1. Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, Listeria monocytogenes, визначають у порядку державного санітарно-епідеміологічного нагляду згідно з методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України.
 2. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 30178: ртуті — згідно з ГОСТ 26927, заліза — згідно з ГОСТ 26928, миш'яку — згідно з ГОСТ 26930, міді — згідно з ГОСТ 26931, свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, цинку — згідно з ГОСТ 26934; готування проб — згідно з ГОСТ 26929.
 3. Мікотоксини визначають згідно з МУ 4082 [12], MP 2273 [13].
 4. Антибіотики визначають згідно з № 3049 [14].
 5. Вміст пестицидів контролюють згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].
 6. Вміст радіонуклідів визначають згідно з МУ 5778 [15], МУ 5779 [16].

10

ДСТУ 4592:2006

11.16 Дозволено використовувати стандартні методики, методи і прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

12ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 1. Масло приймають партіями. Приймання, визначання партії, об'єм вибірок і відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ iSO 707.
 2. Кожну партію масла супроводжують документами, що підтверджують його якість та безпеку.
 3. Щоб визначити відповідність якості масла вимогам цього стандарту, підприємство-вироб-ник проводить приймальне та періодичне контролювання.

12.3.1 Приймальному контролюванню підлягає кожна партія масла за органолептичними показниками, масовою часткою жиру, масовою часткою вологи, масою нетто, температурою, якістю пакування та маркування.

12=3.2 Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок, дріжджів та плісеневих грибів не менше двох разів на місяць.

 1. Аналізування на патогенні мікроорганізми проводять у порядку державного санітарного нагляду за методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я України у встановленому порядку.
 2. Показники безпеки контролюють із періодичністю згідно з MP 4.4.4-108 [17].
 3. Результати аналізів під час періодичного приймального контролювання масла поширюються на всі партії, виготовлені за період контролювання (за винятком випадків заміни сировинних компонентів).
 4. У разі отримання незадовільних результатів хоча б за одним із показників проводять повторні випробовування подвійної вибірки від тієї самої партії. За умови отримання незадовільних результатів повторного випробовування партію бракують.

13ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність якості масла вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання.
 2. Строк придатності до споживання масла — відповідно до 10.2 цього стандарту.

ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ПРОДУКТУ

Таблиця А.1 — Код ДКПП на масло вершкове з наповнювачами згідно з ДК 016

Назва продукту

Код ДКПП

Масло вершкове з наповнювачами

15.51.30.300

11