Новини
Фахівцями відділу нагляду в АПК та СКС, за участю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на базі Новокостянтинівського будинку-інтернату проведено інформаційно-консультативний семінар.

У ході заходу звернуто увагу на розроблення та затвердження положення, інструкції та інших актів з охорони праці, що діють у межах закладу. Здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці тощо.

Наголошено на забезпечені функціонування системи управління охороною праці. Зокрема, наголошено на створені відповідної служби і призначені посадових осіб, які мають забезпечувати вирішення конкретних питань з охорони праці. Затверджені інструкцій про обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на відповідальних осіб функцій.

Рекомендовано розробити за участю сторін колективний договір і реалізувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці. Забезпечити виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються. Забезпечити належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування. Проводити моніторинг за їх технічним станом.

Також необхідно організувати проведення аудиту з охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць за умовами праці. За результатами проведеної атестації вжити заходів для усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я працівників виробничих факторів.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад