Новини
Фахівцями відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань проведено семінар на базі приватного підприємства «Грінлайн Авто» (м. Кам'янець-Подільський).

У ході семінару розглянуто питання виконання робіт та експлуатація об'єктів з підвищеною небезпекою. Роз'яснено пункти законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки, які безпосередньо стосуються суб'єкта господарювання.Звернуто увагу присутніх на посиленні контролю за трудовою дисципліною. Впровадження заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Чіткому розподілу функцій, обов'язків, відповідальності обслуговуючого персоналу щодо експлуатації, ремонту технологічного устаткування та обладнання з відображенням у посадових інструкціях. Роз'яснено питання щодо проектно-технічної документації, реєстрації і технічному огляду, отримання дозволу на введення в експлуатацію, утримання та обслуговування машин та механізмів. Наголошено на розроблені заходів щодо зменшення ризику виникнення аварійних ситуацій під час експлуатації об'єктів з підвищеною небезпекою, планового проведення технічного опосвідчення, атестація обслуговуючого персоналу, оформлення нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою, організації та охорони праці, матеріально-технічного забезпечення, механізації і транспорту, охорони навколишнього середовища.

Окремо порушено питання стосовно дотримання працівниками технологій виконання робіт та інших нормативно-правових документів з питань охорони праці. Не допущення до роботи осіб, які не пройшли медичних оглядів, інструктажів і не мають посвідчень та знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Звернуто увагу на проходження водіями передрейсового медичного огляду, проведення передрейсового технічного огляду транспортних засобів наявних на підприємстві, на розробку програм стажування для працівників (водіїв транспортних засобів) згідно їх функціональних обов'язків.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад