Новини

06.08.2014

м. Київ

N 781

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 951/25728

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25 березня 2014 року N 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Постанова N 110), з метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України (далі — Умови), що додаються.

2. Керівникам у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки відповідно до розмірів, передбачених Умовами.

3. Керівникам установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 жовтня 2014 року відповідно в таких розмірах:

першого тарифного розряду — 1218 гривень;

другого тарифного розряду — 1223 гривні;

третього тарифного розряду — 1233 гривні;

четвертого тарифного розряду — 1243 гривні;

п'ятого тарифного розряду — 1253 гривні;

шостого тарифного розряду — 1263 гривні.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 березня 2009 року N 102 «Про затвердження Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації внутрішніх військ МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2009 року за N 301/16317 (зі змінами).

5. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С. А.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
06 серпня 2014 року N 781

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 951/25728

1. Ці Умови розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25 березня 2014 року N 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Постанова N 110) та з метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України.

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України визначені в додатку 1 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України встановлюються згідно з додатками 2, 3 до цих Умов.

3. Працівникам установлюються надбавки:

1) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» — у розмірі 40 відсотків, «заслужений» — у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

2) за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» — у розмірі 15 відсотків, «майстер спорту» — у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

3) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської — у розмірі 15 відсотків, двох і більше мов — у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4. Працівникам виплачується доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22.00 до 06.00.

5. Командирові авіаційної бази Національної гвардії України в межах фонду оплати праці надається право:

1) установлювати:

працівникам (невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України посадові оклади відповідно до схем посадових окладів;

доплати працівникам (невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації в розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників із числа цих самих категорій персоналу;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам;

надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення в роботі;

за виконання особливо важливої роботи (за строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду оплати праці.

6. Конкретні розміри надбавок, доплат, установлені працівникам, оголошуються наказом командира авіаційної бази Національної гвардії України.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

С. Т. Полторак

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України
(пункт 2)

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

з 01 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду — 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений(а) у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України
(пункт 2)

Посада

Тарифний розряд

Командир авіаційного загону, командир авіаційної ланки, керівник польотами — начальник групи

13 — 14

Командир корабля, командир вертольота, штурман авіаційного загону, штурман авіаційної ланки, льотчик-штурман ланки

12 — 13

Помічник командира корабля, штурман корабля, бортовий інженер-інструктор, льотчик-штурман вертольота, оперативний черговий відділу планування і координації, старший помічник керівника польотами, помічник керівника польотами

11 — 12

Бортовий авіаційний технік

10 — 11

Старший повітряний радист — бортовий оператор, старший бортовий механік

9 — 10

Бортовий механік (бортпровідник)

8 — 9

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України
(пункт 2)

Посада

Тарифний розряд

Начальник технічно-експлуатаційної частини,
старший технік, техніки всіх спеціальностей:
1-ї категорії
2-ї категорії
3-ї категорії
без категорії

12 — 13

10 — 11
9 — 10
8 — 9
7 — 8

Авіаційний механік, механік

7 — 8


Джерело:
Document.UA


До списку новинВпередНазад