Новини
Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадує про обов'язок роботодавця створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Для цього роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, у т.ч. розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будмайданчиках, робочих місцях тощо.

Інструкції, що діють на підприємстві, розробляються на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств.

Тож розроблення відповідних інструкцій має свою специфіку та особливості, притаманні окремому підприємству. Оскільки саме роботодавець відповідає за організацію розробки таких нормативів, застосування/врахуванням збірника інструкцій з охорони праці на своєму підприємстві — виключна компетенція роботодавця.

Роботодавець розробляє і затверджує інструкції з охорони праці згідно штатного розпису та видів виконуваних робіт на підприємстві, забезпечує безкоштовно працівників інструкціями в достатній кількості.

Згідно діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці проводиться інструктаж. Запис про проведення інструктажу робиться в журналах реєстрації інструктажів — вступного та на робочому місці. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад