4.36. Освітленість ділянок автомобільних доріг загальної мережі в межах сільських поселень слід приймати як для вулиць категорії Б залежно від типу дорожнього покриття за таблицею 13 або відповідно до 4.28 цих Норм.

4.37. У проектах зовнішнього освітлення необхідно передбачати освітлення під'їздів до протипожежних джерел води, якщо вони розташовані на неосвітлених частинах цих вулиць або проїздів. Середня горизонтальна освітленість цих під'їздів повинна бути, лк:

в містах і селищах - 2;

у сільських населених пунктах - 1.

У проектах зовнішнього освітлення вулиць і доріг категорії А і Б слід передбачати освітлення ділянок неосвітлених прилеглих вулиць і доріг (за нормами цих вулиць і доріг) завдовжки 100 м.

4.38. Норма освітлення трамвайних колій, розташованих на проїзній частині вулиць, повинна відповідати нормі освітлення вулиці. Середня горизонтальна освітленість відособленої трамвайної колії повинна бути 6 лк.

4.39. Середня горизонтальна освітленість дорожнього покриття проїзної частини міських транспортних тунелів завдовжки більше 60 м слід приймати в денному режимі за таблицею 18, а увечері і вночі - 50 лк.

В тунелях завдовжки понад 100 м при значному екрануванні небосхилу над в'їзним порталом у полі зору водія перед забудовою, природними височинами та іншими об'єктами, а також при інтенсивності руху менше 600 транспортних одиниць за годину слід знижувати максимальну величину середньої горизонтальної освітленості на в'їзді на один ступінь з пропорційним зниженням решти освітленості в'їзної зони. Середня горизонтальна освітленість внутрішньої зони тунелів повинна бути постійна і дорівнювати в усіх випадках 50 лк в тунелях з однобічним рухом - до в'їзного порталу, а при русі в обох напрямках - між кінцями обох в'їзних зон.

У в'їзній зоні тунелів з однобічним рухом повинна використовуватися система "зустрічного освітлення", а з рухом в обох напрямках - система "симетричного освітлсння".

При довжині тунелю до 60 м середня горизонтальна освітленість повинна бути 50 лк в усіх режимах.

Транспортні тунелі завдовжки понад 100 м повинні обладнуватися світловими покажчиками запасних виходів і напрямків руху до них.


Таблиця 18

Довжина тунелю, м

Швидкість руху, км/год

Система освітлення

Середня горизонтальна освітленість, лк, покриття проїзної частини на відстані від початку в'їзного порталу,

м

10-30

50

75

100

125

150

175

200

250

300

350

400

450

500! більше

61-100

60

Зустрічна

500

250

100

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80

-«-

600

500

300

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-«-

750

750

500

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Більше 100

60

Зустрічна

1250

740

280

160

110

80

60

50

50

50

50

50

50

50

80

-«-

1500

1500

1050

600

330

210

160

120

80

50

50

50

50

50

100

-«-

2000

2000

2000

1700

1300

940

530

360

195

120

90

80

50

50

60

Симетрична

2000

1200

500

250

180

120

90

80

50

50

50

50

50

50

80

-«-

2500

2500

1750

1000

530

340

220

180

115

80

65

50

50

50

100

-«-

3000

3000

3000

2550

2000

1400

900

580

300

200

140

110

80

50

Примітка. Хід зниження рівня освітленості послідовних ділянок в’їзної зони відповідає вимогам створення необхідних умов для адаптації водія, який в'їжджає в тунель.


У транспортних тунелях з однією стіною з відкритими прорізами, які займають більше ніж 0,25 % її площі, а також у тунелях місцевого значення, призначених для проїзду окремих засобів особистого і громадського транспорту, середня горизонтальна освітленість покриття проїзної частини в денний час повинна відповідати вимогам таблиці 19.

Таблиця 19

Освітлювані об'єкти

Середня горизонтальна освітленість покриття проїзної частини, лк, на відстані від початку в'їзного порталу, м

5

25

850

75

100 і більше

Тунель місцевого значення

250

250

150

100

50

Тунель із прорізами в одній стіні

150

150

100

75

50

У транспортних тунелях будь-якого типу з криволінійною трасою радіусом у плані 350 м і менше в зоні в'їзду на протязі 75 м від порталу величина вертикальної освітленості стіни більшого радіуса або стіни з прорізами на висоті 2 м від покриття проїзної частини повинна бути не менше: 0,5 величини горизонтальної освітленості при інтегральному коефіцієнті відбивання матеріалу її облицювання 0,4 - 0,6 і не менше 0,8 величини горизонтальної освітленості при інтегральному коефіцієнті відбивання менше 0,4. При будь-якому профілі тунелю у горизонтальній площині величина вертикальної освітленості на стінах на висоті до 2 м у в'їзній зоні завдовжки не менше 200 м від порталу повинна бути не менше 0,5 величини горизонтальної освітленості покриття проїзної частини.

Допускається передбачати автоматичне регулювання штучного освітлення в'їзної частини тунелю залежно від рівня природної зовнішньої освітленості, починаючи від 10000 лк і нижче, виходячи з відношення величини штучної освітленості на початку в'їзду до природної 1:10 і збереження зниження штучної освітленості у всій в’їзній зоні за таблицями 18 і 19.

4.40. Середня горизонтальна освітленість покриття проїздів під шляхопроводами та мостами в темну пору доби повинна бути не менша 30 лк при довжині проїзду до 40 м, а при більшій довжині приймається за нормами освітлення тунелів згідно з 4.39.

4.41. На під'їздах до місць заправки і зберігання транспорту, а також на відкритих автостоянках на вулицях норми середньої горизонтальної освітленості повинні відповідати вимогам таблиці 20.

4.42. Відношення максимальної освітленості до середньої повинно бути за норми середньої освітленості:


більше 6 лк --------небільшеЗ:1;

від 4 до 6 лк -------небільше5:1;

менша 4 лк --------не більше 10:1.

Таблиця 20

Освітлювані об'єкти

Середня горизонтальна освітленість, лк

Паливнозаправні пункти і автозаправні станції

Під'їзні шляхи з вулиць і доріг:


- категорій А і Б;

10

- категорій В

6

Місця заправки та зливу нафтопродуктів

20

Решта території, яка має проїзну частину

10

Стоянки, площадки для зберігання рухомого складу

Відкриті стоянки на вулицях усіх категорій, а також платні поза вулицею

4

Відкриті стоянки у мікрорайонах

2

Проїзди між рядами гаражів боксового типу

4

4.43. Норми освітлення дозволяється підвищувати в столиці м. Києві, містах-героях, історичних, курортних і портових містах, а також у найбільших і великих містах:

а) на 0,2 - 0,4 кд/м2 - для освітлювальних установок вулиць, доріг і площ категорії А і Б з удосконаленими типами покриттів;

б) до 20 лк - для освітлювальних установок непроїзних частин площ категорії А і Б, площ перед заводами, головних входів на стадіони та виставки;

в) до 10 лк - для освітлювальних установок вулиць і доріг категорії Б з перехідними типами покриттів і головних входів до загальноміських парків.

4.44. У нічний час допускається передбачати зниження рівня зовнішнього освітлення міських вулиць, доріг і площ при нормованій середній яскравості більше 0,4 кд/м2 або середній освітленості більше 4 лк шляхом відключення не більше половини світильників, виключаючи при цьому відключення підряд розташованих або без відключення світильників за допомогою регулятора світлового потоку розрядних ламп високого тиску в установці до рівня не нижче 50 % її нормованого рівня зовнішнього освітлення.

Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній і ранковий темний час доби знижувати регулятором рівень освітлення:

на 30 % при зменшенні інтенсивності руху до 1/3 максимальної величини;

на 50 % при зменшенні інтенсивності руху до 1/5 максимальної величини.

На вулицях і дорогах при нормованих величинах середньої яскравості 0,2 кд/м2 або середній освітленості 4 лк і менше, на пішохідних містках, автостоянках, пішохідних алеях і дорогах, внутрішніх, службово-господарських і пожежних проїздах, а також на вулицях і дорогах сільських поселень часткове або повне відключення освітлення в нічний час не допускається.

4.45. На вулицях, дорогах і транспортних зонах площ категорії А і Б показник осліпленості для освітлювальних установок не повинен перевищувати 150.

Для освітлювальних установок вулиць і доріг категорії В, а також освітлювальних установок, рівень освітлення яких регламентується нормами горизонтальної і напівциліндричної освітленості, найменша висота розташування світильників за умов обмеження осліпленості повинна прийматися за таблицею 10.

На вулицях категорії А і В установки зовнішнього освітлення усіх видів не повинні створювати на вікнах житлових будинків вертикальну освітленість, яка буде перевищувати:

7 лк за норми середньої яскравості проїзної частини 0,4 кд/м2;

10 лк за норми 0,6-1,0 кд/м2;

20 лк за норми 1,2-1,6 кд/м2.

На вулицях категорії В, на пішохідних вулицях поза громадським центром, на внутрішньо-дворових територіях, а також на будь-яких вулицях, прилеглих до спальних корпусів лікарень і лікувально-курортних закладів, вертикальна освітленість на вікнах квартир житлових будинків та палат спальних корпусів не повинна перевищувати 5 лк.

4.46. В установках зовнішнього освітлення слід використовувати світильники з розрядними джерелами світла високого тиску, в тому числі для установок освітлення вулиць і доріг з транспортним рухом - переважно з натрієвими лампами високого тиску.

4.47. Висота розміщення світлових приладів на вулицях, дорогах і площах з трамвайним і тролейбусним рухом повинна відповідати чинним нормативним документам на трамвайні і тролейбусні колії.

4.48. Мінімальна висота установлення світильників на парапетах мостів і шляхопроводів не обмежується за умови забезпечення захисного кута не менше 10° і виключення можливості доступу до ламп без застосування спеціального інструменту.

4.49. У транспортних тунелях повинні застосовуватися світильники із захисним кутом не менше 10°. Сила світла світильників в площині, паралельній осі проїзної частини, не повинна •- перевищувати під кутом 75°; 80°; 85° і 90° відповідно 50, 20, 10 і 0 кд на 1000 лм. ; Висота розташування світильників на стінах тунелю повинна бути не менше 4 м.

4.50. В пішохідних тунелях повинні використовуватися світильники із захисним кутом не менше 15° або з дифузними та призматичними розсіювачами:

з лампами ДНАТ (ДНАС) потужністю до 110 Вт;

з лампами ДРІ потужністю 70 Вт;

з лампами ДРЛ потужністю до 125 Вт;

з люмінесцентними лампами сумарної потужності до 80 Вт;

протяжні світловоди з лампами потужністю до 400 Вт.

4.51. На території відкритих ринків і торгових ярмарків середня горизонтальна освітленість площадок, проїздів, проходів між рядами павільйонів, палаток, контейнерів тощо повинна бути не менше 10 лк незалежно від їх категорії та займаної площі.

Відношення вертикальної освітленості до горизонтальної повинно бути не менше 1:2. При цьому вертикальна освітленість визначається в поперечній площині до осі проїзду на висоті 1,5 м, а горизонтальна освітленість - на рівні покриття.