Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС Управління Держпраці у Хмельницькій області роз'яснено працівникам позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Калинівка» (Старокостянтинівський р-н.).

У ході наради звернуто увагу на забезпечення функціонування системи управління охороною праці. Зокрема, необхідно створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердити інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання. Розробити за участю сторін колективного договору і реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів. Забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом.Також потрібно організувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством та за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я працівників і відпочиваючих виробничих факторів.

Рекомендовано керівництву табору розробити і затвердити положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах закладу та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території табору. Здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад