань по горизонталі між поручнями в кабіні і поручнями, розміщеними на огорожі вхідного прорізу шахти, повинна бути не менше 300 мм.

11.5. Лебідка, зірочки, ланцюги

11.5.1. Лебідка підйомника, зірочки, ланцюги повинні бути розраховані на навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, а також під час повного технічного огляду відповідно до вимог пункту 11.7.2 цих Правил.

11.5.2. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм для переміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується в пристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки не дозволяється.

На лебідці повинен бути указаний напрям обертання штурвала (або пристрою, що його замінює), що відповідає напряму руху кабіни.

11.5.3. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим гальмом нормальнозамкнутого типу.

Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробовувань.