Новини
Кожного року з настанням літнього періоду стає актуальним питання щодо безпеки функціонування дитячих та інших оздоровчих закладів.
Тому Головне управління Держпраці в Одеській області ще раз нагадує керівникам та спеціалістам з охорони праці про основні вимоги щодо безпечності функціонування вищезазначених закладів.
Так, відповідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та п. 5.1. Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), керівники та спеціалісти служб охорони праці повинні перед початком роботи та періодично 1 раз на три роки проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці у встановленому законодавством порядку. А працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять щорічне спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (п. 4.1. Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).
Працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять інструктажі з питань охорони (вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий).
Згідно п. 3.17 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, не допускаються до роботи працівники, які не пройшли навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці. Інструкції з охорони праці розробляються у відповідності до Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). Інструкції, що діють на підприємстві, належать до нормативних актів про охорону праці, чинних у межах конкретного підприємства.
Головне управління звертає увагу на проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
У дитячих та інших оздоровчих закладах повинні бути в наявності дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно вимог «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого ПКМУ від 26.10.2011 року №1107, а також декларація на відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.
З метою попередження ураження електричним струмом як працівників, так і відпочиваючих, необхідно дотримуватися вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) під час експлуатації електрообладнання в закладах відпочинку, а саме: своєчасно та в повному обсязі проводити заміри опору ізоляції проводів та кабелів, опорів контуру заземлення, ланцюга «фаза-нуль», проводити опосвідчення безпечного стану електроустановок, забезпечувати електротехнічний персонал випробуваними засобами захисту від ураження електричним струмом та ін.
Відповідно вимог «Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки» (НПАОП 92.7-1.01-06), Головне управління нагадує про своєчасність проведення випробування та наявність актів готовності обладнання дитячих майданчиків до безпечної експлуатації.

Головне управління підкреслює:

Завжди потрібно пам'ятати про те, що відповідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Прес-служба Головного управління

Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області


До списку новинВпередНазад