Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області, за участі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на базі Шепетівського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «ХОЛЦДУ» проведено семінар з питань охорони праці.

У ході заходу проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні та Хмельницькій області, обговорено заходи щодо його попередження та зменшення. Розглянуто питання навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, звернуто увагу на склад комісії з перевірки знань, розроблення програми навчання та питань для перевірки знань працівників. Роз'яснено періодичність проходження інструктажів з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правила поведінки та дії при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Наголошено на необхідності дотримання вимог охорони праці під час обслуговування опалювальних котлів та системи газопостачання. Зазначено, що власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України та відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. Повинен стежити за станом будинкового ввідного газопроводу та його кріпленням, фарбувати зазначений газопровід не рідше ніж один раз на 5 років.

Роз'яснено, що роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. Організовувати проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

До технічного обслуговування і ремонту споруд та об'єктів системи газопостачання підприємств комунально-побутового обслуговування населення допускається залучення суб'єктів господарювання, що мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. Графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів систем газопостачання затверджуються посадовою особою підприємства — власника (орендаря (наймача)) Технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання необхідно проводити не рідше ніж один раз на 6 місяців.

За результатами зустрічі вирішено проводити постійний контроль зі сторони адміністрації підприємства за дотриманням працівниками, які експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки і виконують роботи з підвищеною небезпекою та інженерно-технічними працівниками, які здійснюють нагляд за безпечною експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки і виконанням робіт з підвищеною небезпекою вимог регламентів на виконання робіт, та інших нормативних документів з питань охорони праці, які впроваджені і діють в установі. Привести у відповідність нормативним актам з питань охорони праці документи, що стосуються проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та проведення і документального оформлення інструктажів з питань охорони праці працівників, безпечної експлуатації системи газопостачання і не допускати порушень нормативних актів з охорони праці.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад