Новини
Фахівцями Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі Старосинявського районного споживчого товариства проведено інформаційно-консультативний семінар з питань додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

Під час засідання обговорено питання дотримання вимог законодавства про оплату праці. Зауважено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Особливу увагу звернуто на рівень заробітної плати та своєчасність її виплати, оплату роботи у святкові і неробочі дні. Зазначено, що робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі. За згодою працівника, який працював у святковий і неробочий день йому надається інший день відпочинку.Також зазначено, що відповідно до ст. 79 Кодексу Законів про працю України черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Відмічено, що забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці. Відповідно до ч. 4 ст. 83 КЗпП України, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

На завершення заходу роботодавця попереджено про адміністративну, кримінальну відповідальність та відповідальність у вигляді фінансових санкцій у разі допущення порушень трудового законодавства.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад