Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань проведено інформаційно-консультативний семінар на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Укр-Євро-СБ» (м. Кам'янець-Подільський).

У ході семінару порушено питання виконання робіт та експлуатація об'єктів з підвищеною небезпекою. Роз'яснено вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки, які безпосередньо стосуються суб'єкта господарювання. Розглянуто питання щодо здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства з питань охорони праці. Звернуто увагу присутніх на посиленні контролю за трудовою дисципліною, впровадження заходів щодо профілактики виробничого травматизму.Окремо роз'яснено питання щодо проектно-технічної документації, реєстрації і технічного огляду, планового проведення технічного опосвідчення, атестації обслуговуючого персоналу, оформлення нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою, організації та охорони праці, матеріально-технічного забезпечення, механізації і транспорту, охорони навколишнього середовища.

Звернуто увагу на проходження водіями передрейсового медичного огляду. Проведення передрейсового технічного огляду транспортних засобів наявних на підприємстві, на розробці програм стажування для працівників (водіїв транспортних засобів) згідно їх функціональними обов'язками.

Звернуто увагу на основні профілактичні заходи з метою попередження виробничого травматизму та аварійних ситуацій. Проаналізовано стан виробничого травматизму на Хмельниччині. Роз'яснено роль колективних договорів у справі забезпечення конституційних прав найманих працівників на належні безпечні і здорові умови праці.

Керівник підприємства запевнив усіх присутніх на веденні відповідальними особами постійного контролю за застосуванням працівниками засобів індивідуального захисту (передбачених нормами), справного інструменту та зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій під час експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки. Акцентував увагу на тому, що додержання працівниками вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці — є основним завданням щодо збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності та попередження виробничого травматизму.

За результатами роботи семінару прийнято рішення посилити роботу з контролю за трудовою дисципліною колективу, а також за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. Чітко визначити (розподілити) функції, обов'язки, відповідальність інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту, обслуговування технологічного устаткування та обладнання з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці, технологічних інструкціях. Контролювати проведення щорічного навчання з питань охорони праці та безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки для посадових осіб та працівників.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад