Новини

6 травня 2014 року у тернопільській гімназії імені Івана Франка відбулася підсумкова нарада за участю керівників навчальних та дошкільних закладів, відповідальних осіб за стан охорони праці, на якій обговорено результати планової всебічної комплексної перевірки стану промислової безпеки і охорони праці у закладах освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради.

Доповідав начальник державної інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті та зв'язку Петро Гичка.

Посадовець інформував присутніх, що у Тернополі функціонує 80 навчальних закладів із загальною кількістю штатних працівників 5291 осіб та 34918 школярів і дошкільнят. З них 36 — дошкільні навчальні заклади, 37 — загальноосвітні навчальні заклади, 6 — позашкільні навчальні заклади, 1 — Галицький коледж. Всі керівники навчальних закладів безпосередньо підпорядковуються начальнику управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

При управлінні освіти і науки функціонує служба з охорони праці. У групі централізованого господарського обслуговування, що входить у структуру управління освіти і науки, введена штатна одиниця інженера з охорони праці (01.03.2001р.). Окрім цього, у всіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (43) також введено 0,5 ставки посади інженерів з охорони праці.

Проведені обстеження свідчать, що в більшості навчальних закладів проводиться робота щодо створення здорових та безпечних умов праці, функціонування системи управління охороною праці.

Посади інженерів з охорони праці передбачені штатним розписом і укомплектовані спеціалістами. Спеціалісти служб охорони праці здійснюють свою роботу згідно із затвердженим Положенням про службу охорони праці, посадовими інструкціями, річними планами роботи.

У школах видано накази про організацію роботи з питань охорони праці, закріплено відповідальних осіб за стан охорони праці та безпечну організацію робіт підвищеної небезпеки. У всіх школах розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для інженерно-технічного персоналу. Якість інструкцій задовільна. Розроблені, затверджені і видані на руки працівникам інструкції з охорони праці за професіями, видами робіт, експлуатації обладнання; затверджено загальний перелік інструкцій з охорони праці по школах. Ведуться журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці. Розроблені та затверджені програми вступного інструктажу.

Діють кутки з охорони праці, де розміщена наочна агітація, актуальні витяги з правил про права, обов'язки та відповідальність за порушення вимог нормативних документів з охорони праці.

Між адміністраціями та трудовими колективами шкіл укладено колективні договори. У колективному договорі є розділ «Охорона праці», комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, які розроблені на 2014 рік.

За результатами всебічної комплексної перевірки видано 10 актів перевірок, 10 приписів, виявлено 74 порушення нормативно-правових актів з охорони праці, притягнено до адміністративної відповідальності 5 посадових осіб.

При перевірці виявлено ряд порушень законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, основні з них наступні:

— не створена комісія з перевірки знань працівників з охорони праці (ЗОШ I ст. з поглибленим вивченням основ економіки, ТСШ №5);

— посадові особи не пройшли періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці (управління освіти і науки, ТСШ №5, ТЗОШ №24 );

— електротехнічний персонал не пройшов періодичної перевірки знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (управління освіти і науки, ТСШ №5, №7);

— не проведено інструктаж на першу групу допуску з електробезпеки з працівниками (ТЗОШ №19, ДНЗ №12, управління освіти і науки);

— у приміщенні спортзалу стеля потребує ремонту (ТЗОШ №24);

— не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок (в усіх навчальних закладах).

Петро Гичка проаналізував стан виробничого травматизму в управлінні освіти та науки у 2012-2013 роках, розповів про найбільш характерні нещасні випадки, назвав їх причини, розповів про профілактичну роботу, що проводиться теруправлінням з метою збереження здоров'я і життя працівників.

За результатами проведеної всебічної комплексної перевірки роботу управління освіти і науки Тернопільської міської ради та підпорядкованих йому закладів освіти щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці визнано задовільною.

На підставі статей 33 та 39 Закону України «Про охорону праці», Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №408/2011 запропоновано начальнику управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ользі Похиляк, керівникам закладів освіти м. Тернополя:

по виданих приписах органів державного нагляду розробити заходи щодо усунення виявлених під час всебічної комісійної перевірки порушень вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та забезпечити їх виконання в повному обсязі;

забезпечити організацію виконання приписів органів державного нагляду, що видані під час перевірок у повному обсязі;

розробити і впровадити механізм пропаганди питань охорони праці шляхом залучення роботодавців до участі у огляді-конкурсі у номінації «Кращий роботодавець року з організації безпечного ведення робіт»;

посилити взаємодію з робочими органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Тернопільській області щодо фінансування заходів;

надати допомогу закладам освіти в організації проведення медичних оглядів працівників певних категорій, які виконують роботи підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору;

забезпечити належний контроль за станом охорони праці в закладах освіти та систематично інформувати працівників про реалізацію державної політики з охорони праці, виконання загальнодержавної програми з цих питань, про рівень і причини аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань, про виконання своїх рішень щодо охорони життя та здоров'я працівників.

На нараді виступили начальник відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Тернополі і Тернопільському районі Ігор Москалик, начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

У засіданні наради взяв участь і виступив заступник начальника управління в агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері, на транспорті, зв'язку Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Микола Тягай.


Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільській області


До списку новинВпередНазад