Новини
Відповідно до статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. N 58 (із змінами), записи в трудову книжку про назву роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.

У той же час в розділі «Основні положення» Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор), затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327, передбачено, що на підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку в трудові книжки працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі.

Отже, назви посад (професій), які передбачаються в штатному розписі, повинні відповідати Класифікатору.

Таким чином, з урахуванням необхідності врегулювання та забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці затвердження штатного розпису на підприємстві є обов'язковим, і відсутність останнього слід вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність.

Враховуючи викладене, рекомендуємо при розроблені штатного розпису враховувати, що назви посад (професій), які передбачаються в штатному розписі, повинні відповідати Класифікатору.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад