Новини
До Головного управління Держпраці в Одеській області часто звертаються працівники підприємств різних галузей з проханнями роз'яснити питання стосовно умов та охорони праці.
На питання відповідає заступник начальника управління з питань праці Головного управління Держпраці в Одеській області Р. Микрух.


Питання 1:
Чи має право на додаткову відпустку прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням загальних убиралень і санвузлів?

Відповідь:

-Право на щорічні додат¬кові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особли¬вий характер праці чітко визначається відповідно до Списків виробництв, це¬хів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 (додатки 1 і 2 в редакції постанови від 02.12.2009 р. № 1290).
Прибиральник службових приміщень, як передбачено розділом XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2 до зазначеної вище постанови).
При цьому право на таку відпустку тривалістю до чотирьох календарних днів мають лише ті прибиральники, які не менш як половину тривалості робочого дня зайняті прибиранням загальних убиралень і санвузлів.
Це випливає з того, що ст. 8 Закон України «Про відпустки» визначено, що конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Відповідно до ст. 9 Закону та Порядку застосування зазначеного вище Списку, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (в цьому випадку такою роботою є прибирання загальних убиралень і санвузлів) не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Облік часу, відпрацьованого в зазначених умовах, провадиться власником або уповноваженим ним органом.

Питання 2:
Як створити атестаційну комісію, якщо я приватний підприємець і не використовую найману працю, а, згідно ліцензійних вимог, необхідно проводити атестацію робочих місць за умовами праці ?

Відповідь:
-Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що викликають функціональні зміни в організмі, які можуть призвести до стійкого зменшення працездатності або порушення здоров'я працюючих, а також їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.
Атестація проводиться атестаційною комісію, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації.
Оскільки підприємство не використовує найману працю, проведення атестації робочого місця за умовами праці згідно вимог до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» не можливо.
Водночас рекомендовано питання щодо атестації робочих місць за умовами праці зв´ясовувати при отриманні ліцензії.

Прес-служба Головного управлінняДжерело:
Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області


До списку новинВпередНазад