Новини
Фахівцями відділу нагляду В АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі приватного акціонерного товариства «Деражнянський молочний завод» проведено інформаційно-консультативний семінар щодо функціонування системи управління охороною праці.

У ході зустрічі обговорено питання забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві. Проаналізовано стан виробничого травматизму в харчовій промисловості. Дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Роз'яснено основні вимоги Правил охорони праці для працівників підприємств по переробці молока, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, процедуру видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.Зазначено на необхідності створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі належних умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо.

Також вказано на важливість забезпечення належного утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторингу за їх технічним станом. Наголошено на необхідності розробки та затвердження положень, інструкції, інших актів з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях. Здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад