Новини
Фахівцями відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Хмельницькій області, на базі Іванівської сільської ради проведено інформаційно-консультативний семінар щодо вимог порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

У ході заходу зауважено, що правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони і гігієни праці. Списки №1 і №2 виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016р. № 461, Списки виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, додаток 1 (у редакції постанови Кабміну від 13.05.2003 № 679), Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. № 163, тощо.

Порядок застосування Списку затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.1998 за № 57/2497. (надалі наказ № 16)

Зазначено, що під час укладання трудового договору роботодавець зобов'язаний проінформувати працівника під розписку про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (п. 1 ст. 29 Кодексу Законів про Працю, ст. 5 і 7 Закону України «Про охорону праці»). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність чи відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Такі дослідження провадяться в рамках атестації робочих місць за умовами праці.

Відповідно до пункту 4 Порядку, періодичність проведення атестації робочих місць визначається в колективному договорі установи, але атестація має проводитись не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації чи установи.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад