Новини
За ініціативи Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Кам'янці-Подільському на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Поділляпромгаз ЛХЗ» проведено семінар стосовно дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.Під час семінару розглянуто питання щодо виконання робіт та експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки. Роз'яснено пункти Правил будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском, які безпосередньо стосуються суб'єкта господарювання. Обговорено питання стосовно проектно-технічної документації, встановлення, реєстрації і технічного огляду посудин, отримання дозволу на введення посудини в експлуатацію, її утримання та обслуговування.Також звернуто увагу на вимоги наповнення, зберігання, транспортування балонів, опосвідчення та їх експлуатацію. Дотримання законодавчих актів під час експлуатації запірної та запірно-регулювальної арматури, манометрів, запобіжних пристроїв від підвищення тиску, організації та охорони праці, матеріально-технічного забезпечення, механізації і транспорту, охорони навколишнього середовища, продовження дії дозволу на виконання робіт та експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки.Порушено питання щодо дотримання працівниками технологій виконання аварійних робіт та інших нормативно-правових документів з питань охорони праці та промислової безпеки.На завершення семінару заслухано директора ТОВ «Поділляпромгаз ЛХЗ» щодо дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.За результатами роботи семінару прийнято рішення про посилення керівництвом підприємства контролю за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Проведення інструктажів з охорони праці, щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників. Крім того підприємству необхідно розробити та впровадити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці. Забезпечити відповідно до «норм» мийними засобами та посилити контроль за застосуванням працівниками засобами індивідуального захисту. Здійснювати, відповідальними особами, постійний контроль за застосуванням працівниками справного інструменту.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад