Новини
На базі фізичної особи-підприємця Сторожук Н.І. проведено інформаційно-консультативний семінар з охорони праці на тему: «Вимоги безпеки під час експлуатації системи газопостачання та газовикористовувального обладнання».

Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань звернуто увагу учасників семінару забезпечені безпечних та нешкідливих умов праці працюючим, рівні небезпечних і шкідливих виробничих чинників у виробничих приміщеннях та на робочих місцях. Проведені медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди). Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Наголошено на дотримані охорони праці під час обслуговування опалювальних котлів та системи газопостачання. Зазначено, що власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України. Також він несе відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

До технічного обслуговування і ремонту споруд та об'єктів системи газопостачання підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення суб'єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання затверджуються посадовою особою підприємства — власника (орендаря (наймача)) Розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) зовнішніх і внутрішніх газопроводів, а також газопроводів і установок всередині підприємства повинно бути оформлене двостороннім актом з додаванням схеми граничних ділянок із зазначенням меж балансової належності. Технічне обслуговування газопроводів, поточний та капітальний ремонт забезпечуються власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газових мереж.

Біля кожної установки, що використовує газ, повинні бути вивішені схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів. Всі газопроводи і установки, що використовують газ, підлягають технічному обслуговуванню і ремонту у строки, що зазначені в паспортах або інструкціях заводів-виробників обладнання, приладів, апаратів з урахуванням місцевих умов експлуатації. Технічне обслуговування необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на місяць, а поточний ремонт — не рідше ніж один раз на 12 місяців.

Перевірку і прочищення газоходів і димових труб необхідно здійснювати одночасно з поточним ремонтом печей, котлів та іншого обладнання, а також після кожного випадку порушення тяги, але не рідше ніж один раз на рік (до початку опалювального сезону). Результати оформляються актом, у якому зазначається відсутність засмічення, відокремленість, герметичність, справність оголовків димоходів. Контрольний огляд газового господарства необхідно здійснювати не рідше ніж два рази на рік. Зовнішні поверхні газопроводів, обладнання, арматуру необхідно фарбувати не рідше ніж один раз на 5 років. Перед включенням у роботу установок сезонної дії, в тому числі опалювальних котлів, необхідно забезпечити прочищення газоходів, перевірку справності газоходів і систем вентиляції, проведення технічного обслуговування газових приладів тощо.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад