Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області проведено нараду для працівників СГК «Мрія» (с.Рудківці, Новоушицького району).

Під час семінару проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні, Хмельницькій області. Зроблено акцент на випадках травмування на сільськогосподарських підприємствах.

Вказано на можливі небезпеки та вимоги безпеки під час обробітку ґрунту та посіву. Наголошено, що виконання механізованих робіт з обробітку ґрунту та посіву необхідно проводити відповідно до вимог технологічних карт та експлуатаційної документації. Не допускати одночасне обслуговування одним працівником двох і більше сівалок під час руху агрегату. Завантаження сівалок насінням та добривами проводити за допомогою засобів механізації. Заміну, очищення і регулювання робочих органів навісних машин і знарядь, які знаходяться в піднятому стані, слід проводити після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.

Звернуто увагу на дотриманні вимог інструкцій з безпеки праці під час роботи з пестицидами та агрохімікатами. Проаналізовано випадки травмування працівників внаслідок наїздів транспортних засобів та під час усунення несправностей.

Також у ході семінару закликано роботодавця до посилення контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною. Забезпечення дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Особам, відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки, пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи. Посилити контроль за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад