МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.06.2006 N 223


Про затвердження нормативних документів
з нормування праці


З метою поліпшення нормування праці як важливої складової
підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності
праці; посилення соціальної захищеності працівників; забезпечення
оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою; більш
ефективного використання робочого часу за рахунок скорочення його
непродуктивних витрат; розвитку та поширення національної
нормативної бази з праці; посилення організаційно-методичної та
практичної допомоги підприємствам нафтогазової галузі,
організаціям з питань нормування праці; визначення основних
положень з установлення єдиного методологічного підходу до
розроблення норм часу (виробітку) на підприємствах нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України,
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити нормативні документи (додаються):

1.1. Порядок розроблення норм праці в нафтогазовому
комплексі;

1.2. Методику розроблення типової структури керування
виробництвом і нормативів чисельності керівників, професіоналів,
фахівців і технічних службовців для підприємств нафтогазового
комплексу;

1.3. Методику розроблення нормативів чисельності робітників
та норм обслуговування обладнання для підприємств нафтогазового
комплексу;

1.4. Методику розроблення норм часу (виробітку) для
підприємств нафтогазового комплексу.

2. Підприємствам нафтогазового комплексу, що належать до
сфери управління Мінпаливенерго України, у практичній роботі
керуватись визначеними нормативними документами.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики України Ясюка В.М.

Міністр І.Плачков