Новини
Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.
Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:
— визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;
— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).
Періодичні медичні огляди проводяться з метою:
— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
— розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
— проведення відповідних оздоровчих заходів.
Попередні медичні огляди переслідують мету не допустити на роботи з важкими і шкідливими умовами праці людей, здоров'я яких під впливом низки несприятливих факторів може погіршуватися, і визначити придатність робітників і службовців до робіт з небезпечними умовами праці.
Періодичні медичні огляди забезпечують спостереження за станом здоров'я робітників і службовців, сприяють виявленню початкових ознак хронічного професійного захворювання у осіб, що мають контакт з різними несприятливими факторами. Це дає можливість своєчасно прийняти заходи технологічного, санітарно-технічного і медичного характеру для попередження впливу виробничих шкідливостей.
Виявлення колективів робітників і службовців, які повинні проходити періодичні огляди, починається з докладного вивчення технологічного процесу. Це дозволяє виявити несприятливі чинники (шкідливі та небезпечні фактори виробничого середовища і трудового процесу). Адміністрація підприємства за вимогою санітарного лікаря складає поіменні списки осіб, які мають контакт з окремими несприятливими факторами.
Лікувально-профілактична установа складає на підставі списків план проведення оглядів. У плані зазначаються шкідливі фактори, лікарі-фахівці і характер лабораторних досліджень, терміни оглядів.
Після проведення оглядів лікарська комісія складає акт, в якому узагальнюються результати роботи, намічаються профілактичні заходи (технологічні, санітарно-технічні, лікувально-профілактичні).
Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників та перелік робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, зазначені відповідно у додатках 4 і 5 до пункту 2.6 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 848/14113.
Р. Мікрух,
заступник начальника управління
з питань праці
Головного управління

Джерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області


До списку новинВпередНазад