Новини
На звернення суб'єкта господарювання стосовно прийняття на роботу неповнолітніх та права на щорічну відпустку Управління Держпраці у Хмельницькій області в межах наданих повноважень надало роз'яснення.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, установленими законодавством України, відповідно до ст. 187 КЗпП України.

Варто також звернути увагу на вік працівника, з якого допускається прийняття на роботу. Зокрема, у ст. 188 КЗпП встановлено що не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. Водночас, у цій же правовій нормі передбачено, як виняток, можливість прийняття на роботу осіб, які досягли 15 років, але лише за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Також допускається прийняття на роботу й осіб 14 років, але це стосується, насамперед, учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю та не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

На кожному підприємстві, в установі, організації ведеться спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження (ст. 189 КЗпП).

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові, відповідно до ст. 191 КЗпП України.

Неповнолітні працівники мають право:
• на скорочену тривалість робочого часу (ст. 193 КЗпП України): у віці від 16 до18 років — 36 годин на тиждень; у віці від 15 до 16 років (для учнів віком від 14 до 15, які працюють у період канікул) — 24 години на тиждень (ст. 51 КЗпП України);
• щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надаються у зручний для них час. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації (ст. 195 КЗпП України);
• на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день, що повинна надаватися будь-якої пори року за твоїм бажанням (ч. 2 ст. 75 КЗпП України);
• на виплату заробітної плати за скороченої тривалості щоденної роботи в такому самому розмірі, як працівникам відповідної категорії за повної тривалості щоденної роботи (ст. 194 КЗпП України).

Неповнолітніх працівників не мають права залучати:
• до виконання важкої роботи і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ч. 1 ст. 190 КЗпП України);
• підіймання і переміщення предметів, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми ваги (ч. 2 ст. 190 КЗпП України);
• до роботи у нічний час, надурочних робіт та робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП України).

Особливої уваги заслуговує проблема звільнення неповнолітніх працівників. Трудовим законодавством України передбачено додатковий захист підлітків від незаконного звільнення.

Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей (ст. 198 КЗпП України).

До того ж, звільнення на підставах, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП України, проводиться лише в окремих випадках і не допускається без працевлаштування. Цими підставами є:

— зміни в організації виробництва і праці, зокрема ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП України);
— виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України);
— поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України).

У випадку, якщо виявлено порушення передбаченого порядку звільнення неповнолітніх працівників таке звільнення має бути визнане незаконним з поновленням такого працівника на роботі відповідно до ст. 235 КЗпП.

Окрім цього, батьки, усиновителі та піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП України).

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад