Новини
Про дотримання вимог під час зернозбиральних робіт говорили на базі фермерського господарства «Айстра-1» (Дунаєвецький р-н.).

Зокрема, фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні, Хмельницькій області та Дунаєвецькому районі. Зроблено детальний аналіз причин травмування працівників на агропідприємствах області.

У ході семінару наголошено на розроблені та впроваджені заходів щодо профілактики виробничого травматизму. Посилені контролю за станом охорони праці та трудовою дисципліною на підприємствах. Забезпеченні дотримання посадовими особами та працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Чіткому визначенні функцій, обов'язків, відповідальності інженерно-технічних працівників та обслуговуючого персоналу, щодо експлуатації, ремонту, обслуговування сільськогосподарських машин, механізмів та устаткування з відображенням в посадових інструкціях, інструкціях з охорони праці. Також посилені контролю за організацією та проведенням медичних оглядів працівників певних категорій. В повному обсязі забезпечити виконання опосвідчення стану безпеки електроустановок. Забезпечити дотримання вимог безпеки під час виконання робіт із зернозбиральною, технологічною технікою.

Зазначалось про проведення щорічного навчання з питань охорони праці для посадових осіб та працівників підприємства. Розроблення та впровадження комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативних вимог з питань охорони праці. Забезпечення відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Також акцентовано увагу, що під час агрегатування трактора з причіпними машинами необхідно зашплінтувати з'єднувальний пристрій. Агрегати, до складу яких входять причіпні машини, з робочим місцем, обладнати двосторонньою сигналізацією. Причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій. Причепи до трактора і навіска сільськогосподарських машин повинні виконуватись особами, які обслуговують дану машину, із застосуванням інструменту підйомних пристосувань, які гарантують безпечне виконання операцій

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад