Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участю представників Управління соціального захисту населення Ярмолинецької РДА для працівників Ярмолинецького спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агроліс» роз'яснено деякі питання законодавства про оплату працю та працю інвалідів.

Спеціалісти Управління зазначили, що з 1 січня 2017 року, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII, установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 3200 грн. та в погодинному розмірі 19,34 грн. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII, внесено зміни до ст. 95 Кодексу Законів про працю України, якою визначено, що мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Відтепер для визначення розміру мінімальної заробітної плати не береться за основу проста некваліфікована праця.Відповідно до нововведеної статті 3-1 до Закону України «Про оплату праці» на підставі згаданого вище Закону України № 1774-VIII, Державною гарантією щодо забезпечення мінімальної зарплати є зазначений розмір мінімальної зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат. Таким чином, весь сукупний дохід працівника з урахуванням доплат, премій, і будь-яких виплат заохочувального та компенсаційного характеру не може бути нижчим за мінімальну зарплату — 3200 грн.

Відповідно до внесених змін до ст. 96 КЗпП України на підставі Закону України № 1774-VIII, з січня поточного року, тарифна сітка (схема посадових окладів), що є базою формування та диференціації розмірів заробітної плати, не має прив'язки до розміру мінімальної зарплати. Зокрема встановлено, що тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики). Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів). При цьому, мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлено в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2017 році — 1600 грн.).

Відносити виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоювати кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) має саме роботодавець за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їх завдання, обов'язки та спеціалізація визначаються професійними стандартами чи кваліфікаційними характеристиками професій працівників.

Звернули увагу, що Колективним договором, а якщо договір не укладався — актом роботодавця, виданим після погодження з профспілкою (профспілковим представником), а за відсутності профспілки — з вільно обраними й уповноваженими представниками (представником) працівників, можуть установлюватись інші системи оплати праці.

Окремо звернули увагу на основи соціальної захищеності інвалідів щодо працевлаштування інвалідів, де зазначено, що «Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів». Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70, роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

При цьому було зауважено, що відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік — у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку до 1 березня подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за попередній рік у встановленому Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування» що затверджений Постановою КМУ № 70 від 31.07.2007 року .

За невиконання посадовою особою, яка користується правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів, ч. 2 ст. 188-1 КУпАП, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, відповідно до частини п'ятої статті 265 Кодексу Законів про працю України зі змінами від 1 січня 2015 року, юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення; недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення; в одинарному розмірі заробітної плати за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Наголосили на проведені атестації робочих місць за умовами праці, з метою поліпшення стану безпеки виробництва, якості продукції та урегулювання відносин між роботодавцем та працюючим населенням в галузі безпечних і здорових умов праці.

Зазначили, що до пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці належать: пенсії за віком на пільгових умовах, додаткові відпустки, скорочена тривалість робочого часу (дня, тижня), доплати до тарифних ставок (окладів).

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад