Новини
Фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі ТОВ «ТД Шепетівський цукор» проведено інформаційно -консультативний семінар.

Під час заходу особлива увага була приділена забезпеченню обов'язкового проходження медичних оглядів працівниками підприємства відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №246 від 21.05.2007р. Зазначено, що відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.У ході семінару порушено питання атестації робочих місць за умовами праці. Зокрема, що під час укладання трудового договору роботодавець обов'язково інформує працівника під розписку про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (п. 1 ст. 29 КЗпП, ст. 5 і 7 Закону України «Про охорону праці»).

Роз'яснено, що атестація робочих місць здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі Порядок), затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 року №442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених спільною постановою Міністерства праці і Міністерства охорони здоров'я України від 01.09.1992 року №41.

Безпосередньо на робочих місцях виробництва звернуто увагу на дотримання санітарно — гігієнічних норм та правил умов праці, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, тощо.

Також обговорено вимоги державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища та напруженості трудового процесу №248 від 08.04.2014 року». Вказано на необхідність додержання вимог цих правил при розробці заходів щодо покращення умов праці та профілактики шкідливого впливу на організм працюючих шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища.

За результатами семінару прийнято рішення інформацію про правові підстави проведення атестації робочих місць за умовами праці, компенсації працівникам, що зайняті на роботах із шкідливими умовами праці прийняти до відома та вести контроль щодо надання додаткових щорічних відпусток та інших компенсацій згідно чинного законодавства, дотримуватись вимог санітарних правил та норм та нормативно-правових актів з питань гігієни праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад