Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участю представників Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації працівникам Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1 роз'яснено вимоги законодавства.Зазначено, що під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (п. 1 ст. 29 КЗпП, ст.ст. 5 і 7 Закону України «Про охорону праці»). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність чи відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження проводяться в рамках атестації робочих місць за умовами праці.Для проведення комплексу робіт, пов'язаних із атестацією робочих місць, на підприємстві створюється атестаційна комісія, яка є основним колегіальним органом щодо вирішення питань, пов'язаних з атестацією. Склад і повноваження атестаційної комісії визначається наказом по підприємству, організації. До складу комісії рекомендується вводити головних спеціалістів, працівників відділів кадрів, праці та заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, представників громадських організацій.Атестаційна комісія зобов'язана, зокрема, вивчити і зробити висновки про обладнання робочих місць необхідними інструментами та засобами індивідуального захисту, їх відповідність нормативним актам з охорони праці, а також про відповідність технологічного процесу, споруд, обладнання вимогам, зазначених у проектно-конструкторській документації, стандартах і нормах з охорони праці. Слід зазначити, що робота атестаційної комісії буде значно меншою, якщо на підприємстві свого часу було проведено відповідні експертизи проектної документації.

Наголошено на забезпечені дотримання посадовими особами та працівниками закладу вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань трудового законодавства, охорони та гігієни праці. Видачі відповідно до норм спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників. Проведені доплати за шкідливі та важкі умови праці та надані додаткових відпусток, відповідно до матеріалів атестації робочих місць.

Роз'яснено роль колективних договорів у справі забезпечення конституційних прав найманих працівників на належні безпечні і здорові умови праці щодо запобігання випадкам виробничого травматизму та профілактики професійних захворювань.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад