Новини
Держпраці оприлюднила проект наказу Міністерства соціальної політики «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення».

Право на проведення перевірок матимуть посадові особи Державної служби з питань праці та її територіальних органів, посадовими інструкціями яких передбачено повноваження державного інспектора з питань праці.

Перевірки проводитимуться на підставі:
• звернення громадянина (громадян), первинних організацій профспілок та їх об'єднань, місцевих органів виконавчої влади щодо порушення законодавства при проведенні роботодавцями атестації та застосуванні Списків;
• запиту органів, що призначають та виплачують пенсії, щодо обґрунтованості підтвердження підприємствами права працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах;
• за письмовою заявою роботодавця;
• інших підстав, передбачених законом.

Перед початком перевірки інспектор праці повинен буде пред'явити роботодавцю або уповноваженому ним органу (особі) своє службове посвідчення та надати копію доручення на її проведення.

У кожному конкретному випадку строки проведення перевірок визначатимуться з урахуванням кількості робочих місць у роботодавця, що підлягають атестації та очікуваного обсягу роботи, необхідного для проведення перевірки, але не більше 30-ти робочих днів.

Для оцінки якості проведення атестації робочих місць за умовами праці інспектор праці буде перевіряти відповідність її проведення до вимог законодавства, чинного на момент проведення атестації.

Для оцінки правильності застосування роботодавцями Списків інспектор праці перевірятиме:
• відповідність внесених записів про найменування професій і посад у документах кадрового обліку та трудових книжках працівників Класифікатору професій та Списків (чинних на момент проведення атестації);
• наявність у переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад усіх категорій працівників, яким за результатом атестації підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах;
• відповідність робіт виконуваних працівниками, яким за результатом атестації підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах, роботам, зазначеним у відповідних розділах довідників кваліфікаційних характеристик професій та посад працівників.

За результатами перевірки інспектор праці повинен буде скласти висновок, в якому формулюються прийняті ним рішення.
При незгоді з викладеною у висновку інформацією роботодавець або його уповноважений орган (особа) підписує висновок із зауваженнями, які вважаються невід'ємною частиною висновку.

За результатами перевірки, проведеної за заявою роботодавця, заходи щодо притягнення посадової особи до відповідальності не вживаються. Не буде відповідальності й у разі виконання вимог припису у встановлений у ньому термін.

Припис або письмова вимога інспекторів праці можуть бути оскаржені в 10-денний строк з дня іх отримання до керівництва відповідного територіального підрозділу Держпраці, до керівництва Держпраці або до суду.

Нагадаємо, що нещодавно Уряд затвердив нову редакцію списків виробництв, робіт, професій, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Докладніше >>

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад