Новини
Фахівцями відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та зв'язку, відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно правових актів, відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці у Хмельницькій області на базі товариства з обмеженою відповідальністю «Автотранспортне підприємство УБ ХАЕС» (м. Нетішин) проведено інформаційно-консультативний семінар.У ході зустрічі наголошено на дотриманні підприємством вимог законодавства про оплату праці, рівень оплати та своєчасність її виплати. Звернуто увагу присутніх на порядок проведення індексації. Вимоги законодавства стосовно призначення та виплати допомоги відповідно до загальнообов'язкового державного страхування з тимчасової втрати працездатності. Окремо акцентовано на відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати.

Також проаналізовано стан виробничого травматизму в Хмельницькій області. Звернуто увагу на дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці. Обговорено питання безпечної експлуатації об'єктів котлонагляду, а саме вантажопідіймальних механізмів, посудин, що працюють під тиском та котлів. Питання безпечної експлуатації транспорту, його ремонту та обслуговування.Порушено питання атестації робочих місць за умовами праці. Зазначено, що під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (п. 1 ст. 29 Кодексу Законів про Працю, ст.5 і 7 Закону України «Про охорону праці»). Для виконання цих вимог необхідно провести цілий комплекс досліджень, установити наявність чи відсутність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, включити до колективного договору перелік пільг за роботу в шкідливих умовах, норми забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом тощо. Такі дослідження провадяться в рамках атестації робочих місць за умовами праці.

Зауважено, що атестація робочих місць здійснюється відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 року №442 та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджених спільною постановою Міністерства праці і Міністерства охорони здоров'я України від 01.09.1992 року №41.

Джерело:
Управління держгірпромнагляду по Хмельницкькій області


До списку новинВпередНазад