Новини
Управлінням Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань для працівників СТОВ «Нове життя» (с. Лошківці, Дунаєвецького району) проведено семінар з питань дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт з обробітку ґрунту та посіву.

Під час семінару проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні та Хмельницькій області. Зроблено аналіз по випадках травмування працівників в агропідприємствах району.

У ході семінару наголошено на розроблені та впроваджені заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Посилені контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємстві. Забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Чіткому визначенні функцій, обов'язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу, щодо експлуатації, ремонту, обслуговування сільськогосподарських машин, механізмів та устаткування з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці.

Посилені контролю за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. В повному обсязі забезпечити виконання опосвідчення стану безпеки електроустановок. Забезпечити дотримання вимог безпеки під час виконання робіт при обробітку полів при підготовці їх до посіву озимих культур технологічною технікою.

Зазначалось про проведення щорічного навчання з питань охорони праці для посадових осіб та працівників підприємства та безпечного ведення робіт під час обробітку полів. Розробити та впровадити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці. Забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Акцентовано, що під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з'єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією. Причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій.

Також спеціалістами надано методичну допомогу в оформленні документації.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад